3.9.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

SRS o najemih (lizingih)

Obveščamo vas, da do 4.9.2018 še poteka javna razprava o predlogu sprememb zaradi uskladitve zbirke SRS z MSRP 16 – Najemi. Zanimivo je, da predlog družbam, ki se po ZGD-ju štejejo za mikro in majhno družbo, omogoča, da najemov ne pripoznajo kot sredstva, ampak pripoznajo najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode - torej kot sedanji poslovni najemi.

Ob objavi predloga ni bilo nobene dodatne objave o obsegu prilagoditev. Pričakujemo, da bo stroka podala pripombe na predlog, ki bo privedel do nekaj pomembnih razlik med eno in drugo zbirko pri računovodenju najemov. Vzroke za to najdemo v strokovnem članku v reviji SIR*IUS 4/18 (avgust 2018), avtorjev Dušana Hartmana In Anite Pavlin, kjer v zaključnem delu članka preberemo: 'Pri tem je treba poudariti, da gre za precej obsežen MSRP in bi bilo v spremembe SRS 2016 nesmiselno vključiti celotno besedilo MSRP 16'. Iz zapisanega lahko sklepamo, da bodo obstajale razlike. Vendar pa je pričakovati da bo obvezna uporaba sprememb s 1.1.2019 – tako je zapisano v predlogu.


18.6.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

SRS 15 - Prihodki

Javna obravnava predloga SRS 15 - Prihodki (2019) je bila zaključena že v marcu 2018.

Na spletnih straneh Slovenskega inštituta je objavljen popolnoma spremenjen standard, ki čaka še na soglasje ministrstev.

Še vedno pa je do 4.9.2018 možnost podati pripombe:

Naj vas ob tem opozorimo, da sta obe temi, ki sta še v javni razpravi, bili že obravnavi v okviru webinarjev.