3.9.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

SRS o najemih (lizingih)

Obveščamo vas, da do 4.9.2018 še poteka javna razprava o predlogu sprememb zaradi uskladitve zbirke SRS z MSRP 16 – Najemi. Zanimivo je, da predlog družbam, ki se po ZGD-ju štejejo za mikro in majhno družbo, omogoča, da najemov ne pripoznajo kot sredstva, ampak pripoznajo najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode - torej kot sedanji poslovni najemi.

Ob objavi predloga ni bilo nobene dodatne objave o obsegu prilagoditev. Pričakujemo, da bo stroka podala pripombe na predlog, ki bo privedel do nekaj pomembnih razlik med eno in drugo zbirko pri računovodenju najemov. Vzroke za to najdemo v strokovnem članku v reviji SIR*IUS 4/18 (avgust 2018), avtorjev Dušana Hartmana In Anite Pavlin, kjer v zaključnem delu članka preberemo: 'Pri tem je treba poudariti, da gre za precej obsežen MSRP in bi bilo v spremembe SRS 2016 nesmiselno vključiti celotno besedilo MSRP 16'. Iz zapisanega lahko sklepamo, da bodo obstajale razlike. Vendar pa je pričakovati da bo obvezna uporaba sprememb s 1.1.2019 – tako je zapisano v predlogu.

Želimo vas opozoriti, da smo pred dnevi izvedli že 5. ponovitev seminarja MSRP 16 – Najemi, katerega vsebina je primerna tudi za uporabnike SRS.


3.9.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

Nov SRS 15 - Prihodki objavljen

Obveščamo vas, da je bil 24.8.2018 v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15– Prihodki. Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP in sicer s standardom MSRP 15 – Prihodki, katerega uporaba je obvezna že v letu 2018.

Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu začnejo SRS 15 (2019) uporabljati 1.12019, preostala podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. Prvič pa je tudi dovoljena zgodnejša uporaba – torej že za leto 2018.

V okviru brezplačnega webinarja za naročnike bomo kmalu predstavili razlike z analizo posameznih členov.


18.6.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

SRS 15 - Prihodki

Javna obravnava predloga SRS 15 - Prihodki (2019) je bila zaključena že v marcu 2018.

Na spletnih straneh Slovenskega inštituta je objavljen popolnoma spremenjen standard, ki čaka še na soglasje ministrstev. Več

Še vedno pa je do 4.9.2018 možnost podati pripombe:

Naj vas ob tem opozorimo, da sta obe temi, ki sta še v javni razpravi, bili že obravnavi v okviru webinarjev, katerih posnetki so vam na voljo TUKAJ. Posnetke bomo dopolnili s končno sprejetimi rešitvami za uporabnike zbirke SRS in so že vključene v ceno posnetka