Št. Naslov MSRP
1 Izčlenitev (KOM-003-MS) MSRP: 3.10., 3.11., 3.15., 3.18., 3.19., 3.21., 3.29., 3.32., 3.36., 3.48., 3.51.
2 Nakup in pripojitev podjetja - prevzemna metoda (KOM-002-MS) MSRP: 3.10., 3.11., 3.15., 3.18., 3.19., 3.21., 3.29., 3.32., 3.36., 3.48., 3.51.
3 Nakup in pripojitev podjetja - metoda knjigovodskih vrednosti (KOM-001-MS) MSRP: 3.10., 3.11., 3.15., 3.18., 3.19., 3.21., 3.29., 3.32., 3.36., 3.48., 3.51.