Št. Naslov Oznaka
1 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) RS 117-5014/2006
2 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost RS 141-6170/2006
3 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb RS 60-3215/2007
4 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) RS 117-5013/2006
5 Zakon o računovodstvu (ZR) RS 23-1032/1999
6 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) RS 42-1799/2006
7 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) RS 21-784/2013
8 Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije RS 107-4392/2015
9 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) RS 117-5012/2006