Št. Naslov MSRP
1 Nakup na dolgoročni blagovni kredit (POO-002-MS) MRS: 2.8., 2.17., 2.18,. 23.4. 23.8.
2 Pridobitev zgradbe in stroški izposojanja (OOS-010-MS) MRS: 16.10., 16.16., 16.17., 23.8., 23.10.
3 Usredstvenje stroškov obresti - zaloge (STR-016-MS) MRS: 2.7., 2.8., 2.17., 2.37., 23.4., 23.5, 23.7., 23.8.