Št. Naslov MSRP
1 Prodaja delnic - REPO posel (FIN-006-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., MSRP: 9.3.2.3., 9.3.2.4., 9.3.2.15.
2 Prodaja proizvodov - plačilo na račun podjetja (TER-001-MS) MSRP: 9.5.1., 9.5.1.3., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
3 Pridobitev lastnega poslovnega deleža (KAP-004-MS) MRS: 32.16., 32.33., 32.AG36., MSRP: 9.B6.2.2.
4 Posojilo delavcu ‒ ugodna obrestna mera (samo v času trajanja zaposlitve) (STR-092-MS) MRS 19.5., MSRP: 9.5.1.1., 9.5.4.3.
5 Posojilo delavcu ‒ ugodna obrestna mera (STR-091-MS) MRS 19.5., MSRP: 9.5.1.1.
6 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - stečajni postopek (TER-039-MS) MSRP: 9.5.2.2., 9.5.5.1., 9.5.5.3., 9.5.5.4., 9.5.5.15., 15.107., 15.108.
7 Prejeto posojilo - fizična oseba (FIO-005A-MS) MSRP: 9.2.3., 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1.
8 Prejeto posojilo - fizična oseba (FIO-005B-MS) MSRP: 9.2.3., 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1.
9 Nakup sredstva na obroke (OOS-093-MS) MRS: 16.16., 16.23., 16.50., 16.55. MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.B5.1.2A.
10 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008A-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1A., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
11 Posojilo - začetno pripoznanje s stroški pridobitve posojila (FIO-018-MS) MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
12 Prejeto posojilo - bistvena sprememba pogojev (FIO-020-MS) MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
13 Prejeto posojilo - nebistvena sprememba pogojev (FIO-019-MS) MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
14 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - prisilna poravnava (TER-038-MS) MSRP: 9.5.2.2., 9.5.5.1., 9.5.5.3., 9.5.5.4., 9.5.5.15., 15.107., 15.108.
15 Dolgoročno posojilo - razmejitev obresti (FIN-009-MS) MRS: 32.AG4, MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.5.4.1., 9.B4.1.2C.
16 Dani predujmi (PČR-012-MS) MRS: 2.9., MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.5.1.3.
17 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev (odloženi davki) (ODD-006-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., MSRP: 9.4.1.2., 9.5.1.1., 9.5.1.3., 9.5.2.1., 9.5.5.1., 9.5.5.4., 9.5.5.8.
18 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) MRS: 32.AG4., MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
19 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z dobičkom (KAP-005-MS) MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31. MSRP: 9.B6.2.2.
20 Prejeta varščina (FIO-011-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.71., 16.72., MSRP: 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1.