Št. Naslov MSRP
1 Dolgoročno posojilo - tečajne razlike (FIN-010-MS) MRS: 21.21., 21.26., 21.28., 21.29., 21.30., 32.AG4., MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 4.1.2., 9.5.4.1., 9.B4.1.2C., 9.B5.7.2.
2 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-050-MS) MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
3 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-029-MS) MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
4 Najem poslovnega prostora pri fizični osebi (STR-030-MS) MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.