Št. Naslov MSRP
1 Garancije – poraba rezervacij (odloženi davki) (ODD-002-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.7., 37.14., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37.
2 Najem in povrnitev v prvotno stanje (odloženi davki) (NAJ-038-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.12., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61., MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., OPMSRP: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8.
3 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev (odloženi davki) (ODD-006-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., MSRP: 9.4.1.2., 9.5.1.1., 9.5.1.3., 9.5.2.1., 9.5.5.1., 9.5.5.4., 9.5.5.8.
4 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev (odloženi davki) (ODD-006-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 39.45., 39.59., 39.63., 39.64.
5 Čisti poslovni izid - lani čisti dobiček, letos čista izguba (PIZ-003-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
6 Naložba v kapital ‒ NV, popravek vrednosti, odloženi davki (ODD-004-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
7 Garancije – oblikovanje rezervacij (odloženi davki) (ODD-001-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.7., 37.14., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37.
8 Nakup nove poslovne zgradbe (odloženi davek) (ODD-003-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 16.10., 6.30., 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.58., 16.62.
9 Naložba v kapital ‒ NV, prodaja, odloženi davki (ODD-005-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
10 Čisti poslovni izid - lani in letos čisti dobiček (PIZ-001-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
11 Čisti poslovi izid - lani in letos čista izguba (PIZ-005-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
12 Nakup drobnega inventarja z odloženimi davki (ODD-008 MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24.,16.15., 16.55., 16.57.
13 Ugotovitev poslovnega izida pred davki (PIZ-002-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
14 Poslovni izid - lani čista izguba, letos čisti dobiček (PIZ-004-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
15 Oslabitev dobrega imena ‒ odloženi davki (ODD-007-M) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 36.10., 36.80., 36.82., 36.88., 36.90., 38.11