Št. Naslov MSRP
1 Ustanovitev d.o.o. - denarni in stvarni vložek (KAP-014-MS) MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.31.
2 Ustanovitev d.o.o. - terjatve za nevplačani kapital (KAP-009-MS) MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.31.
3 Najem in povrnitev v prvotno stanje (odloženi davki) (NAJ-038-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.12., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61., MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., OPMSRP: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8.
4 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.33., 17.34., 17.35.
5 Vračilo naknadnih vplačil (KAP-023-MS) MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16.
6 Vplačilo naknadnih vplačil - družbenik (FIN-056-MS) MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16.
7 Vplačilo za pridobitev dodatnih pravic - kapitalske rezerve (KAP-026-MS) MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16.
8 Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe - d.o.o. (KAP-006-MS) MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31.
9 Izstop družbenika iz družbe - zmanjšanje osnovnega kapitala (KAP-022-MS) MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.35.
10 Ustanovitev d.o.o - obrestovane terjatve za nevplačani kapital (KAP-010-MS) MRS: 1.78/1-e,. 32.11/6., 32.16., 32.31.
11 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z dobičkom (KAP-005-MS) MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31. MSRP: 9.B6.2.2.
12 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z dobičkom (KAP-005-MS) MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31., 32.33., 32.34., 39.AG97
13 Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe - d.d. (KAP-012-MS) MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31.
14 Poslovni najem vozila - s plačilom pologa (AČR-005-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
15 Čisti poslovni izid - lani čisti dobiček, letos čista izguba (PIZ-003-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
16 Čisti poslovni izid - lani in letos čisti dobiček (PIZ-001-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
17 Čisti poslovi izid - lani in letos čista izguba (PIZ-005-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
18 Ugotovitev poslovnega izida pred davki (PIZ-002-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
19 Poslovni izid - lani čista izguba, letos čisti dobiček (PIZ-004-MS) MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
20 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.