Št. Naslov MSRP
1 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) MSRP: 15.6., 15.10., 15.31.
2 Prodaja poslovnega objekta - model nabavne vrednosti (OOS-024-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.33., 15.38/1-e.
3 Reklamacija kupcev – račun za neustrezno kakovost (TER-077-MS) MSRP: 15.31., 15.47., 15.49., 15.51., 15.55., 15.69.
4 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.38/1-e.
5 Prodaja proizvodov - plačilo na račun podjetja (TER-001-MS) MSRP: 9.5.1., 9.5.1.3., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
6 Dobava blaga z montažo v EU (OOS-071-MS) MRS 2: 2.8., 2.34., MSRP: 15.10., 15.17., 15.21., 15.31., 15.33., 15.38/1-e., 15.47.
7 Dobava blaga z montažo v EU (OOS-071-MS) MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.16., 18.18., MSRP: 15.9., 15.10., 15.17., 15.21., 15.31., 15.33., 15.38/1-e., 15.47.
8 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - stečajni postopek (TER-039-MS) MSRP: 9.5.2.2., 9.5.5.1., 9.5.5.3., 9.5.5.4., 9.5.5.15., 15.107., 15.108.
9 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) MRS: 2.6., 2.9., 2.34., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.81., 15.82., 15.83., 15.105.
10 Prodaja računalnikov - podaljšana garancija (PČR-029-MS) MRS: 37.7., 37.14., 37.17., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37. MSRP: 15.31., 15.38., 15.47.
11 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
12 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
13 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - prisilna poravnava (TER-038-MS) MSRP: 9.5.2.2., 9.5.5.1., 9.5.5.3., 9.5.5.4., 9.5.5.15., 15.107., 15.108.
14 Kriptovalute ‒ plačilno sredstvo pri prodajalcu (DEN-006-M) MRS: 2.3/1-b., 2.6., 2.7., 2.30., 2.34., MSRP: 15.66., 15.67., 15.68., 15.69.
15 Kriptovalute ‒ plačilno sredstvo pri prodajalcu (DEN-006-M) MRS: 2.3/1-b., 2.6., 2.7., 2.30., 2.34., MSRP: 15.66., 15.68., 15.69.
16 Popust - razdelitev transakcijske cene (TER-071-MS) MSRP: 15.27., 15.28., 15.29., 15.50., 15.51., 15.74., 15.81., 15.82.
17 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) MRS: 32.AG4., MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
18 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) MRS: 40.7., 40.30., 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69. MSRP: 15.22., 15.31.
19 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28, MSRP: 15.22., 15.31., 15.32., 15.47.
20 Kupčevo predplačilo ‒ določanje diskontne stopnje (POO-010-M) MSRP: 15.64, 15.106., 15.B44.