ZGLED MEDLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV - brošura PWC (ang.) za uporabnike MSRP


Kliknite tukaj (angleški jezik)


Vir: Viewpoint - Global PwCa