Št. Naslov MSRP
1 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.