Št. Naslov MSRP
1 Zmanjšanje vrednosti zgradbe in oslabitev - model revaloriziranja (OOS-075-M) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.8., 36.9., 36.10., MSRP: 13.2.
2 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008A-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1A., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
3 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.35., 39.45., 39.46., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
4 Zmanjšanje vrednosti zgradbe - model revaloriziranja (OOS-074-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.61., 36.120. MSRP: 13.2.
5 Nakup delnic - PV prek kapitala (okrepitev) (FIN-001-MS) MRS: 32.35.,39.14., 39.45., 39.46., 39.55., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
6 Nakup delnic - PV prek kapitala (okrepitev) (FIN-001A-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1A., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
7 Nakup delnic - PV prek IPI (oslabitev) (FIN-012-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.4.1.5., 9. 5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1., 9.5.7.1A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
8 Nakup delnic - PV prek IPI (oslabitev) (FIN-012-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.38., 39.45., 39.55., 39.55A., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
9 Nakup delnic - PV prek kapitala (oslabitev) (FIN-002-MS) MRS: 32.35., 39.45., 39.46., 39.55., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
10 Nakup delnic - PV prek kapitala (oslabitev) (FIN-002A-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1A., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
11 Delnice v tuji valuti – PV prek kapitala (oslabitev in okrepitev) (FIN-018-MS) MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
12 Delnice v tuji valuti – PV prek kapitala (oslabitev in okrepitev) (FIN-018-MS) MRS: 39.14., 39.38., 39.45., 39.46., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
13 Sredstva v upravljanju - PV v IPI (FIN-017-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1., 9.5.7.1A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
14 Sredstva v upravljanju - PV v IPI (FIN-017-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.38., 39.45., 39.46., 39.55., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
15 Nakup delnic – PV prek IPI (okrepitev) (FIN-007-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.38., 39.45., 39.55., 39.55A. MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
16 Nakup delnic – PV prek IPI (okrepitev) (FIN-007-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.4.1.5., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1., 9.5.7.1A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.16., 13.24., 13.37., 13.38.