Št. Naslov MSRP
1 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
2 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
3 Kratkotrajno delo (STR-028-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
4 Ustanovitev d.o.o. - denarni in stvarni vložek (KAP-014-MS) MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.31.
5 Ustanovitev d.o.o. - terjatve za nevplačani kapital (KAP-009-MS) MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.31.
6 Ustanovitev d.o.o. – denar in stvarni vložki (KAP-002-MS) MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
7 Ustanovitev d.o.o. – presežek kapitala (KAP-003-MS) MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
8 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
9 Akontacija zaposlenemu za nakup strokovne literature v tujini (TER-019-MS) MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
10 Garancije – poraba rezervacij (odloženi davki) (ODD-002-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.7., 37.14., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37.
11 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) MSRP: 15.6., 15.10., 15.31.
12 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) MRS: 18.9., 18.14., 18.15.
13 Povečanje vrednosti zgradbe -model prevrednotenja (revaloriziranja) z odloženimi davki (OOS-070-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61., 36.120
14 Plačilo blaga ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-007-MS)  
15 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) (OOS-056-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61.
16 Zahtevek za vračilo trošarine - delovni stroji (STR-003-MS) MRS: 2.9., 2.10.
17 Rezervacije za povrnitev v prvotno stanje (REZ-003-MS) MRS: 37.10/3., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61.
18 Ocenjeni stroški odstranitve opreme (OOS-014-MS) MRS: 16.10., 16.16., 16.48., 16.55., 16.57., 16.59., 37.7., 37.14., 37.49., 37.61.
19 Prodaja delnic - REPO posel (FIN-006-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., MSRP: 9.3.2.3., 9.3.2.4., 9.3.2.15.
20 Prodaja delnic - REPO posel (FIN-006-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.18., 39.19., 39.29., 39.31., 39.34.