Št. Naslov MSRP
1 Prejeta varščina (FIO-011-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.71., 16.72., 39.39., 39.43.
2 Dolgoročno posojilo - kratkoročni del (FIO-003-MS) MRS: 39.4., 39.14, 39.43., 39.47.
3 Posojilo iz tujine (FIO-002-MS) MRS: 21.20., 21.21., 21.22., 21.23., 21.26., 21.28., 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
4 Izdaja obveznic (FIO-004-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.43., 39.47.
5 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev (odloženi davki) (ODD-006-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 39.45., 39.59., 39.63., 39.64.
6 Poroštvo za posojilo drugega podjetja (FIO-006-MS) MRS: 37.27., 37.29., 39.4., 39.43., 39.47.
7 Posojilo pri domači banki (FIO-001-MS) MRS: 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
8 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
9 Prejeto posojilo - fizična oseba (FIO-005-MS) MRS: 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
10 Eskont menice (TER-018-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
11 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - stečajni postopek (TER-039-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
12 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev - v odstotkih glede na razred (TER-028-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
13 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - prisilna poravnava (TER-038-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
14 Popravek vrednosti terjatev - posamično (TER-029-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
15 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
16 Odškodnina za popravilo opreme (TER-006-MS) MRS: 16.68,. 16.71., 16.72., 39.43., 39.63.
17 Prodaja na dolgoročni blagovni kredit (TER-011-MS) MRS: 18.14., 18.15., 18.29., 18.30/1-a., 39.45., 39.46.
18 Odlog plačila (TER-013-MS) MRS: 18.14., 18.15., 18.29., 18.30/1-a., 39.45., 39.46.
19 Terjatev do zavarovalnice za povračilo škode (TER-007-MS) MRS: 2.34., 39.43., 39.63.
20 Prodaja terjatve - prodajalec (TER-008-MS) MRS: 39.22., 39.26., 39.32., 39.63.