Št. Naslov MSRP
1 Prodaja delnic - REPO posel (FIN-006-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.18., 39.19., 39.29., 39.31., 39.34.
2 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - stečajni postopek (TER-039-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
3 Prejeto posojilo - fizična oseba (FIO-005-MS) MRS: 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
4 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.35., 39.45., 39.46., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
5 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - prisilna poravnava (TER-038-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
6 Dolgoročno posojilo - razmejitev obresti (FIN-009-MS) MRS: 18.29., 18.30., 32.AG4., 39.43., 39.45., 39.46., 39.56.
7 Dani predujmi (PČR-012-MS) MRS: 2.9., 39.14.
8 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev (odloženi davki) (ODD-006-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 39.45., 39.59., 39.63., 39.64.
9 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
10 Prejeta varščina (FIO-011-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.71., 16.72., 39.39., 39.43.
11 Dolgoročno posojilo - kratkoročni del (FIO-003-MS) MRS: 39.4., 39.14, 39.43., 39.47.
12 Posojilo iz tujine (FIO-002-MS) MRS: 21.20., 21.21., 21.22., 21.23., 21.26., 21.28., 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
13 Izdaja obveznic (FIO-004-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.43., 39.47.
14 Poroštvo za posojilo drugega podjetja (FIO-006-MS) MRS: 37.27., 37.29., 39.4., 39.43., 39.47.
15 Posojilo pri domači banki (FIO-001-MS) MRS: 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
16 Eskont menice (TER-018-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
17 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev - v odstotkih glede na razred (TER-028-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
18 Popravek vrednosti terjatev - posamično (TER-029-MS) MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
19 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
20 Odškodnina za popravilo opreme (TER-006-MS) MRS: 16.68,. 16.71., 16.72., 39.43., 39.63.