Št. Naslov MSRP
1 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.33., 17.34., 17.35.
2 Najem poslovnega prostora pri fizični osebi (STR-030-MS) MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
3 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) MRS: 17.7., 17.49., 17.50., 17.55.
4 Finančni najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062-MS) MRS: 16.15., 16.55., 16.57., 16.62., 17.8., 17.20., 17.22., 17.27., 17.28., 17.29.
5 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) MRS: 17.5., 17.7., 17.33., 17.34., 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99.
6 Poslovni najem vozila - s plačilom pologa (AČR-005-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
7 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-050-MS) MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
8 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-029-MS) MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
9 Plačilo najema poslovnega prostora za več let vnaprej (AČR-001-MS) MRS: 7.18., 17.33., 17.34., 17.35.
10 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
11 Finančni najem - najemnik plača DDV takoj (mesečna najemnina) (OOS-044-MS) MRS: 16.27., 16.44., 17.8., 17.10., 17.20, 17.22., 17.24.
12 Finančni najem - najemodajalec (TER-021-MS) MRS: 17.4/2,3., 17.6., 17.7., 17.8., 17.20., 17.21,. 17.24., 17.27.
13 Poslovni najem - odkup in prodaja vozila (AČR-006-MS) MRS: 17.33., 17.34., 17.35., 18.9., 18.10., MSRP: 5.6., 5.7., 5.15.
14 Poslovni najem - odkup in prodaja vozila (AČR-006-MS) MRS: 17.33., 17.34., 17.35., MSRP: 5.6., 5.7., 5.15., 15.13., 15.27., 15.31.,15.47.
15 Dolgoročno odloženi prihodki – najemnine (PČR-002-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.49., 17.50., 17.51.
16 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.19., 17.33., 17.34., 17.35., 40.16., 40.17., 40.20., 40.23.
17 Spodbuda pri poslovnem najemu - najemodajalec (OOS-068-MS) MRS: 17.7., 17.50., SOP: 15.3., 15.4.