Št. Naslov MSRP
1 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
2 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
3 Donacija - podjetje podari stroj podjetju (STR-053-MS) MRS: 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.9., 20.13., 20.16., 20.23., 20.24., 20.27.
4 Donacija v denarju (STR-054-MS) MRS: 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.9., 20.13., 20.16., 20.23., 20.24., 20.27.
5 Izdaja kriptožetonov (ICO) (DEN-015-M) MRS: 2.3/1-b., 2.6., 2.7., 2.30., 2.34., 20.3., 20.9., 20.17., 20.19., 20.20., 20.24., 20.29., 20.30., 20.31.
6 Nakup opreme z državno podporo - zmanjšanje nabavne vrednosti (OOS-073-M) MRS: 16.50., 16.55., 16.57., 16.60, 16.61., 16.62., 20.4., 20.8., 20.25., 20.27.
7 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.
8 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.27.
9 Donacija - podjetje brezplačno pridobi stroj (PČR-020-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.9., 20.13., 20.16., 20.23., 20.24., 20.27.
10 Vračilo državne podpore (PČR-015-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17., 20.32., 20.33.
11 Brezobrestno posojilo - državna pomoč (PČR-003-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17.
12 Invalidsko podjetje – poraba odstopljenih prispevkov za nakup opreme (STR-032-MS) MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.62, 20.4., 20.7., 20.8., 20.25., 20.26., 20.27.
13 Razmejitev prihodkov za stroške prekvalifikacije zaposlenih (PČR-010-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17.
14 Invalidsko podjetje - prodaja opreme, financirane z odstopljenimi prispevki (STR-002-MS) MRS: 16.15., 16.16., 16.60., 16.62., 20.17., 19.5., 19.9., 19.11/1-a.,