Št. Naslov MSRP
1 Zahtevek za vračilo trošarine - delovni stroji (STR-003-MS) MRS: 2.9., 2.10.
2 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20.
3 Povračilo stroškov (STR-014-MS) MRS: 2.6/1-c., 2.29., 2.31.
4 Dobava blaga z montažo v EU (OOS-071-MS) MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.16., 18.18., MSRP: 15.9., 15.10., 15.17., 15.21., 15.31., 15.33., 15.38/1-e., 15.47.
5 Oslabitev zaloge proizvodov (stalne cene) – enaka stalna cena (ZAL-029-MS) MRS: 2.9., 2.22., 2.30., 2.32., 2.34.
6 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda tehtanih povprečnih cen) (ZAL-045-MS) MRS: 2.6., 2.9., 2.25., 2.27., 2.26., 2.34.
7 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda drsečih tehtanih povprečnih cen) (ZAL-046-MS) MRS: 2.6., 2.9., 3.23., 2.25., 2.26., 2.27. 2.34.
8 Prevrednotenje zaloge proizvodov (zožena lastna cena) (ZAL-028-MS) MRS: 2.22., 2.30., 2.32., 2.34.
9 Prevrednotenje zaloge materiala (nabavne cene) (ZAL-012-MS) MRS: 2.9., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.34.
10 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda FIFO) (ZAL-044-MS) MRS: 2.6., 2.9., 3.23., 2.25., 2.27. 2.34.
11 Oslabitev zaloge proizvodov (stalne cene) - stalna cena se spremeni (ZAL-030-MS) MRS: 2.9., 2.22., 2.30., 2.32., 2.34. 2.36/1-f.
12 Zaloge proizvodov v predelavi (stalne cene) (ZAL-035-MS) MRS: 2.6., 2.8., 2.10., 2.12., 2.15.
13 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) MRS: 2.6., 2.9., 2.34., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.81., 15.82., 15.83., 15.105.
14 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) MRS: 2.6., 2.9., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
15 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
16 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
17 Dani predujmi (PČR-012-MS) MRS: 2.9., 39.14.
18 Dani predujmi (PČR-012-MS) MRS: 2.9., MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.5.1.3.
19 Kriptovalute ‒ plačilno sredstvo pri prodajalcu (DEN-006-M) MRS: 2.3/1-b., 2.6., 2.7., 2.30., 2.34., MSRP: 15.66., 15.67., 15.68., 15.69.
20 Kriptovalute ‒ plačilno sredstvo pri prodajalcu (DEN-006-M) MRS: 2.3/1-b., 2.6., 2.7., 2.30., 2.34., MSRP: 15.66., 15.68., 15.69.