Št. Naslov MSRP
1 Pridobitev in odtujitev lastnih delnic (metoda FIFO) (KAP-027-MS) MRS: 1.78/1-e., 1.108., 1.109., 32.15., 32.16/1-a., 32.18/1-b., 33.9., 33.10., 33.12., 33.13., 33.19., 31.12/1-a.,