Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Delegirani sklep Komisije (EU) 2016/1455 z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo 32016D1455 6.9.2016 26.9.2016 5 6
2 Sklep št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije 32014D0466 8.5.2014 11.5.2014 1 20
3 Sklep št. 1080/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za posojila za projekte zunaj Unije in o razveljavitvi Sklepa št. 633/2009/ES 32011D1080 27.10.2011 30.10.2011 1 16
4 2008/580/ES: Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o jamstvu Skupnosti, ki se odobri Evropski investicijski banki zaradi izgub pri posojilih za projekte zunaj Skupnosti (jugovzhodne sosede, sredozemske države, Južna Amerika in Azija ter Južnoafriška republika) (Kodificirana različica) 32008D0580 15.7.2008 4.8.2008 30 35
5 Sklep skupščine z dne 30. novembra 2007 o spremembi statuta Evropskega investicijskega sklada zaradi uskladitve geografskega območja delovanja sklada z geografskim območjem okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije 32009Y0910(01) 10.9.2009 30.11.2007 6 6
6 Priporočilo Sveta z dne 14. marca 2006 o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (osmi ERS) za proračunsko leto 2004 32006H0222 18.3.2006 14.3.2006 11 11
7 1999/786/CE: Décision du Conseil, du 29 novembre 1999, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement (BEI) en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la reconstruction des régions de la Turquie frappées par le séisme 31999D0786 3.12.1999 29.11.1999 0 0
8 95/207/EG: Beschluß des Rates vom 1. Juni 1995 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in Südafrika 31995D0207 15.6.1995 15.6.1995 0 0
9 Finančna Uredba z dne 16. junija 1998 o sodelovanju pri razvojnem financiranju v okviru Četrte konvencije AKP-ES 31998Q0430 7.7.1998 / 0 0
10 Statut Evropskega investicijskega sklada ki ga je skupščina odobrila 14. junija 1994 in spremenila 19. junija 2000 (2001/C 225/02) 32001Y0810(01) 10.8.2001 / 0 0