Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Sklep 32019D1211(01) 11.12.2019 31.12.2019 1 1
2 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2019/1961 z dne 17. oktobra 2019 o izvedbenih pravilih za obravnavanje podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET 32019D1961 2.12.2019 22.12.2019 1 20
3 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2019/1962 z dne 17. oktobra 2019 o izvedbenih pravilih za obravnavanje podatkov stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED 32019D1962 2.12.2019 22.12.2019 21 36
4 Sklep Sveta (EU) 2019/792 z dne 13. maja 2019 o tem, da se Evropski komisiji – Uradu za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) – zaupa izvajanje nekaterih pooblastil, prenesenih na organ za imenovanja in organ za sklepanje pogodb o zaposlitvi 32019D0792 17.5.2019 17.5.2019 3 4
5 Sklep Komisije (EU) 2019/165 z dne 1. februarja 2019 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanja nekaterih njihovih pravic do varstva podatkov s strani Komisije v okviru upravnih preiskav, preddisciplinskih in disciplinskih postopkov ter postopkov začasne odstranitve z delovnega mesta 32019D0165 4.2.2019 7.2.2019 9 13
6 Sklep 32019D0109(01) 9.1.2019 29.1.2019 1 1
7 Sklep Komisije z dne 31. januarja 2018 o kodeksu ravnanja članov Evropske komisije 32018D0221(02) 21.2.2018 1.2.2018 7 20
8 Sklep 32017D1215(01) 15.12.2017 4.1.2018 1 1
9 Sklep Sveta (SZVP) 2017/824 z dne 15. maja 2017 o kadrovskih predpisih Satelitskega centra Evropske unije 32017D0824 16.5.2017 1.6.2017 7 49
10 Sklep Sveta (EU) 2017/262 z dne 6. februarja 2017 o določitvi organa za imenovanje in organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi generalnega sekretariata Sveta ter razveljavitvi Sklepa 2013/811/EU 32017D0262 16.2.2017 1.3.2017 4 5
11 Sklep 32016D1216(01) 16.12.2016 5.1.2017 1 1
12 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1611 z dne 7. julija 2016 o pregledu lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije v državah članicah 32016R1611 9.9.2016 10.9.2016 1 3
13 Sklep Sveta (EU) 2016/1351 z dne 4. avgusta 2016 o kadrovskih predpisih Evropske obrambne agencije in razveljavitvi Sklepa 2004/676/ES 32016D1351 12.8.2016 12.8.2016 1 81
14 Sklep direktorja Europola z dne 29. marca 2016 o izvajanju Sklepa upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999 o sprejemu pogojev in postopkov, ki jih postavlja Europol v zvezi z dajatvami, ki se uporabljajo za plače in nagrade, izplačane osebju Europola, v korist Europola 32016D0804(01) 4.8.2016 30.3.2016 3 5
15 Sklep 32015D1216(02) 16.12.2015 5.1.2016 1 1
16 Sklep Sveta (EU) 2015/2020 z dne 26. oktobra 2015 o prenosu pristojnosti za izdajo prepustnic članom, uradnikom in drugim uslužbencem Evropskega sveta in Sveta ter posebnim prosilcem iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1417/2013 na generalnega sekretarja Sveta in razveljavitvi Sklepa 2005/682/ES, Euratom 32015D2020 12.11.2015 12.11.2015 42 43
17 Sklep 32015D0213(01) 13.2.2015 5.3.2015 1 1
18 Uredba Sveta (EU) št. 1201/2014 z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi stopnje prispevka v pokojninski sistem uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije z učinkom od 1. julija 2011 , 1. julija 2012 in 1. julija 2013 32014R1201 8.11.2014 9.11.2014 1 2
19 Uredba (EU) št. 422/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 32014R0422 30.4.2014 1.5.2014 5 11
20 Uredba (EU) št. 423/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 32014R0423 30.4.2014 1.5.2014 12 18
21 Uredba (EU, EURATOM) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije 32013R1023 29.10.2013 1.1.2014 15 62
22 Uredba Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 2013 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija 32013R1417 28.12.2013 1.1.2014 26 39
23 Uredba Sveta (EU) št 1416/2013 z dne 17. decembra 2013 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije, z učinkom od 1. julija 2013 32013R1416 28.12.2013 29.12.2013 24 25
24 Uredba Sveta (EU) št. 1415/2013 z dne 17. decembra 2013 o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2013 32013R1415 28.12.2013 29.12.2013 23 23
25 Uredba Sveta (EU) št. 1414/2013 z dne 17. decembra 2013 o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo od 1. julija 2013 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi 32013R1414 28.12.2013 28.12.2013 15 22
26 2013/655/EU: Sklep Komisije z dne 13. novembra 2013 o mesečni prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi, za obdobje med 1. avgustom 2012 in 1. junijem 2013 32013D0655 14.11.2013 15.11.2013 52 55
27 Sklep Komisije z dne 1. avgusta 2013 o uveljavitvi plačila sorazmernega prispevka EU šolam, ki jih je akreditiral svet guvernerjev Evropskih šol, glede na število vpisanih otrok uslužbencev EU, ki nadomesti Sklep Komisije C(2009) 7719, kot je bil spremenjen s Sklepom Komisije C(2010) 7993 32013D0802(01) 2.8.2013 3.8.2013 8 24
28 2013/244/EU: Sklep Komisije z dne 7. maja 2013 o mesečni prilagoditvi ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi, za obdobje med 1. avgustom 2011 in 1. junijem 2012 32013D0244 29.5.2013 30.5.2013 5 9
29 Uredba (EU) št. 1216/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Unije zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji 32012R1216 20.12.2012 21.12.2012 33 33
30 2012/465/EU: Sklep Komisije z dne 2. avgusta 2012 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2010 , 1. septembra 2010 , 1. oktobra 2010 , 1. novembra 2010 , 1. decembra 2010 , 1. januarja 2011 , 1. februarja 2011 , 1. marca 2011 , 1. aprila 2011 , 1. maja 2011 in 1. junija 2011 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi 32012D0465 8.8.2012 1.9.2012 7 11
31 Uredba Sveta (EU) št. 1331/2013 z dne 10. decembra 2013 o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2012 32013R1331 14.12.2013 1.7.2012 1 2
32 Uredba Sveta (EU) št. 679/2013 z dne 15. julija 2013 o določitvi ponderjev, ki se od 1. julija 2011 do 30. junija 2012 in od 1. julija 2012 dalje uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi 32013R0679 18.7.2013 1.7.2012 3 14
33 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 577/2012 z dne 26. junija 2012 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije 32012R0577 30.6.2012 1.7.2012 1 1
34 2011/866/EU: Sklep Sveta z dne 19. decembra 2011 o predlogu Komisije za uredbo Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 32011D0866 22.12.2011 11.1.2012 54 55
35 Uredba Sveta (EU) št. 964/2011 z dne 26. septembra 2011 o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo od 1. julija 2010 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi 32011R0964 29.9.2011 29.9.2011 1 7
36 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 699/2011 z dne 18. julija 2011 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije 32011R0699 21.7.2011 22.7.2011 1 1
37 2011/313/EU: Sklep Komisije z dne 26. maja 2011 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. februarja 2010 , 1. marca 2010 , 1. aprila 2010 , 1. maja 2010 in 1. junija 2010 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, napotenih v tretje države 32011D0313 27.5.2011 1.6.2011 56 59
38 Uredba Sveta (EU) št. 1240/2010 z dne 20. decembra 2010 o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2010 32010R1240 22.12.2010 23.12.2010 7 7
39 2010/790/EU: Sklep Komisije z dne 15. decembra 2010 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2009 , 1. septembra 2009 , 1. oktobra 2009 , 1. novembra 2009 , 1. decembra 2009 in 1. januarja 2010 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi 32010D0790 21.12.2010 22.12.2010 50 54
40 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1190/2010 z dne 13. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1296/2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009 32010R1190 17.12.2010 18.12.2010 1 5
41 Uredba (EU, Euratom) št. 1080/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti 32010R1080 26.11.2010 27.11.2010 1 8
42 Uredba Sveta (EU) št. 768/2010 z dne 26. avgusta 2010 o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo od 1. julija 2009 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi 32010R0768 31.8.2010 1.9.2010 1 7
43 Uredba Sveta (EU) št. 1239/2010 z dne 20. decembra 2010 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2010 32010R1239 22.12.2010 1.7.2010 1 6
44 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 564/2010 z dne 29. junija 2010 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije 32010R0564 30.6.2010 1.7.2010 1 1
45 2010/123/: Sklep Komisije z dne 25. februarja 2010 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. februarja 2009 , 1. marca 2009 , 1. aprila 2009 , 1. maja 2009 in 1. junija 2009 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki delajo v tretji državi 32010D0123 26.2.2010 27.2.2010 34 37
46 2010/51/: Sklep generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, sodnega tajnika Sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 19. januarja 2010 o spremembi Sklepa 2002/621/ES o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti 32010D0051 30.1.2010 30.1.2010 24 25
47 Uredba Sveta (ES) št. 371/2009 z dne 27. novembra 2008 o spremembi Uredbe (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti 32009R0371 15.5.2009 1.1.2010 1 2
48 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1295/2009 z dne 22. decembra 2009 o prilagoditvi stopnje prispevka uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije za pokojninsko zavarovanje z učinkom od 1. julija 2009 32009R1295 29.12.2009 30.12.2009 9 9
49 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009 32009R1296 29.12.2009 30.12.2009 10 15
50 2009/833/ES: Sklep Komisije z dne 10. novembra 2009 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2008 , 1. septembra 2008 , 1. oktobra 2008 , 1. novembra 2008 , 1. decembra 2008 in 1. januarja 2009 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki delajo v tretji državi 32009D0833 13.11.2009 10.11.2009 14 17