Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža 32011R1273 8.12.2011 28.12.2011 6 23
2 Uredba Komisije (EU) št. 449/2010 z dne 25. maja 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Egipta ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 2276/2003, (ES) št. 955/2005, (ES) št. 1002/2007 in (ES) št. 1455/2007 32010R0449 26.5.2010 1.6.2010 1 7
3 Uredba Komisije (ES) št. 1154/2009 z dne 27. novembra 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Izraela 32009R1154 28.11.2009 1.12.2009 52 56
4 Uredba Komisije (ES) št. 60/2008 z dne 24. januarja 2008 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 327/1998 kar zadeva porazdelitev uvozne tarifne kvote za dobro brušeni riž in manj brušeni riž na podobdobja za leto 2008 32008R0060 25.1.2008 25.1.2008 6 7
5 Uredba Komisije (ES) št. 1338/2007 z dne 15. novembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti za pomaranče s poreklom iz Egipta in za predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Izraela 32007R1338 16.11.2007 16.11.2007 11 13
6 Uredba Komisije (ES) št. 142/2007 z dne 14. februarja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1610/2006 o odstopanju od določb Uredbe (ES) št. 327/98 in Uredbe (ES) št. 1291/2000 glede nekaterih uvoznih dovoljenj, izdanih v okviru nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža za tranšo za julij 2006 32007R0142 5.12.2008 15.2.2007 11 12
7 Uredba Komisije (ES) št. 1712/2006 z dne 20. novembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Turčije 32006R1712 17.12.2008 1.11.2006 7 10
8 Uredba Komisije (ES) št. 1610/2006 z dne 27. oktobra 2006 o odstopanju od določb Uredbe (ES) št. 327/1998 in Uredbe (ES) št. 1291/2000 glede nekaterih uvoznih dovoljenj, izdanih v okviru nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža za tranšo za julij 2006 32006R1610 28.10.2006 29.10.2006 11 12
9 Uredba Komisije (ES) št. 19/2006 z dne 6. januarja 2006 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Jordanije 32006R0019 7.1.2006 7.1.2006 7 9
10 Uredba Komisije (ES) št. 1460/2005 z dne 8. septembra 2005 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za nekatere izdelke s poreklom iz Alžirije 32005R1460 5.12.2008 12.9.2005 11 16
11 Uredba Komisije (ES) št. 503/2005 z dne 31. marca 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti in referenčno količino za nekatere izdelke s poreklom iz Maroka 32005R0503 1.4.2005 1.5.2005 13 16
12 Uredba Komisije (ES) št. 305/2005 z dne 19. oktobra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 312/2003 v zvezi s tarifnimi kvotami za nekatere izdelke po poreklu iz Čila 32005R0305 15.11.2008 28.2.2005 6 8
13 Uredba Komisije (ES) št. 241/2005 z dne 11. februarja 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti za nekatere izdelke s poreklom iz Izraela 32005R0241 12.2.2005 12.2.2005 11 16
14 Uredba Komisije (ES) št. 2279/2004 z dne 30. decembra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti in referenčnimi količinami za nekatere kmetijske izdelke s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze 32004R2279 17.12.2008 1.1.2005 38 41
15 Uredba Komisije (ES) št. 2256/2004 z dne 14. oktobra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti za nekatere proizvode s poreklom iz Egipta, Malte in Cipra in v zvezi z referenčnimi količinami za nekatere proizvode s poreklom iz Malte in Cipra 32004R2256 17.12.2008 29.12.2004 24 27
16 Uredba Komisije (ES) št. 53/2004 z dne 12. januarja 2004 o spremembi Uredbe Sveta št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Egipta 32004R0053 13.1.2004 14.1.2004 0 0
17 Uredba Komisije (ES) št. 54/2004 z dne 12. januarja 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 o tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Izraela 32004R0054 13.1.2004 1.1.2004 0 0
18 Uredba Komisije (ES) št. 37/2004 z dne 9. januarja 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 o tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Maroka 32004R0037 10.1.2004 1.10.2003 0 0
19 Uredba Komisije (ES) št. 209/2003 z dne 3. februarja 2003 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Libanona 32003R0209 4.2.2003 5.2.2003 0 0
20 Uredba Komisije (ES) št. 786/2002 z dne 13. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti in referenčnimi količinami za določene kmetijske proizvode s poreklom iz Jordanije 32002R0786 14.5.2002 1.5.2002 0 0
21 Uredba Sveta (ES) št. 747/2001 z dne 9. aprila 2001 o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami upravičeni do preferencialov, ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 32001R0747 19.4.2001 1.1.2001 0 0
22 Commission Regulation (EC) No 2206/98 of 14 October 1998 amending Council Regulation (EC) No 2178/95 by deleting the tariff ceilings applicable for textile products originating in Latvia and Lithuania 31998R2206 15.10.1998 16.10.1998 0 0
23 Uredba Komisije (ES) št. 1980/98 z dne 17. septembra 1998 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti in tarifnih plafonov ter vzpostavitvi nadzora Skupnosti v okviru referenčnih količin za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP) 31998R1980 18.9.1998 1.1.1996 0 0
24 Council Regulation (EC) No 2178/95 of 8 August 1995 opening and providing for the administration of Community tariff quotas and ceilings for certain industrial and fishery products originating in Estonia, Latvia and Lithuania, and establishing the detailed provisions for adapting these quotas and ceilings 31995R2178 20.9.1995 1.1.1995 0 0
25 Règlement (CE) n° 921/96 du Conseil, du 13 mai 1996, modifiant le règlement (CE) n° 2178/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds, et le règlement (CE) n° 1798/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents (1994-1997) 31996R0921 24.5.1996 1.1.1995 0 0