Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/757 z dne 3. februarja 2016 o določitvi dejanj v zvezi z izvajanjem kmetijske zakonodaje, za katere je treba vnesti podatke v carinski informacijski sistem 32016R0757 14.5.2016 1.9.2016 1 2
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/345 z dne 10. marca 2016 o določitvi pogostosti javljanja sporočil o statusu zabojnikov, obliki podatkov in metodi javljanja 32016R0345 11.3.2016 31.3.2016 38 39
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/346 z dne 10. marca 2016 o določanju podatkov, ki se vključijo v carinski informacijski sistem 32016R0346 11.3.2016 31.3.2016 40 48
4 Uredba (EU) 2015/1525 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje 32015R1525 18.9.2015 8.10.2015 1 12
5 Uredba (ES) št. 766/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje 32008R0766 13.8.2008 16.8.2008 48 59
6 Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje 31997R0515 22.3.1997 25.3.1997 0 0
7 /* 67/651/EEC: Commission Recommendation of 17 October 1967 on measures to be taken by the Member States to prevent and detect fraud in agriculture */ 31967H0651 26.10.1967 / 0 0