Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1978 z dne 26. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32019R1978 29.11.2019 19.12.2019 58 61
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/68 z dne 9. januarja 2017 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 121/2008 o določitvi analitske metode za določanje vsebnosti škroba v izdelkih, ki se uporabljajo kot krma za živali (oznaka KN 2309) 32017R0068 13.1.2017 2.2.2017 4 5
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2141 z dne 6. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede višine letne pristojbine in pristojbin za preskušanje, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32016R2141 7.12.2016 1.1.2017 13 15
4 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1448 z dne 1. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 874/2009 o določitvi izvedbenih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 v zvezi s postopkom, ki poteka na Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32016R1448 2.9.2016 22.9.2016 1 16
5 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2206 z dne 30. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32015R2206 1.12.2015 1.1.2016 22 24
6 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1294/2014 z dne 4. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede višine prijavne pristojbine in pristojbine za preskušanje, ki se plačujeta Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32014R1294 5.12.2014 1.1.2015 30 32
7 2014/825/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. novembra 2014 o organizacijski strukturi in delovanju Evropske mreže za razvoj podeželja in mreže Evropskega partnerstva za inovacije ter razveljavitvi Sklepa 2008/168/ES 32014D0825 21.11.2014 24.11.2014 98 103
8 Uredba Komisije (ES) št. 874/2009 z dne 17. septembra 2009 o določitvi izvedbenih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 v zvezi s postopkom, ki poteka na Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32009R0874 24.9.2009 14.10.2009 3 28
9 Uredba Komisije (ES) št. 572/2008 z dne 19. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede višine letne pristojbine in pristojbin za preskušanje, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte, ter načinu plačil 32008R0572 20.6.2008 1.1.2009 7 10
10 Uredba Sveta (ES) št. 15/2008 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o upravičenosti do vložitve prijave za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti 32008R0015 11.1.2008 31.1.2008 2 2
11 Uredba Komisije (ES) št. 2039/2005 z dne 14. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32005R2039 15.12.2005 1.1.2006 33 33
12 Uredba Komisije (ES) št. 1177/2005 z dne 20. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32005R1177 18.10.2006 10.8.2005 26 27
13 2005/523/: Sklep Sveta z dne 30. maja 2005 o odobritvi pristopa Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji o varstvu novih sort rastlin, spremenjeni in dopolnjeni v Ženevi 19. marca 1991 32005D0523 16.6.2006 30.5.2005 63 77
14 Uredba Sveta (ES) št. 873/2004 z dne 29. aprila 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti 32004R0873 30.4.2004 20.5.2004 0 0
15 Uredba Sveta (ES) št. 870/2004 z dne 24. aprila 2004 o vzpostavitvi programa Skupnosti za ohranjanje, karakterizacijo, zbiranje in uporabo genskih virov v kmetijstvu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1467/94Besedilo velja za EGP 32004R0870 30.4.2004 7.5.2004 0 0
16 Uredba Sveta (ES) št. 1650/2003 z dne 18. junija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah Skupnosti 32003R1650 29.9.2003 1.10.2003 0 0
17 Uredba Komisije (ES) št. 569/2003 z dne 28. marca 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32003R0569 29.3.2003 30.3.2003 0 0
18 Code of good administrative behaviour in the Community Plant Variety Office 32000Y1223(03) 23.12.2000 13.4.2000 0 0
19 Uredba Komisije (ES) št. 329/2000 z dne 11. februarja 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 32000R0329 12.2.2000 12.2.2000 0 0
20 Sonderbericht Nr. 9/99 über Forschungsmaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft und der Fischerei, Programm FAIR (Forschung im Bereich der Fischerei, der Landwirtschaft und der Agroindustrie), zusammen mit den Antworten der Kommission 32000Y0330(01) 30.3.2000 16.12.1999 0 0
21 Uredba Komisije (ES) št. 2605/98 z dne 3. decembra 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 1768/95 o izvajanju pravil o kmetijski izjemi, predvideni v členu 14(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti 31998R2605 4.12.1998 24.12.1998 0 0
22 Uredba Sveta (ES) št. 2470/96 z dne 17. decembra 1996 o določitvi podaljšanja roka veljavnosti žlahtniteljske pravice v Skupnosti v zvezi s krompirjem 31996R2470 24.12.1996 25.12.1996 0 0
23 Uredba Sveta (ES) št. 2506/95 z dne 25. oktobra 1995 o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti 31995R2506 28.10.1995 29.10.1995 0 0
24 Uredba Komisije (ES) št. 1768/95 z dne 24. julija 1995 o izvajanju pravil o kmetijski izjemi, predvideni v členu 14(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti 31995R1768 25.7.1995 25.7.1995 0 0
25 Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte 31995R1238 1.6.1995 1.6.1995 0 0
26 Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti 31994R2100 1.9.1994 27.4.1995 0 0
27 75/460/EEC: Council Decision of 22 July 1975 adopting common research programmes and programmes for the coordination of research in the field of animal leucoses, livestock effluents, beef production and plant protein production 31975D0460 30.7.1975 22.7.1975 0 0