Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) št. 1350/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi določenih zakonodajnih aktov na področju kmetijske in ribiške statistike 32013R1350 21.12.2013 10.1.2014 1 14
2 2011/626/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. septembra 2011 o odobritvi odstopanja od izvajanja Uredbe (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic v zvezi z Republiko Češko, Velikim vojvodstvom Luksemburgom in Republiko Avstrijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6533) 32011D0626 23.9.2011 23.9.2011 33 33
3 2010/76/: Sklep Komisije z dne 9. februarja 2010 o odobritvi prehodnega obdobja za izvajanje Uredbe (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic, kar zadeva Češko, Nemčijo, Grčijo, Avstrijo, Poljsko, Portugalsko in Slovenijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 735) 32010D0076 10.2.2010 10.2.2010 70 71
4 Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) 32009R0216 31.3.2009 20.4.2009 1 41
5 Uredba (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) 32009R0217 31.3.2009 20.4.2009 42 69
6 Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) 32009R0218 31.3.2009 20.4.2009 70 108
7 Uredba (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 788/96 (Besedilo velja za EGP) 32008R0762 13.8.2008 1.1.2009 1 13
8 Uredba (ES) št. 1921/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o predložitvi statističnih podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1382/91 (Besedilo velja za EGP) 32006R1921 30.12.2006 19.1.2007 1 8