Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture 32020R0560 24.4.2020 25.4.2020 11 17
2 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2200 z dne 10. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika 32019R2200 23.12.2019 24.12.2019 1 2
3 Uredba (EU) 2019/982 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) 32019R0982 20.6.2019 10.7.2019 1 22
4 Uredba (EU) 2019/982 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) 32019R0982 20.6.2019 10.7.2019 1 22
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2200 z dne 10. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika 32019R2200 23.12.2019 24.12.2019 1 2
6 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1634 z dne 30. oktobra 2018 o podaljšanju odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega glavača (Aphia minuta) v določenih teritorialnih vodah Italije 32018R1634 31.10.2018 3.11.2018 35 37
7 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1585 z dne 22. oktobra 2018 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za ribolov z zaporno plavarico v teritorialnih vodah Hrvaške 32018R1585 23.10.2018 26.10.2018 13 15
8 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1586 z dne 22. oktobra 2018 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale, najmanjše morske globine in prepovedi ribolova nad zaščitenimi habitati za obalne potegalke, ki lovijo v teritorialnih vodah Hrvaške 32018R1586 23.10.2018 26.10.2018 16 19
9 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1596 z dne 23. oktobra 2018 o podaljšanju odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in globine za obalne potegalke, ki lovijo v določenih teritorialnih vodah Francije (Occitanie in Provence-Alpes-Côte d'Azur) 32018R1596 24.10.2018 25.10.2018 9 12
10 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/922 z dne 28. junija 2018 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje peščenk (Gymnammodytes cicerelus in G. semisquamatu) in glavačev (Aphia minuta in Crystalogobius linearis) v določenih teritorialnih vodah Španije (Katalonija) 32018R0922 29.6.2018 2.7.2018 39 41
11 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/317 z dne 2. marca 2018 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za ribolov belega glavača (Aphia minuta) v nekaterih teritorialnih vodah Italije 32018R0317 5.3.2018 8.3.2018 1 3
12 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/191 z dne 30. novembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku glede staleža mečarice v Sredozemskem morju 32018R0191 9.2.2018 10.2.2018 13 14
13 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike 32017R1787 4.10.2017 7.10.2017 1 3
14 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1352 z dne 18. aprila 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika 32017R1352 21.7.2017 22.7.2017 1 4
15 Uredba (EU) 2017/1130 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določanju značilnosti ribiških plovil 32017R1130 30.6.2017 20.7.2017 1 7
16 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1172 z dne 30. junija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje 32017R1172 1.7.2017 4.7.2017 87 88
17 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/929 z dne 31. maja 2017 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja, ki lovijo v teritorialnih vodah Grčije 32017R0929 1.6.2017 4.6.2017 3 5
18 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/677 z dne 10. aprila 2017 o podaljšanju odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega glavača (Aphia minuta) v določenih teritorialnih vodah Španije (Murcia) 32017R0677 11.4.2017 12.4.2017 4 6
19 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije 32017R0218 9.2.2017 1.2.2017 9 17
20 Uredba (EU) 2016/1625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (Besedilo velja za EGP) 32016R1625 16.9.2016 6.10.2016 77 79
21 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/761 z dne 13. maja 2016 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2016 32016R0761 14.5.2016 14.5.2016 67 68
22 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 32015R2252 5.12.2015 6.12.2015 2 5
23 Uredba (EU) 2015/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) 32015R2102 25.11.2015 28.11.2015 1 10
24 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 32015R1930 28.10.2015 29.10.2015 2 8
25 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/895 z dne 2. februarja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede prehodnih določb 32015R0895 12.6.2015 2.7.2015 1 2
26 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/852 z dne 27. marca 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s primeri neizpolnjevanja pravil in primeri resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka plačila ali začasno ustavitev plačil v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 32015R0852 2.6.2015 3.6.2015 13 17
27 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil 32015R0531 31.3.2015 1.4.2015 1 8
28 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika 32015R0098 23.1.2015 24.1.2015 23 26
29 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov 32014R1362 19.12.2014 20.12.2014 124 136
30 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 32014R1014 27.9.2014 28.9.2014 11 19
31 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije 32014R0763 16.7.2014 19.7.2014 1 4
32 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 32014R0771 16.7.2014 17.7.2014 20 46
33 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 32014R0772 16.7.2014 17.7.2014 47 48
34 Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. julija 2014 o določitvi prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 32014D0464 16.7.2014 17.7.2014 59 61
35 2014/372/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3781) 32014D0372 20.6.2014 20.6.2014 18 20
36 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog 32015R0288 24.2.2015 1.1.2014 1 6
37 Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 32014R0508 20.5.2014 1.1.2014 1 66
38 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1233/2013 z dne 29. novembra 2013 o uvedbi odstopanja od Uredbe (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega in ferrerjevega glavača ( Aphia minuta in Pseudaphia ferreri ) ter girice ( Spicara smaris ) v določenih teritorialnih vodah Španije (Balearski otoki) 32013R1233 3.12.2013 6.12.2013 17 18
39 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 773/2013 z dne 12. avgusta 2013 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega glavača ( Aphia minuta ) v določenih teritorialnih vodah Španije (Murcia) 32013R0773 13.8.2013 16.8.2013 28 29
40 2012/316/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. junija 2012 o odobritvi omejitev dovoljenj za biocidne pripravke, ki vsebujejo difetialon, ki jih je Danska priglasila v skladu s členom 4(4) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 4025) 32012D0316 21.6.2012 19.6.2012 19 21
41 Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju 32011R1343 30.12.2011 19.1.2012 44 61
42 Uredba Komisije (EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo 32010R1249 23.12.2010 12.1.2011 3 10
43 Uredba Komisije (EU) št. 389/2010 z dne 6. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 2104/2004 glede upravljanja ribiških flot v nekaterih najbolj oddaljenih francoskih regijah 32010R0389 7.5.2010 12.5.2010 5 6
44 2009/447/ES: Odločba Sveta z dne 25. maja 2009 o razveljavitvi Direktive 83/515/EGS in 11 zastarelih odločb s področja skupne ribiške politike 32009D0447 12.6.2009 12.6.2009 62 63
45 2008/693/ES: Odločba Komisije z dne 13. avgusta 2008 o spremembi Odločbe C(2006) 4332 o določitvi okvirne letne razporeditve odobritev za prevzem obveznosti Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 4358) 32008D0693 28.8.2008 16.8.2008 5 9
46 Uredba Sveta (ES) št. 744/2008 z dne 24. julija 2008 o uvedbi začasnega posebnega ukrepa za spodbujanje prestrukturiranja ribiških flot Evropske skupnosti, ki jih je prizadela gospodarska kriza 32008R0744 31.7.2008 31.7.2008 1 8
47 Uredba Komisije (ES) št. 1274/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2104/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti 32007R1274 30.10.2007 6.11.2007 6 7
48 Uredba Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo 32007R0498 10.5.2007 30.5.2007 1 80
49 2007/337/ES: Odločba Komisije z dne 15. maja 2007 o odobritvi sistemov avtomatičnega začasnega odvzema licenc v zvezi s kršitvami, ki so jih razvile Danska, Nemčija in Združeno kraljestvo (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2036) 32007D0337 16.5.2007 15.5.2007 49 49
50 Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 32006R1967 30.12.2006 29.1.2007 9 61