Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/838 z dne 20. februarja 2019 o tehničnih specifikacijah za sisteme za sledenje in določanje položaja plovil ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 415/2007 32019R0838 24.5.2019 25.5.2019 31 69
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2032 z dne 20. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 416/2007 o tehničnih specifikacijah za obvestila kapitanom 32018R2032 28.12.2018 29.12.2018 1 181
3 Sklep Sveta (EU) 2018/752 z dne 14. maja 2018 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Mednarodne pomorske organizacije na 99. zasedanju Odbora za pomorsko varnost glede sprejetja sprememb pravil II-1/1 in II-1/8-1 konvencije SOLAS, odobritve zadevnih smernic o operativnih informacijah za poveljnike v primeru poplave za obstoječe potniške ladje, zgrajene pred 1. januarjem 2014, ter sprejetja sprememb Mednarodnega kodeksa za uporabo postopkov požarnega preskusa iz leta 2010 32018D0752 23.5.2018 16.5.2018 6 7
4 Sklep Sveta (EU) 2016/807 z dne 15. marca 2016 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v okviru Mednarodne pomorske organizacije (IMO) na 40. zasedanju Odbora za olajšave, 69. zasedanju Odbora za varstvo morskega okolja in 96. zasedanju Odbora za pomorsko varnost glede sprejetja sprememb Konvencije o olajšavah, Priloge IV h konvenciji MARPOL, pravil II-2/13 in II-2/18 konvencije SOLAS, Kodeksa sistemov požarne varnosti in Kodeksa o okrepljenem programu inšpekcij iz leta 2011 32016D0807 21.5.2016 18.3.2016 99 102
5 2014/826/EU: Sklep Sveta z dne 10. novembra 2014 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije na 94. zasedanju Odbora za pomorsko varnost Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s sprejetjem sprememb Kodeksa o okrepljenem programu inšpekcij iz leta 2011 32014D0826 22.11.2014 11.11.2014 17 18
6 2014/280/EU: Sklep Sveta z dne 8. maja 2014 o stališču, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije na 93. zasedanju Odbora za pomorsko varnost Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s sprejetjem sprememb pravil II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 Konvencije SOLAS, Kodeksa o reševalni opremi in Kodeksa o okrepljenem programu inšpekcij iz leta 2011 32014D0280 16.5.2014 24.6.2014 40 42
7 2013/638/EU: Sklep Komisije z dne 12. avgusta 2013 o bistvenih zahtevah glede pomorske radiokomunikacijske opreme, namenjene uporabi na plovilih, ki niso zajeta s konvencijo SOLAS, in sodelovanju v univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5185) 32013D0638 7.11.2013 13.8.2013 22 23
8 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 689/2012 z dne 27. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 415/2007 o tehničnih specifikacijah za sisteme za sledenje in določanje položaja plovil iz člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 32012R0689 28.7.2012 17.8.2012 5 12
9 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES Besedilo velja za EGP 32010L0065 29.10.2010 19.5.2012 1 10
10 2012/64/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. februarja 2012 o priznanju RINA s.p.a (Italijanskega ladijskega registra) kot klasifikacijskega zavoda za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 402) Besedilo velja za EGP 32012D0064 4.2.2012 3.2.2012 6 6
11 2012/65/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. februarja 2012 o priznanju Ruskega ladijskega registra kot klasifikacijskega zavoda za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 429) Besedilo velja za EGP 32012D0065 4.2.2012 3.2.2012 7 7
12 2012/66/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. februarja 2012 o priznanju registra Polski Rejestr Statków S.A. (Poljski ladijski register) kot klasifikacijskega zavoda za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 431) Besedilo velja za EGP 32012D0066 4.2.2012 3.2.2012 8 8
13 Uredba Komisije (EU) št. 164/2010 z dne 25. januarja 2010 o tehničnih specifikacijah za elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi iz člena 5 Direktive 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 32010R0164 6.3.2010 7.3.2010 1 154
14 Uredba Komisije (ES) št. 414/2007 z dne 13. marca 2007 o tehničnih smernicah za načrtovanje, izvajanje in operativno uporabo rečnih informacijskih storitev (RIS) iz člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 32007R0414 23.4.2007 24.4.2007 1 34
15 Uredba Komisije (ES) št. 415/2007 z dne 13. marca 2007 o tehničnih specifikacijah za sisteme za sledenje in določanje položaja plovil iz člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 32007R0415 23.4.2007 24.4.2007 35 87
16 Uredba Komisije (ES) št. 416/2007 z dne 22. marca 2007 o tehničnih specifikacijah za obvestila kapitanom iz člena 5 Direktive 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 32007R0416 22.11.2008 24.4.2007 88 253
17 Priporočilo Komisije z dne 8. maja 2006 o spodbujanju uporabe električne energije z obrežja pri ladjah med privezom v pristaniščih Skupnosti (Besedilo velja za EGP) 32006H0339 12.5.2006 8.5.2006 38 42
18 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 32005L0044 30.9.2005 20.10.2005 152 159
19 Uredba (ES) št. 789/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o prenosu tovornih in potniških ladij iz enega registra v drugega znotraj Skupnosti in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 613/91Besedilo velja za EGP. 32004R0789 30.4.2004 20.5.2004 0 0
20 Odločba Komisije z dne 4. septembra 2003 o bistvenih zahtevah glede pomorskih naprav za radijske zveze, namenjenih uporabi na plovilih, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS, in sodelovanju v univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS) (Notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 2912)Besedilo velja za EGP. 32004D0071 23.1.2004 4.9.2003 0 0
21 Odločba Komisije z dne 22. septembra 2000 o uporabi člena 3(3)(e) Direktive 1999/5/ES za radijske naprave, zajete v regionalnem sporazumu o radiotelefonskih storitvah na celinskih plovnih poteh (notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2718)Besedilo velja za EGP. 32000D0637 21.10.2000 21.10.2000 0 0
22 96/710/EC: Commission Decision of 27 November 1996 in application, at the request of Germany, of Article 5 (4) of Council Directive 93/75/EEC of 13 September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods (The German text alone is authentic) 31996D0710 17.12.1996 28.11.1996 0 0
23 96/513/EC: Commission Decision of 29 July 1996 in application, at the request of France, of Article 5 (4) of Council Directive 93/75/EEC concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods (Only the French text is authentic) (Text with EEA relevance) 31996D0513 24.8.1996 30.7.1996 0 0
24 96/127/EC: Commission Decision of 22 January 1996 on the application, at the request of Germany, of Article 5 (4) of Council Directive 93/75/EEC concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods (Only the German text is authentic) 31996D0127 7.2.1996 22.1.1996 0 0
25 78/584/EEC: Council Recommendation of 26 June 1978 on the ratification of Conventions on safety in shipping 31978H0584 19.7.1978 26.6.1978 0 0
26 Odločba Komisije z dne 29. julija 1977 o oblikovanju seznama pomorskih plovnih poti za uporabo Direktive Sveta 76/135/EGS 31977D0527 17.8.1977 17.8.1977 0 0