Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) št. 598/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev operacij na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 2002/30/ES 32014R0598 12.6.2014 13.6.2016 65 78
2 Uredba (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES (Besedilo velja za EGP) 32009R1108 24.11.2009 14.12.2009 51 70
3 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (Besedilo velja za EGP) 32009R1073 14.11.2009 4.12.2009 88 105
4 95/404/EC: Commission Decision of 19 July 1995 on a procedure relating to the application of Council Regulation (EEC) No 2407/92 (Swissair/Sabena) (Only the Dutch and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31995D0404 7.10.1995 27.7.1995 0 0
5 Council Resolution of 19 June 1995 on relocation in air transport 31995Y0705(02) 5.7.1995 19.6.1995 0 0
6 Council Resolution of 24 October 1994 on the situation in European civil aviation 31994Y1105(02) 5.11.1994 24.10.1994 0 0
7 Direktiva Sveta z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal 31989L0629 13.12.1989 11.12.1989 0 0