Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
51 2012/708/EU: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 15. oktobra 2010 o podpisu Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani in o njegovi začasni uporabi 42012D0708 20.11.2012 10.12.2012 1 2
52 2012/381/EU: Sklep Sveta z dne 13. decembra 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi 32012D0381 14.7.2012 15.7.2012 3 3
53 Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost 22012A0811(01) 11.8.2012 1.7.2012 5 14
54 Sporazum o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo 22012A1020(01) 20.10.2012 26.6.2012 3 37
55 2012/639/: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 7. junija 2012 o podpisu Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi 42012D0639 20.10.2012 7.6.2012 1 2
56 Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi 22012A0714(01) 14.7.2012 1.6.2012 4 16
57 2013/100/EU: Sklep Sveta z dne 10. maja 2012 o podpisu Sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov med Evropsko unijo in vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi 32013D0100 22.2.2013 10.5.2012 1 1
58 2014/35/EU: Sklep Sveta z dne 10. maja 2012 o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov med Unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi 32014D0035 24.1.2014 10.5.2012 1 1
59 2012/113/EU: Sklep Sveta z dne 14. februarja 2012 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Indonezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32012D0113 24.2.2012 14.2.2012 1 1
60 Sklep Sveta z dne 26. novembra 2007 o podpisu Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Skupnosti 32011D0720 9.11.2011 29.11.2011 45 45
61 Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva 32011D0719 9.11.2011 29.11.2011 1 2
62 2011/732/: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32011D0732 12.11.2011 8.11.2011 3 3
63 2011/710/: Sklep Sveta z dne 20. oktobra 2011 o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo 32011D0710 29.10.2011 20.10.2011 26 26
64 Sklep Sveta z dne 26. septembra 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Federativne republike Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu 32011D0694 19.10.2011 26.9.2011 1 2
65 2012/380/EU: Sklep Sveta z dne 22. septembra 2011 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi v imenu Unije 32012D0380 14.7.2012 22.9.2011 2 2
66 2011/419/EU: Sklep št. 1/2011 Skupnega odbora Skupnosti in Švice za zračni promet, ki je bil ustanovljen na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 4. julija 2011 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu 22011D0419 16.7.2011 5.8.2011 32 51
67 Pomožni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani, ter Kraljevino Norveško na tretji strani, o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani 22011A1029(02) 29.10.2011 16.6.2011 16 24
68 Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, ter o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani 32011D0708 29.10.2011 16.6.2011 1 2
69 Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Indonezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32011D0663 8.10.2011 16.6.2011 1 1
70 Sporazum o zračnem prometu 22011A1029(01) 29.10.2011 16.6.2011 3 15
71 Sporazum med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22010A1105(01) 5.11.2010 31.5.2011 2 9
72 2011/285/EU: Sklep Sveta z dne 12. maja 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32011D0285 19.5.2011 12.5.2011 5 5
73 2010/816/EU: Sklep št. 2/2010 Skupnega odbora skupnosti in Švice za zračni promet, ki je bil ustanovljen na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 26. novembra 2010 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu 22010D0816 31.12.2010 26.11.2010 54 73
74 2010/465/EU: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 24. junija 2010 o podpisu in začasni uporabi Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani 32010D0465 25.8.2010 24.6.2010 1 2
75 Sklep Sveta z dne 3. junija 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov in o njegovi začasni uporabi 32010D0666 5.11.2010 3.6.2010 1 1
76 2010/302/: Sklep Sveta z dne 10. maja 2010 o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev 32010D0302 28.5.2010 10.5.2010 68 68
77 2010/239/: Sklep št. 1/2010 Skupnega odbora skupnosti in Švice za zračni promet, ki je bil ustanovljen na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 7. aprila 2010 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu 22010D0239 28.4.2010 7.4.2010 20 38
78 Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Mongolije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22009A1218(01) 18.12.2009 2.12.2009 5 11
79 2009/940/ES: Sklep Sveta z dne 30. novembra 2009 o podpisu Protokola h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na železniška vozna sredstva, sprejetega v Luksemburgu 23. februarja 2007 , s strani Evropske skupnosti 32009D0940 16.12.2009 30.11.2009 1 3
80 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Armenijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22009A0221(01) 21.2.2009 12.11.2009 22 29
81 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22009A0402(01) 2.4.2009 4.11.2009 10 19
82 2009/510/ES: Sklep Sveta z dne 22. junija 2009 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32009D0510 3.7.2009 22.6.2009 4 4
83 2009/370/ES: Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o pristopu Evropske skupnosti h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi in protokolu h konvenciji v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na letalsko opremo, ki sta bila sprejeta skupaj v Cape Townu 16. novembra 2001 32009D0370 15.5.2009 6.4.2009 3 7
84 Konvencija o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi 22009A0515(02) 15.5.2009 6.4.2009 25 36
85 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22007A0404(01) 4.4.2007 3.4.2009 28 38
86 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Panamo o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22008A0416(01) 16.4.2008 3.3.2009 7 13
87 2009/115/ES: Sklep št. 1/2008 Skupnega odbora Skupnost-Švica za zračni promet, ki je bil ustanovljen na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 16. decembra 2008 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu 22009D0115 11.2.2009 16.12.2008 38 55
88 2009/97/ES: Sklep Sveta z dne 24. julija 2008 o podpisu in začasni uporabi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev 32009D0097 5.2.2009 24.7.2008 18 21
89 Sklep Sveta 2008/651/SZVP/PNZ z dne 30. junija 2008 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi v imenu Evropske unije 32008D0651 8.8.2008 30.6.2008 47 48
90 Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Kirgiške republike o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22007A0707(01) 7.7.2007 28.4.2008 39 45
91 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22006A1017(01) 17.10.2006 15.4.2008 20 26
92 2008/420/ES: Sklep Sveta z dne 7. aprila 2008 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32008D0420 7.6.2008 7.4.2008 63 64
93 Sporazum o zračnem prometu - Priloge - Izjave - Protokol 22007A0525(01) 25.5.2007 30.3.2008 4 41
94 2008/275/ES: Sklep Sveta z dne 17. marca 2008 o sklenitvi Protokola, ki spreminja prilogi I in II Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vidikih zračnih prevozov, zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 32008D0275 29.3.2008 17.3.2008 10 10
95 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22006A0513(01) 13.5.2006 25.2.2008 24 33
96 Sporazum Med evropsko skupnostjo in vlado gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22006A0520(01) 20.5.2006 25.2.2008 24 31
97 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22006A0524(02) 24.5.2006 21.2.2008 32 40
98 2008/188/ES: Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32008D0188 5.3.2008 18.2.2008 22 22
99 2008/189/ES: Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32008D0189 5.3.2008 18.2.2008 23 23
100 2008/190/ES: Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32008D0190 5.3.2008 18.2.2008 24 24