Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Protokol o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 22019A0508(01) 8.5.2019 16.5.2019 5 7
2 Sklep Sveta (EU) 2019/825 z dne 14. maja 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa 32019D0825 23.5.2019 14.5.2019 1 2
3 Sklep Sveta (EU) 2019/702 z dne 15. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi 32019D0702 8.5.2019 15.4.2019 1 2
4 Sklep Sveta (EU) 2019/704 z dne 15. aprila 2019 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic 32019D0704 8.5.2019 15.4.2019 4 4
5 Sklep Sveta (EU) 2019/563 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo 32019D0563 10.4.2019 8.4.2019 1 2
6 Sklep Sveta (EU) 2019/572 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije 32019D0572 11.4.2019 8.4.2019 1 2
7 Sklep Sveta (EU) 2019/659 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 32019D0659 26.4.2019 8.4.2019 3 4
8 Sklep št. 1/2018 Skupnega odbora Evropske unije in Švice za zračni promet, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, z dne 12. decembra 2018 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu [2018/2065] 22018D2065 27.12.2018 1.2.2019 30 52
9 Sporazum o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti Agencije ASECNA za civilno letalstvo 22018A1026(01) 26.10.2018 1.11.2018 3 15
10 Sklep Sveta (EU) 2018/1603 z dne 18. septembra 2018 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti agencije ASECNA za civilno letalstvo 32018D1603 26.10.2018 18.9.2018 1 2
11 Sklep Sveta (EU) 2018/1152 z dne 26. junija 2018 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza 32018D1152 21.8.2018 26.6.2018 1 1
12 Sklep Sveta (EU) 2018/1153 z dne 26. junija 2018 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske 32018D1153 21.8.2018 26.6.2018 2 2
13 Sklep št. 1/2017 Skupnega odbora Evropske unije in Švice za zračni promet ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 29. novembra 2017 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu [2017/2465] 22017D2465 29.12.2017 1.2.2018 46 68
14 Sklep Sveta (EU) 2018/146 z dne 22. januarja 2018 o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije 32018D0146 31.1.2018 22.1.2018 4 5
15 Sprememba št. 1 Sporazuma o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo 22018A0116(01) 16.1.2018 13.12.2017 3 5
16 Sklep Sveta (EU) 2018/538 z dne 7. decembra 2017 o podpisu Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo v imenu Unije in o njeni začasni uporabi 32018D0538 6.4.2018 7.12.2017 1 2
17 Večstranski sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora - Priloge - Priloge - Izjave 22006A1016(01) 16.10.2006 1.12.2017 3 46
18 Sklep Sveta (EU) 2018/145 z dne 9. oktobra 2017 o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu (To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa in je v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244 (1999) ter mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova. ) o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) v imenu Unije 32018D0145 31.1.2018 9.10.2017 1 3
19 Sklep Sveta (EU) 2018/61 z dne 21. marca 2017 o podpisu spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva, v imenu Evropske unije, in njeni začasni uporabi 32018D0061 16.1.2018 21.3.2017 1 2
20 Sklep št. 2/2016 Skupnega odbora Evropske unije in Švice za zračni promet, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 8. decembra 2016 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu [2017/291] 22017D0291 18.2.2017 1.2.2017 19 42
21 Sklep Sveta (EU) 2016/2234 z dne 21. novembra 2016 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti agencije ASECNA za civilno letalstvo 32016D2234 13.12.2016 21.11.2016 1 2
22 Sklep Sveta (EU) 2016/1880 z dne 29. septembra 2016 o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske 32016D1880 25.10.2016 29.9.2016 13 14
23 Sklep Sveta (EU) 2018/2003 z dne 20. septembra 2016 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa 32018D2003 18.12.2018 20.9.2016 1 2
24 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Nepala o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22009A0212(01) 12.2.2009 25.6.2015 5 11
25 Sklep Sveta (EU) 2015/1389 z dne 7. maja 2015 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic in o njegovi začasni uporabi 32015D1389 14.8.2015 7.5.2015 1 2
26 Protokol o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 22014A1219(01) 19.12.2014 26.11.2014 3 5
27 2014/928/EU: Sklep Sveta z dne 8. oktobra 2014 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic ter o njegovi začasni uporabi 32014D0928 19.12.2014 8.10.2014 1 2
28 Sklep Sveta (EU) 2015/372 z dne 8. oktobra 2014 o podpisu Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic ter o njegovi začasni uporabi 32015D0372 7.3.2015 8.10.2014 1 2
29 Sklep Sveta (EU) 2019/703 z dne 8. oktobra 2014 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic 32019D0703 8.5.2019 8.10.2014 3 3
30 2014/300/EU: Sklep Sveta z dne 15. julija 2013 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32014D0300 27.5.2014 15.7.2013 31 32
31 2012/750/EU: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 15. oktobra 2010 o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani in o njegovi začasni uporabi 42012D0750 6.12.2012 26.12.2012 1 2
32 2013/398/EU: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 20. decembra 2012 o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Države Izrael na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi 42013D0398 2.8.2013 20.12.2012 1 2
33 2012/708/EU: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 15. oktobra 2010 o podpisu Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani in o njegovi začasni uporabi 42012D0708 20.11.2012 10.12.2012 1 2
34 Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost 22012A0811(01) 11.8.2012 1.7.2012 5 14
35 Sporazum o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo 22012A1020(01) 20.10.2012 26.6.2012 3 37
36 2012/639/: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 7. junija 2012 o podpisu Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi 42012D0639 20.10.2012 7.6.2012 1 2
37 2013/100/EU: Sklep Sveta z dne 10. maja 2012 o podpisu Sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov med Evropsko unijo in vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi 32013D0100 22.2.2013 10.5.2012 1 1
38 2014/35/EU: Sklep Sveta z dne 10. maja 2012 o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov med Unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi 32014D0035 24.1.2014 10.5.2012 1 1
39 2012/113/EU: Sklep Sveta z dne 14. februarja 2012 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Indonezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32012D0113 24.2.2012 14.2.2012 1 1
40 Sklep Sveta z dne 26. novembra 2007 o podpisu Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Skupnosti 32011D0720 9.11.2011 29.11.2011 45 45
41 Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva 32011D0719 9.11.2011 29.11.2011 1 2
42 2011/732/: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32011D0732 12.11.2011 8.11.2011 3 3
43 Sklep Sveta z dne 26. septembra 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Federativne republike Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu 32011D0694 19.10.2011 26.9.2011 1 2
44 Pomožni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani, ter Kraljevino Norveško na tretji strani, o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani 22011A1029(02) 29.10.2011 16.6.2011 16 24
45 Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, ter o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani 32011D0708 29.10.2011 16.6.2011 1 2
46 Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Indonezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32011D0663 8.10.2011 16.6.2011 1 1
47 Sporazum o zračnem prometu 22011A1029(01) 29.10.2011 16.6.2011 3 15
48 2011/285/EU: Sklep Sveta z dne 12. maja 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov 32011D0285 19.5.2011 12.5.2011 5 5
49 Sklep Sveta z dne 3. junija 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov in o njegovi začasni uporabi 32010D0666 5.11.2010 3.6.2010 1 1
50 2010/302/: Sklep Sveta z dne 10. maja 2010 o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev 32010D0302 28.5.2010 10.5.2010 68 68