Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/840 z dne 29. maja 2015 o nadzoru, ki ga izvajajo odgovorni organi v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32015R0840 30.5.2015 31.5.2015 1 5
2 Uredba Komisije (EU) št. 697/2014 z dne 24. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 906/2009 glede njenega obdobja uporabe Besedilo velja za EGP 32014R0697 25.6.2014 25.4.2015 3 3
3 Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije Besedilo velja za EGP 32014L0104 5.12.2014 25.12.2014 1 19
4 Uredba Komisije (EU) št. 316/2014 z dne 21. marca 2014 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine sporazumov o prenosu tehnologije Besedilo velja za EGP 32014R0316 28.3.2014 1.5.2014 17 23
5 Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 32010Q1120(01) 20.11.2010 20.10.2010 47 62
6 Uredba Sveta (ES) št. 487/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (Kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP) 32009R0487 11.6.2009 1.7.2009 1 4
7 2007/788/ES: Odločba Komisije z dne 13. septembra 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES (Zadeva COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4275) 32007D0788 5.12.2007 5.12.2007 76 78
8 2007/691/ES: Odločba Komisije z dne 20. septembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F/38.121 – Pribor (fitingi)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4180) (Besedilo velja za EGP ) 32007D0691 27.10.2007 27.10.2007 63 68
9 2007/686/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti proti Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics N.V., British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Zadeva COMP/38354 – industrijske vreče) (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 4634) 32007D0686 26.10.2007 26.10.2007 41 46
10 2007/534/ES: Odločba Komisije z dne 13. septembra 2006 v zvezi s postopkom po členu 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Zadeva št. COMP/F/38.456 – Bitumen (NL)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4090) 32007D0534 28.7.2007 28.7.2007 40 44
11 2006/901/ES: Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81(1) Pogodbe ES (Zadeva št. COMP/C.38.281/B.2 – surovi tobak, Italija) (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 4012) 32006D0901 13.12.2006 13.12.2006 45 49
12 2006/902/ES: Odločba Komisije z dne 12. decembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP proti podjetjem Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (nekdanji Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (nekdanji Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA in Repsol YPF SA (Zadeva št COMP/F/C.38.443 – Kemikalije v industriji gume) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 5592) (Besedilo velja za EGP) 32006D0902 13.12.2006 13.12.2006 50 53
13 2006/903/ES: Odločba Komisije z dne 3. maja 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP proti podjetjem Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA in Arkema SA. (Zadeva št. COMP/F/C.38.620 – vodikov peroksid in perborat) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1766) (Besedilo velja za EGP) 32006D0903 13.12.2006 13.12.2006 54 59
14 Uredba Komisije (ES) št. 1459/2006 z dne 28. septembra 2006 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj glede posvetovanj o cenah prevoza potnikov za redne zračne prevoze in dodeljevanja časovnih blokov na letališčih 32006R1459 3.10.2006 23.10.2006 3 8
15 2005/590/: Odločba Komisije z dne 30. oktobra 2002 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/E-2/37.784 – Dražbene hiše za umetniške izdelke) (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4283 konč. in popravkoma K(2002) 4283/7 in K(2002) 4283/8) (Besedilo velja za EGP) 32005D0590 30.7.2005 30.7.2005 92 95
16 2005/493/ES: Odločba Komisije z dne 1. oktobra 2003 o postopku v okviru člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP proti Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries, Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd in Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd (Primer št. C.37.370 – Sorbati) (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3426) (Besedilo velja za EGP) 32005D0493 13.7.2005 13.7.2005 20 25
17 Uredba Sveta (ES) št. 411/2004 z dne 26. februarja 2004 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3975/87 in o spremembi Uredbe (EGS) št. 3976/87 in Uredbe (ES) št. 1/2003 v zvezi z zračnimi prevozi med Skupnostjo in tretjimi državamiBesedilo velja za EGP. 32004R0411 6.3.2004 1.5.2004 0 0
18 2004/337/EG: Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2001 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen — Sache COMP/E-1/36.212 — Selbstdurchschreibepapier (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 4573) (Text von Bedeutung für den EWR) 32004D0337 21.4.2004 21.4.2004 0 0
19 2003/778/EG: Entscheidung der Kommission vom 23. Juli 2003 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (COMP/C.2-37.398 — Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League) (Text von Bedeutung für den EWR.) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 2627) 32003D0778 8.11.2003 8.11.2003 0 0
20 2003/674/EG: Entscheidung der Kommission vom 2. Juli 2002 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache C.37.519 — Methionin) (Text von Bedeutung für den EWR.)(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2276) 32003D0674 8.10.2003 8.10.2003 0 0
21 2003/675/EG: Entscheidung der Kommission vom 30. Oktober 2002 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (COMP/35.587 — PO Video Games, COMP/35.706 — PO Nintendo Distribution und COMP/36.321 — Omega — Nintendo) (Text von Bedeutung für den EWR.)(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4072) 32003D0675 8.10.2003 8.10.2003 0 0
22 2003/600/EC: Commission Decision of 2 April 2003 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/C.38.279/F3 — French beef) (notified under document number C(2003) 1065) 32003D0600 19.8.2003 19.8.2003 0 0
23 2003/569/EC: Commission Decision of 5 December 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case IV/37.614/F3 PO/Interbrew and Alken-Maes) (notified under document number C(2001) 3915) 32003D0569 7.8.2003 7.8.2003 0 0
24 2003/437/EG: Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 2001 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache COMP/E-1/37.027 — Zinkphosphat) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 4237) (Text von Bedeutung für den EWR.) 32003D0437 20.6.2003 20.6.2003 0 0
25 2003/300/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 2002 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/C2/38.014 — IFPI "Simulcast") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3639] 32003D0300 30.4.2003 30.4.2003 0 0
26 Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 PogodbeBesedilo velja za EGP. 32003R0001 4.1.2003 24.1.2003 0 0
27 2002/271/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2001 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 5 EWR-Abkommen — Sache COMP/E-1/36.490 — Graphitelektroden (Text von Bedeutung für den EWR.)(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 1986) 32002D0271 16.4.2002 16.4.2002 0 0
28 Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2001 in einem Verfahren gemäß Artikel 81 EG-Vertrag Sachen: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (Anmeldung), IV/36.997/F3 Aseprofar and Fedifar (Beschwerde), IV/37.121/F3 Spain Pharma (Beschwerde), IV/37.138/F3 BAI (Beschwerde) und IV/37.380/F3 EAEPC (Beschwerde) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 1202) (Text von Bedeutung für den EWR.) 32001D0791 17.11.2001 17.11.2001 0 0
29 2001/782/CE: Décision de la Commission du 9 août 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire Comp/29.373 — Visa International) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2425] 32001D0782 10.11.2001 10.11.2001 0 0
30 2001/716/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP.D.2 37.444 — SAS/Maersk Air et affaire COMP.D.2 37.386 — Sun-Air contre SAS et Maersk Air) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1987] 32001D0716 5.10.2001 5.10.2001 0 0
31 2001/711/CE: Décision de la Commission du 29 juin 2001 dans une procédure prévue par l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1698] 32001D0711 2.10.2001 2.10.2001 0 0
32 2001/696/EC: Commission Decision of 31 July 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No COMP/37.462 — Identrus) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1850) 32001D0696 19.9.2001 19.9.2001 0 0
33 2001/146/EG: Entscheidung der Kommission vom 20. September 2000 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag (Sache COMP/36.653 — Opel) (Text von Bedeutung für den EWR)(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 2707) 32001D0146 28.2.2001 28.2.2001 0 0
34 2001/143/EG: Entscheidung der Kommission vom 29. Dezember 2000 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache Nr. COMP/36.841 — Unisource) (Text von Bedeutung für den EWR) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 4094) 32001D0143 22.2.2001 22.2.2001 0 0
35 2000/627/EG: Entscheidung der Kommission vom 16. Mai 2000 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag (Sache Nr. IV/34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 1170) (Nur der dänische, englische, französische und deutsche Text sind verbindlich) 32000D0627 20.10.2000 20.10.2000 0 0
36 2000/146/EC: Commission Decision of 14 December 1999 relating to a proceeding pursuant to Article 15(1)(b) of Council Regulation No 17 (Case No IV/34.237/F3 - Anheuser-Busch Incorporated - Scottish & Newcastle) (notified under document number C(1999) 4499) (Only the English text is authentic) 32000D0146 22.2.2000 22.2.2000 0 0
37 1999/781/EG: Entscheidung der Kommission vom 15. September 1999 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag (Sache Nr. IV/36.539 - Britisch Interactive Broadcasting/Open) (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 2935) (Nur der englische Text ist verbindlich) 31999D0781 6.12.1999 6.12.1999 0 0
38 1999/687/CE: Décision de la Commission, du 8 septembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [IV/34.010 Nederlandse Vereniging van Banken (accord GSA de 1991), IV/33.793 Nederlandse Postorderbond, IV/34.234 Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven et IV/34.888 Nederlandse Organisatie van Tijdschriften Uitgevers/Nederlandse Christelijke Radio Vereniging] [notifiée sous le numéro C(1999) 2056] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) 31999D0687 21.10.1999 21.10.1999 0 0
39 1999/485/EC: Commission Decision of 30 April 1999 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the Treaty (IV/34.250 - Europe Asia Trades Agreement) (notified under document number C(1999) 983) (Only the Danish, German, English and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31999D0485 26.7.1999 26.7.1999 0 0
40 1999/329/CE: Décision de la Commission, du 12 avril 1999, relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité CE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE (Affaire IV/D-l/30.373 - Clubs de protection et d'indemnisation: accord du Groupe international et affaire IV/D-l/37.143 - Clubs de protection et d'indemnisation: accord de mise en commun) [notifiée sous le numéro C(1999) 221] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 31999D0329 19.5.1999 19.5.1999 0 0
41 98/273/EC: Commission Decision of 28 January 1998 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Case IV/35.733 - VW) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) 31998D0273 25.4.1998 25.4.1998 0 0
42 98/4/ECSC: Commission Decision of 26 November 1997 relating to a proceeding pursuant to Article 65 of the ECSC Treaty (Case IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl) (Only the German text is authentic) 31998D0004 3.1.1998 5.12.1997 0 0
43 97/780/EC: Commission Decision of 29 October 1997 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No IV/35.830 - Unisource) (Only the Dutch, English and Swedish texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31997D0780 20.11.1997 30.10.1997 0 0
44 97/781/EC: Commission Decision of 29 October 1997 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No IV/35.738 - Uniworld) (Only the Dutch and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31997D0781 20.11.1997 30.10.1997 0 0
45 97/39/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 concernant une procédure en vertu de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire IV/35.518 - Iridium) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 31997D0039 18.1.1997 18.12.1996 0 0
46 96/546/EC: Commission Decision of 17 July 1996 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No IV/35.337 - Atlas) (Only the English, French and German texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31996D0546 19.9.1996 26.7.1996 0 0
47 96/547/EC: Commission Decision of 17 July 1996 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No IV/35.617 - Phoenix/GlobalOne) (Only the English, French and German texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31996D0547 19.9.1996 26.7.1996 0 0
48 95/373/EC: Commission Decision of 31 January 1995 relating to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EC Treaty (IV/33.375 - PMI-DSV) (Only the German and French texts are authentic) 31995D0373 19.9.1995 2.2.1995 0 0
49 94/895/EC: Commission Decision of 15 December 1994 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (IV/34.768 - International Private Satellite Partners) (Only the English and Italian texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31994D0895 31.12.1994 19.12.1994 0 0
50 94/735/EC: Commission Decision of 14 October 1994 imposing a fine pursuant to Article 15.1c of Council Regulation No 17 on Akzo Chemicals BV (Only the Dutch text is authentic) 31994D0735 15.11.1994 17.10.1994 0 0