Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije Besedilo velja za EGP 32014L0104 5.12.2014 25.12.2014 1 19
2 Uredba Sveta (ES) št. 487/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (Kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP) 32009R0487 11.6.2009 1.7.2009 1 4
3 2007/534/ES: Odločba Komisije z dne 13. septembra 2006 v zvezi s postopkom po členu 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Zadeva št. COMP/F/38.456 – Bitumen (NL)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4090) 32007D0534 28.7.2007 28.7.2007 40 44
4 2007/486/ES: Odločba Komisije z dne 20. decembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 65 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (Zadeva COMP/F/39.234 – Dodatna dajatev na zlitine – ponovno sprejetje) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6765) 32007D0486 12.7.2007 12.7.2007 31 32
5 2006/894/ES: Odločba Komisije z dne 17. decembra 2002 o postopku v skladu s členom 65 Pogodbe ESPJ zoper družbe Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaciji, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. in združenje podjetij Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. (Zadeva št. C.37.956 – Jeklo za armiranje betona) (notificirano pod dokumentarno številko C(2002) 5807) 32006D0894 13.12.2006 13.12.2006 1 4
6 2006/895/ES: Odločba Komisije z den 26. maja 2004 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES proti The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited in Topps Italia SRL (Zadeva št. COMP/C-3/37.980 – Souris-Topps) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 1910) 32006D0895(01) 13.12.2006 13.12.2006 5 6
7 2006/896/ES: Odločba Komisije z dne 26. oktobra 2004 o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.3436 – Continental/Phoenix) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 4219) (Besedilo velja za EGP) 32006D0896(01) 13.12.2006 13.12.2006 7 11
8 2006/897/ES: Odločba Komisije z dne 19. januarja 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP proti Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, in Akzo Nobel AB, solidarno, Clariant AG in Clariant GmbH solidarno, Elf Aquitaine SA in Arkema SA, solidarno, in Hoechst AG (Zadeva št. C.37.773 – MCAA) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 4876) (Besedilo velja za EGP) 32006D0897 13.12.2006 13.12.2006 12 15
9 2006/901/ES: Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81(1) Pogodbe ES (Zadeva št. COMP/C.38.281/B.2 – surovi tobak, Italija) (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 4012) 32006D0901 13.12.2006 13.12.2006 45 49
10 2006/902/ES: Odločba Komisije z dne 12. decembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP proti podjetjem Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (nekdanji Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (nekdanji Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA in Repsol YPF SA (Zadeva št COMP/F/C.38.443 – Kemikalije v industriji gume) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 5592) (Besedilo velja za EGP) 32006D0902 13.12.2006 13.12.2006 50 53
11 2006/903/ES: Odločba Komisije z dne 3. maja 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP proti podjetjem Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA in Arkema SA. (Zadeva št. COMP/F/C.38.620 – vodikov peroksid in perborat) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1766) (Besedilo velja za EGP) 32006D0903 13.12.2006 13.12.2006 54 59
12 2006/793/ES: Odločba Komisije z dne 31. maja 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F/38.645 – Metakrilati) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2098) (Besedilo velja za EGP) 32006D0793 22.11.2006 22.11.2006 20 23
13 Uredba Komisije (ES) št. 1459/2006 z dne 28. septembra 2006 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj glede posvetovanj o cenah prevoza potnikov za redne zračne prevoze in dodeljevanja časovnih blokov na letališčih 32006R1459 3.10.2006 23.10.2006 3 8
14 2006/485/ES: Odločba Komisije z dne 3. septembra 2004 v zvezi s postopkom po členu 81 Pogodbe ES in členu 53 Sporazuma EGP zoper Boliden AB, Boliden Fabrication AB in Boliden Cuivre - Zinc SA, Austria Buntmetall AG in Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor SA, HME Nederland BV, IMI plc, IMI Kynoch Ltd. in IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA in Europa Metalli SpA, Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. in DENO Acquisition EURL, Outokumpu Oyj in Outokumpu Copper Products OY in Wieland Werke AG (Zadeva C.38.069 – bakrene cevi za vodovodne in plinske instalacije) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 2826) 32006D0485 13.7.2006 13.7.2006 21 29
15 2005/590/: Odločba Komisije z dne 30. oktobra 2002 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/E-2/37.784 – Dražbene hiše za umetniške izdelke) (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4283 konč. in popravkoma K(2002) 4283/7 in K(2002) 4283/8) (Besedilo velja za EGP) 32005D0590 30.7.2005 30.7.2005 92 95
16 2005/566/: Odločba Komisije z dne 9. decembra 2004 v zvezi s postopkom iz člena 81 Pogodbe ES in iz člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. C.37.533 – holin klorid) (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4717) Besedilo velja za EGP. 32005D0566 22.7.2005 22.7.2005 22 26
17 2005/493/ES: Odločba Komisije z dne 1. oktobra 2003 o postopku v okviru člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP proti Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries, Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd in Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd (Primer št. C.37.370 – Sorbati) (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3426) (Besedilo velja za EGP) 32005D0493 13.7.2005 13.7.2005 20 25
18 2005/471/ES: Odločba Komisije z dne 27. novembra 2002 o postopku iz člena 81 Pogodbe ES proti podjetjem BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA in Gyproc Benelux N. V. (Zadeva št. COMP/E-1/37.152 – Mavčne plošče) (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4570) 32005D0471 28.6.2005 28.6.2005 8 11
19 Uredba Sveta (ES) št. 411/2004 z dne 26. februarja 2004 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3975/87 in o spremembi Uredbe (EGS) št. 3976/87 in Uredbe (ES) št. 1/2003 v zvezi z zračnimi prevozi med Skupnostjo in tretjimi državamiBesedilo velja za EGP. 32004R0411 6.3.2004 1.5.2004 0 0
20 2004/206/EC: Commission decision of 17 December 2002 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/C.37.671 — Flood flavour enhancers) (Text with EEA relevance) (notified under document number (2002) 5091) 32004D0206 12.3.2004 12.3.2004 0 0
21 2004/138/EG: Entscheidung der Kommission vom 11. Juni 2002 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag in der Sache COMP/36.571/D-1 — Österreichische Banken ("Lombard Club") (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2091) 32004D0138 24.2.2004 24.2.2004 0 0
22 2004/104/CE: Décision de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.978/Méthylglucamine) [notifiée sous le numéro C(2002) 4557] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 32004D0104 10.2.2004 10.2.2004 0 0
23 2003/778/EG: Entscheidung der Kommission vom 23. Juli 2003 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (COMP/C.2-37.398 — Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League) (Text von Bedeutung für den EWR.) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 2627) 32003D0778 8.11.2003 8.11.2003 0 0
24 2003/674/EG: Entscheidung der Kommission vom 2. Juli 2002 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache C.37.519 — Methionin) (Text von Bedeutung für den EWR.)(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2276) 32003D0674 8.10.2003 8.10.2003 0 0
25 2003/569/EC: Commission Decision of 5 December 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case IV/37.614/F3 PO/Interbrew and Alken-Maes) (notified under document number C(2001) 3915) 32003D0569 7.8.2003 7.8.2003 0 0
26 2003/5/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (COMP/33.133 — B: Carbonate de soude — Solvay, CFK) [notifiée sous le numéro C(2000) 3794] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 32003D0005 15.1.2003 15.1.2003 0 0
27 2002/758/CE: Affaire COMP/36.264 — Mercedes-Benz: Decision de la Commission du 10 octobre 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2001) 3028] 32002D0758(01) 25.9.2002 25.9.2002 0 0
28 2002/759/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/37.800/F3 — Brasseries luxembourgeoises) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3914] 32002D0759 21.9.2002 21.9.2002 0 0
29 2002/271/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2001 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 5 EWR-Abkommen — Sache COMP/E-1/36.490 — Graphitelektroden (Text von Bedeutung für den EWR.)(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 1986) 32002D0271 16.4.2002 16.4.2002 0 0
30 2002/190/EC: Commission Decision of 21 December 2000 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty Case COMP.F.1/35.918 — JCB) (Notifications IV-28.694, IV-28.695, IV-28.696, IV-28.697, IV-28.700, IV-28.702) (Notified under document number C(2000) 3887) 32002D0190 12.3.2002 12.3.2002 0 0
31 Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2001 in einem Verfahren gemäß Artikel 81 EG-Vertrag Sachen: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (Anmeldung), IV/36.997/F3 Aseprofar and Fedifar (Beschwerde), IV/37.121/F3 Spain Pharma (Beschwerde), IV/37.138/F3 BAI (Beschwerde) und IV/37.380/F3 EAEPC (Beschwerde) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 1202) (Text von Bedeutung für den EWR.) 32001D0791 17.11.2001 17.11.2001 0 0
32 2001/135/EC: Commission decision of 5 July 2000 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Case COMP.F.1/36.516 — Nathan-Bricolux) (notified under document number C(2000) 1853) 32001D0135 23.2.2001 23.2.2001 0 0
33 2001/143/EG: Entscheidung der Kommission vom 29. Dezember 2000 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache Nr. COMP/36.841 — Unisource) (Text von Bedeutung für den EWR) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 4094) 32001D0143 22.2.2001 22.2.2001 0 0
34 1999/485/EC: Commission Decision of 30 April 1999 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the Treaty (IV/34.250 - Europe Asia Trades Agreement) (notified under document number C(1999) 983) (Only the Danish, German, English and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31999D0485 26.7.1999 26.7.1999 0 0
35 1999/329/CE: Décision de la Commission, du 12 avril 1999, relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité CE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE (Affaire IV/D-l/30.373 - Clubs de protection et d'indemnisation: accord du Groupe international et affaire IV/D-l/37.143 - Clubs de protection et d'indemnisation: accord de mise en commun) [notifiée sous le numéro C(1999) 221] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 31999D0329 19.5.1999 19.5.1999 0 0
36 1999/271/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE - (IV/34.466 - Transbordeurs grecs) - [notifiée sous le numéro C(1998) 3792] - (Les textes en langues grecque et italienne sont les seuls faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 31999D0271 27.4.1999 27.4.1999 0 0
37 1999/243/EC: Commission Decision of 16 September 1998 relating to a proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EC Treaty (Case No IV/35.134 - Trans-Atlantic Conference Agreement) (notified under document number C(1998)2617) (Text with EEA relevance) 31999D0243 9.4.1999 9.4.1999 0 0
38 1999/242/EC: Commission Decision of 3 March 1999 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (Case No IV/36.237 - TPS) (notified under document number C(1999) 387) 31999D0242 2.4.1999 2.4.1999 0 0
39 1999/210/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (Affaire IV/F-3/33.708 - British Sugar plc, affaire IV/F-3/33.709 - Tate & Lyle plc, affaire IV/F-3/33.710 - Napier Brown & Company Ltd, affaire IV/F-3/33.711 - James Budgett Sugars Ltd) [notifiée sous le numéro C(1998) 3061] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) 31999D0210 22.3.1999 22.3.1999 0 0
40 98/531/EC: Commission Decision of 11 March 1998 relating to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EC Treaty (Case Nos IV/34.073, IV/34.395 and IV/35.436 Van den Bergh Foods Limited) (notified under document number C(1998) 292) (Only the English text is authentic) 31998D0531 4.9.1998 13.9.1998 0 0
41 98/538/CE: Décision de la Commission du 17 juin 1998 relative à une procédure ouverte en vertu de l'article 86 du traité CE (IV/36.010-F3 - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) [notifiée sous le numéro C(1998) 1437] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 31998D0538 12.9.1998 12.9.1998 0 0
42 98/273/EC: Commission Decision of 28 January 1998 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Case IV/35.733 - VW) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) 31998D0273 25.4.1998 25.4.1998 0 0
43 98/247/EGKS: Entscheidung der Kommission vom 21. Januar 1998 in einem Verfahren nach Artikel 65 EGKS-Vertrag (Sache IV/35.814 - Legierungszuschlag) (Nur der deutsche, französische, italienische, niederländische, schwedische und spanische Text sind verbindlich) (Text von Bedeutung für den EWR) 31998D0247 1.4.1998 1.4.1998 0 0
44 98/4/ECSC: Commission Decision of 26 November 1997 relating to a proceeding pursuant to Article 65 of the ECSC Treaty (Case IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl) (Only the German text is authentic) 31998D0004 3.1.1998 5.12.1997 0 0
45 97/780/EC: Commission Decision of 29 October 1997 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No IV/35.830 - Unisource) (Only the Dutch, English and Swedish texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31997D0780 20.11.1997 30.10.1997 0 0
46 97/781/EC: Commission Decision of 29 October 1997 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No IV/35.738 - Uniworld) (Only the Dutch and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) 31997D0781 20.11.1997 30.10.1997 0 0
47 97/123/EC: Commission Decision of 4 December 1996 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the Treaty establishing the European Community and Article 53 of the EEA Agreement (IV/35.679 - Novalliance/Systemform) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) 31997D0123 18.2.1997 13.12.1996 0 0
48 96/438/CE: Décision de la Commission du 5 juin 1996 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.983 - FENEX) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) 31996D0438 20.7.1996 11.7.1996 0 0
49 96/478/EC: Commission Decision of 10 January 1996 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Case IV/34.279/F3 - ADALAT) (Only the German text is authentic) 31996D0478 9.8.1996 19.1.1996 0 0
50 95/551/EG: Entscheidung der Kommission vom 29. November 1995 in einem Verfahren nach Artikel 85 EG-Vertrag (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf und Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) (Nur der niederländische Text ist verbindlich) 31995D0551 23.12.1995 8.12.1995 0 0