Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/652 z dne 24. aprila 2019 o določitvi standardnega pravilnika o delovanju svetovalne komisije ali komisije za alternativno reševanje sporov in standardnega obrazca za sporočanje informacij o objavi končne odločitve v skladu z Direktivo Sveta (EU) 2017/1852 32019R0652 25.4.2019 15.5.2019 26 33
2 Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji 32017L1852 14.10.2017 3.11.2017 1 14
3 Protokol o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22016A1001(02) 1.10.2016 1.1.2017 40 76
4 Protokol o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22015A1219(02) 19.12.2015 1.1.2017 12 49
5 Sklep Sveta (EU) 2016/1751 z dne 20. septembra 2016 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32016D1751 1.10.2016 21.10.2016 38 39
6 Sklep Sveta (EU) 2016/242 z dne 12. februarja 2016 o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32016D0242 20.2.2016 12.2.2016 10 11
7 Sklep Sveta (EU) 2015/2400 z dne 8. decembra 2015 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32015D2400 19.12.2015 8.1.2016 10 11
8 Direktiva Sveta (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32015L2060 18.11.2015 8.12.2015 1 4
9 Direktiva Sveta (EU) 2015/121 z dne 27. januarja 2015 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 32015L0121 28.1.2015 17.2.2015 1 3
10 2014/899/EU: Sklep Sveta z dne 9. decembra 2014 o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 32014D0899 13.12.2014 14.12.2014 19 24
11 Direktiva Sveta 2014/86/EU z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 32014L0086 25.7.2014 14.8.2014 40 41
12 Direktiva Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške 32013L0013 28.5.2013 1.7.2013 30 31
13 2012/771/EU: Priporočilo Komisije z dne 6. decembra 2012 glede ukrepov, namenjenih spodbujanju tretjih držav k uporabi minimalnih standardov dobrega upravljanja v davčnih zadevah 32012H0771 12.12.2012 6.12.2012 37 40
14 2012/772/EU: Priporočilo Komisije z dne 6. decembra 2012 o agresivnem davčnem načrtovanju 32012H0772 12.12.2012 6.12.2012 41 43
15 Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 32011L0096 29.12.2011 18.1.2012 8 16
16 2011/856/EU: Priporočilo Komisije z dne 15. decembra 2011 o oprostitvi dvojnega obdavčevanja dediščine 32011H0856 20.12.2011 15.12.2011 81 84
17 Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami 32009L0133 25.11.2009 15.12.2009 34 46
18 2009/602/ES: Sklep Komisije z dne 10. marca 2009 o podpisu in sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o nekaterih tehničnih spremembah Prilog I in II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo za zagotovitev ukrepov, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije 32009D0602 7.8.2009 10.3.2009 21 22
19 2008/493/ES: Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o spremembi Priloge I k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije 32008D0493 3.7.2008 3.7.2008 6 6
20 2008/492/ES: Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 32008D0492 3.7.2008 1.7.2008 1 5
21 2007/857/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o spremembi Priloge I k Aktu o pristopu iz leta 2005 32007D0857 29.12.2007 30.12.2007 3 3
22 Sporazum med Evropsko skupnostjo in àvicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti - Memorandum o soglasju 22004A1229(01) 7.6.2006 1.7.2005 30 49
23 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti - Memorandum o soglasju 22004A1224(01) 24.12.2004 1.7.2005 84 104
24 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22005A0121(01) 21.1.2005 1.7.2005 55 69
25 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o določitvi ukrepov, enakovrednim ukrepom iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti - Skupna izjava o nameri 22004A1204(01) 4.12.2004 1.6.2005 33 53
26 2005/347/ES: Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32005D0347 30.4.2005 22.12.2004 40 41
27 2005/353/ES: Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32005D0353 3.5.2005 22.12.2004 12 13
28 2005/356/ES: Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32005D0356 4.5.2005 22.12.2004 9 10
29 2005/35/ES: Sklep Sveta z dne 7. decembra 2004 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, in o odobritvi ter podpisu spremne izjave o nameri 32005D0035 21.1.2005 7.12.2004 53 54
30 2004/897/ES: Sklep Sveta z dne 29. novembra 2004 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti in o odobritvi ter podpisu spremnega memoranduma o soglasju 32004D0897 24.12.2004 29.11.2004 83 83
31 2004/828/ES: Sklep Sveta z dne 2. novembra 2004 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro, ki predvideva ukrepe, enakovredne ukrepom iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačila obresti in o odobritvi kot tudi podpisu spremljajoče Skupne izjave o nameri 32004D0828 4.12.2004 2.11.2004 32 32
32 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22004A1229(02) 29.12.2004 26.10.2004 51 54
33 2004/912/ES: Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 32004D0912 29.12.2004 25.10.2004 50 50
34 2004/911/ES: Sklep Sveta z dne 2. junija 2004 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in àvicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednim tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti in spremni memorandum o soglasju 32004D0911 7.6.2006 2.6.2004 28 29
35 Direktiva Sveta 2004/76/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive 2003/49/ES glede možnosti določenih držav članic, da uporabijo prehodna obdobja za uvedbo skupnega sistema obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic 32004L0076 30.4.2004 1.5.2004 0 0
36 Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic 32003L0049 26.6.2003 26.6.2003 0 0
37 Konvencija o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 41990A0436 20.8.1990 1.1.1995 11 22
38 Protokol o spremembi Konvencije z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42005A0630(02) 30.6.2005 1.1.1995 28 31
39 94/390/CE: Recommandation de la Commission, du 25 mai 1994, concernant le mode d'imposition des petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 31994H0390 9.7.1994 2.6.1994 0 0
40 94/79/EG: Empfehlung der Kommission vom 21. Dezember 1993 betreffend die Besteuerung bestimmter Einkünfte, die von Nichtansässigen in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihres Wohnsitzes erzielt werden 31994H0079 10.2.1994 2.2.1994 0 0
41 Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22005X0520(02) 20.5.2005 / 1 1
42 Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22005X0604(02) 4.6.2005 / 1 1
43 Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22005X0604(01) 4.6.2005 / 1 1
44 Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 22005X0604(03) 4.6.2005 / 1 1
45 Kodeks ravnanja za učinkovito izvajanje Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42006X0728(02) 28.7.2006 / 8 12
46 Konvencija o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške Republike h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42005A0630(01) 30.6.2005 / 1 10
47 Konvencija o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 41996A0331(01) 30.6.2005 / 23 27
48 Obvestilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za ukrepe, ki zadevajo neposredno obdavčitev ustvarjenega dohodka (98/C 384/03)Besedilo velja za EGP. 31998Y1210(01) 10.12.1998 / 0 0
49 Protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées - Acte final 41999A0716(01) 16.7.1999 / 0 0
50 Revidirani kodeks ravnanja za učinkovito izvajanje Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42009X1230(01) 30.12.2009 / 1 10