Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1129 z dne 2. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 79/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost 32019R1129 3.7.2019 1.1.2020 1 8
2 Uredba Sveta (EU) 2018/1909 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe ureditev skladiščenja na odpoklic 32018R1909 7.12.2018 1.1.2020 1 2
3 Direktiva Sveta (EU) 2019/475 z dne 18. februarja 2019 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES 32019L0475 25.3.2019 14.4.2019 42 43
4 Sklep Sveta (EU) 2019/425 z dne 12. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost 32019D0425 18.3.2019 12.3.2019 67 99
5 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/309 z dne 18. februarja 2019 o dovoljenju Litvi, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D0309 22.2.2019 1.3.2019 17 18
6 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/310 z dne 18. februarja 2019 o dovoljenju Poljski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 226 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D0310 22.2.2019 1.3.2019 19 27
7 Direktiva Sveta (EU) 2018/2057 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom 32018L2057 27.12.2018 16.1.2019 3 7
8 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/2459 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017R2459 29.12.2017 1.1.2019 32 33
9 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1490 z dne 2. oktobra 2018 o dovoljenju Madžarski, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1490 8.10.2018 1.1.2019 38 39
10 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1994 z dne 11. decembra 2018 o dovoljenju Hrvaški, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1994 17.12.2018 1.1.2019 35 37
11 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/2006 z dne 11. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D2006 18.12.2018 1.1.2019 20 21
12 Direktiva Sveta (EU) 2018/1910 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami 32018L1910 7.12.2018 27.12.2018 3 7
13 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1912 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti 32018R1912 7.12.2018 27.12.2018 10 12
14 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/2060 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Odločbe 2009/791/ES o dovoljenju Nemčiji, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D2060 27.12.2018 20.12.2018 20 21
15 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/2077 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/53/EU o dovoljenju Kraljevini Belgiji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D2077 28.12.2018 20.12.2018 222 223
16 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1904 z dne 4. decembra 2018 o dovoljenju Nizozemski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1904 6.12.2018 6.12.2018 25 26
17 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1918 z dne 4. decembra 2018 o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da uporablja posebni ukrep o odstopanju od členov 16 in 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1918 7.12.2018 6.12.2018 30 31
18 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1919 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Odločbe 2009/790/ES o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1919 7.12.2018 6.12.2018 32 33
19 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1920 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2010/99/EU o dovoljenju Republiki Litvi, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1920 7.12.2018 6.12.2018 34 35
20 Direktiva Sveta (EU) 2018/1713 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije 32018L1713 14.11.2018 4.12.2018 20 21
21 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1921 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/191/EU o dovoljenju Latviji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1921 7.12.2018 4.12.2018 36 37
22 Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/1885 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Odločbe 96/566/Euratom, ES o pooblastitvi Finske, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7840) 32018D1885 4.12.2018 3.12.2018 43 44
23 Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/1886 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Odločbe 90/184/Euratom, EGS o pooblastitvi Danske, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7854) 32018D1886 4.12.2018 3.12.2018 45 46
24 Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/1887 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Odločbe 90/176/Euratom, EGS o pooblastitvi Francije, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7866) 32018D1887 4.12.2018 3.12.2018 47 48
25 Direktiva Sveta (EU) 2018/1695 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV 32018L1695 12.11.2018 2.12.2018 5 7
26 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1700 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1700 13.11.2018 8.11.2018 78 79
27 Uredba Sveta (EU) 2018/1541 z dne 2. oktobra 2018 o spremembi uredb (EU) št. 904/2010 in (EU) 2017/2454 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost 32018R1541 16.10.2018 5.11.2018 1 11
28 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1487 z dne 2. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1013/EU, ki Republiki Avstriji dovoljuje, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1487 5.10.2018 4.10.2018 33 34
29 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1493 z dne 2. oktobra 2018 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1493 8.10.2018 4.10.2018 44 46
30 Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost 22018A0801(01) 1.8.2018 1.9.2018 3 22
31 Sklep Sveta (EU) 2018/1089 z dne 22. junija 2018 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost 32018D1089 1.8.2018 4.8.2018 1 2
32 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/980 z dne 11. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 815/2012 glede izmenjave informacij med državami članicami za identifikacijo davčnih zavezancev, ki uporabljajo ureditev ne-Unije 32018R0980 12.7.2018 1.8.2018 9 10
33 Direktiva Sveta (EU) 2018/912 z dne 22. junija 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje 32018L0912 27.6.2018 17.7.2018 1 2
34 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/593 z dne 16. aprila 2018 o dovoljenju Italijanski republiki, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od členov 218 in 232 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0593 19.4.2018 1.7.2018 14 15
35 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/918 z dne 22. junija 2018 o dovoljenju Nemčiji in Poljski, da uvedeta poseben ukrep, ki odstopa od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0918 28.6.2018 27.6.2018 17 18
36 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/789 z dne 25. maja 2018 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0789 31.5.2018 29.5.2018 10 11
37 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/486 z dne 19. marca 2018 o dovoljenju Madžarski, da uporabi poseben ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0486 23.3.2018 21.3.2018 15 16
38 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/279 z dne 20. februarja 2018 o dovoljenju Republiki Malti, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0279 24.2.2018 21.2.2018 14 15
39 Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo 32017L2455 29.12.2017 18.1.2018 7 22
40 Uredba Sveta (EU) 2017/2454 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost 32017R2454 29.12.2017 18.1.2018 1 6
41 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1768 z dne 25. septembra 2017 o dovoljenju Republiki Hrvaški, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017D1768 28.9.2017 1.1.2018 71 72
42 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/563 z dne 21. marca 2017 o dovoljenju Republiki Estoniji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017D0563 25.3.2017 1.1.2018 33 34
43 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/485 z dne 19. marca 2018 o dovoljenju Danski, da uporabi poseben ukrep, ki odstopa od člena 75 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0485 23.3.2018 1.1.2018 13 14
44 Sklep Sveta (EU) 2017/2381 z dne 5. decembra 2017 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost 32017D2381 20.12.2017 23.12.2017 4 5
45 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/2408 z dne 18. decembra 2017 o dovoljenju Republiki Latviji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017D2408 21.12.2017 19.12.2017 8 9
46 Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/2224 z dne 30. novembra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/844/EU, Euratom o pooblastitvi Malte, da uporabi nekatere približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7861) 32017D2224 2.12.2017 1.12.2017 37 38
47 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/2012 z dne 7. novembra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/232/EU o odobritvi Romuniji, da uporabi ukrepe, ki odstopajo od člena 26(1)(a) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017D2012 10.11.2017 9.11.2017 57 58
48 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1853 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/335/EU o dovoljenju Republiki Litvi za uporabo ukrepa, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017D1853 14.10.2017 13.10.2017 15 16
49 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1854 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/797/EU o dovoljenju Republiki Estoniji, da uporabi ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017D1854 14.10.2017 13.10.2017 17 18
50 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1855 z dne 10. oktobra 2017 o dovoljenju Romuniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017D1855 14.10.2017 13.10.2017 19 20