Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga 32019R2026 4.12.2019 1.1.2021 14 27
2 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/194 z dne 12. februarja 2020 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 glede posebnih ureditev za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, prodajajo blago na daljavo in ali opravljajo nekatere domače dobave blaga 32020R0194 13.2.2020 4.3.2020 114 124
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/21 z dne 14. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 79/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost 32020R0021 15.1.2020 4.2.2020 1 2
4 Direktiva Sveta (EU) 2019/2235 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije 32019L2235 30.12.2019 19.1.2020 10 13
5 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1129 z dne 2. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 79/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost 32019R1129 3.7.2019 1.1.2020 1 8
6 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1904 z dne 4. decembra 2018 o dovoljenju Nizozemski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1904 6.12.2018 1.1.2020 25 26
7 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1903 z dne 8. novembra 2019 o dovoljenju Češki, da uporabi splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES 32019D1903 14.11.2019 1.1.2020 101 102
8 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/2230 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Odločbe 2007/884/ES, ki dovoljuje Združenemu kraljestvu, da še naprej uporablja ukrep o odstopanju od členov 26(1)(a), 168 in 169 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D2230 27.12.2019 1.1.2020 146 148
9 Uredba Sveta (EU) 2018/1909 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe ureditev skladiščenja na odpoklic 32018R1909 7.12.2018 1.1.2020 1 2
10 Izvedbeni Sklep Sveta (EU) 2019/2210 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/677/EU o dovoljenju Luksemburgu, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D2210 23.12.2019 23.12.2019 155 156
11 Direktiva Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga 32019L1995 2.12.2019 22.12.2019 1 5
12 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/2244 z dne 16. decembra 2019 o dovoljenju Španiji in Franciji, da uporabita posebni ukrep, ki odstopa od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D2244 30.12.2019 17.12.2019 281 282
13 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/2138 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Odločbe 2007/441/ES o dovoljenju Italijanski republiki, da uporabi ukrepe, ki odstopajo od člena 26(1)(a) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D2138 13.12.2019 10.12.2019 7 8
14 Izvedbeni Sklep Komisije (EU, Euratom) 2019/2002 z dne 28. novembra 2019 o pooblastitvi Bolgarije, da še naprej uporablja nekatere približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV za mednarodni prevoz potnikov do konca leta 2023 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8590) (Besedilo v bolgarskem jeziku je edino verodostojno) 32019D2002 2.12.2019 29.11.2019 50 51
15 Izvedbeni Sklep Komisije (EU, Euratom) 2019/2003 z dne 28. novembra 2019 o pooblastitvi Irske, da še naprej uporablja nekatere približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV za prevoz potnikov do konca leta 2023 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8593) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno) 32019D2003 2.12.2019 29.11.2019 52 53
16 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1592 z dne 24. septembra 2019 o dovoljenju Portugalski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D1592 27.9.2019 26.9.2019 67 68
17 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1593 z dne 24. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/676/EU o dovoljenju Romuniji, da še naprej uporablja posebni ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D1593 27.9.2019 26.9.2019 69 70
18 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1594 z dne 24. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/805/EU o dovoljenju Republiki Poljski, da uvede ukrepe, ki odstopajo od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D1594 27.9.2019 26.9.2019 71 72
19 Direktiva Sveta (EU) 2019/475 z dne 18. februarja 2019 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES 32019L0475 25.3.2019 14.4.2019 42 43
20 Sklep Sveta (EU) 2019/425 z dne 12. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost 32019D0425 18.3.2019 12.3.2019 67 99
21 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/309 z dne 18. februarja 2019 o dovoljenju Litvi, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D0309 22.2.2019 1.3.2019 17 18
22 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/310 z dne 18. februarja 2019 o dovoljenju Poljski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 226 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32019D0310 22.2.2019 1.3.2019 19 27
23 Direktiva Sveta (EU) 2018/2057 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom 32018L2057 27.12.2018 16.1.2019 3 7
24 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/2459 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32017R2459 29.12.2017 1.1.2019 32 33
25 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1487 z dne 2. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1013/EU, ki Republiki Avstriji dovoljuje, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1487 5.10.2018 1.1.2019 33 34
26 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1490 z dne 2. oktobra 2018 o dovoljenju Madžarski, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1490 8.10.2018 1.1.2019 38 39
27 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1994 z dne 11. decembra 2018 o dovoljenju Hrvaški, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1994 17.12.2018 1.1.2019 35 37
28 Direktiva Sveta (EU) 2018/1910 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami 32018L1910 7.12.2018 27.12.2018 3 7
29 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1912 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti 32018R1912 7.12.2018 27.12.2018 10 12
30 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/2060 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Odločbe 2009/791/ES o dovoljenju Nemčiji, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D2060 27.12.2018 20.12.2018 20 21
31 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/2077 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/53/EU o dovoljenju Kraljevini Belgiji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D2077 28.12.2018 20.12.2018 222 223
32 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/2006 z dne 11. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D2006 18.12.2018 13.12.2018 20 21
33 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1918 z dne 4. decembra 2018 o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da uporablja posebni ukrep o odstopanju od členov 16 in 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1918 7.12.2018 6.12.2018 30 31
34 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1919 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Odločbe 2009/790/ES o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1919 7.12.2018 6.12.2018 32 33
35 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1920 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2010/99/EU o dovoljenju Republiki Litvi, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1920 7.12.2018 6.12.2018 34 35
36 Direktiva Sveta (EU) 2018/1713 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije 32018L1713 14.11.2018 4.12.2018 20 21
37 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1921 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/191/EU o dovoljenju Latviji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1921 7.12.2018 4.12.2018 36 37
38 Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/1885 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Odločbe 96/566/Euratom, ES o pooblastitvi Finske, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7840) 32018D1885 4.12.2018 3.12.2018 43 44
39 Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/1886 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Odločbe 90/184/Euratom, EGS o pooblastitvi Danske, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7854) 32018D1886 4.12.2018 3.12.2018 45 46
40 Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/1887 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Odločbe 90/176/Euratom, EGS o pooblastitvi Francije, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7866) 32018D1887 4.12.2018 3.12.2018 47 48
41 Direktiva Sveta (EU) 2018/1695 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV 32018L1695 12.11.2018 2.12.2018 5 7
42 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1700 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1700 13.11.2018 8.11.2018 78 79
43 Uredba Sveta (EU) 2018/1541 z dne 2. oktobra 2018 o spremembi uredb (EU) št. 904/2010 in (EU) 2017/2454 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost 32018R1541 16.10.2018 5.11.2018 1 11
44 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1493 z dne 2. oktobra 2018 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D1493 8.10.2018 4.10.2018 44 46
45 Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost 22018A0801(01) 1.8.2018 1.9.2018 3 22
46 Sklep Sveta (EU) 2018/1089 z dne 22. junija 2018 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost 32018D1089 1.8.2018 4.8.2018 1 2
47 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/980 z dne 11. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 815/2012 glede izmenjave informacij med državami članicami za identifikacijo davčnih zavezancev, ki uporabljajo ureditev ne-Unije 32018R0980 12.7.2018 1.8.2018 9 10
48 Direktiva Sveta (EU) 2018/912 z dne 22. junija 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje 32018L0912 27.6.2018 17.7.2018 1 2
49 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/593 z dne 16. aprila 2018 o dovoljenju Italijanski republiki, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od členov 218 in 232 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0593 19.4.2018 1.7.2018 14 15
50 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/918 z dne 22. junija 2018 o dovoljenju Nemčiji in Poljski, da uvedeta poseben ukrep, ki odstopa od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 32018D0918 28.6.2018 27.6.2018 17 18