Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Sklep Sveta (EU) 2019/664 z dne 15. aprila 2019 o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede proizvodov, upravičenih do oprostitve ali znižanja pristaniških pristojbin 32019D0664 26.4.2019 29.4.2019 21 25
2 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/2409 z dne 18. decembra 2017 o dovoljenju Švedski, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo trošarine za električno energijo, porabljeno v gospodinjstvih in podjetjih storitvenega sektorja na nekaterih območjih na severu Švedske 32017D2409 21.12.2017 1.1.2018 10 12
3 Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/2266 z dne 6. decembra 2016 o dovoljenju Nizozemski, da uporabi nižjo stopnjo obdavčitve za električno energijo, ki se dobavlja polnilnim postajam za električna vozila 32016D2266 16.12.2016 7.12.2016 30 31
4 Sklep Sveta št. 940/2014/EU z dne 17. decembra 2014 o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah 32014D0940 23.12.2014 1.7.2015 1 7
5 Sklep Sveta št. 378/2014/EU z dne 12. junija 2014 o spremembi Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih glede obdobja uporabe 32014D0378 21.6.2014 1.7.2014 9 10
6 Sklep Sveta 2014/162/EU z dne 11. marca 2014 o spremembi Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1. januarja 2014 32014D0162 25.3.2014 1.1.2014 3 4
7 Sklep Sveta št. 448/2011/EU z dne 19. julija 2011 o spremembah Sklepa 2004/162/ES glede izdelkov upravičenih do oprostitve ali znižanja pristaniških pristojbin 32011D0448 23.7.2011 24.7.2011 1 4
8 2004/162/EC: Council Decision of 10 February 2004 concerning the dock dues in the French overseas departments and extending the period of validity of Decision 89/688/EEC 32004D0162 21.2.2004 1.8.2004 0 0
9 2001/371/EC: Commission Decision of 21 December 2000 on the exemption from mineral levies under the manure law which the Netherlands intends to grant (notified under document number C(2000) 4404) 32001D0371 12.5.2001 12.5.2001 0 0
10 79/570/EEC: Commission Recommendation of 29 May 1979 on the application of inland postal rates to certain mail between Member States 31979H0570 22.6.1979 29.5.1979 0 0
11 76/2/EEC: Commission Recommendation of 5 December 1975 to the Member States concerning the taxation of wine 31976H0002 7.1.1976 1.5.1977 0 0
12 94/1069/EC: Commission Recommendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance) 31994H1069 31.12.1994 / 0 0
13 Communication from the Commission on the transfer of small and medium-sized enterprises 31998Y0328(01) 28.3.1998 / 0 0
14 Sklep predstavnikov vlad držav članic Evropske gospodarske skupnosti, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 18. decembra 1978 o odpravi nekaterih poštnih pristojbin za predložitev carini 41979D0008 10.1.1979 / 0 0