Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/653 z dne 24. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 847/2006 glede tarifnih kvot Unije za določene pripravljene ali konzervirane ribe 32019R0653 25.4.2019 26.4.2019 34 35
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1405 z dne 31. julija 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 847/2006 glede tarifnih kvot Unije za določene pripravljene ali konzervirane ribe s poreklom iz Tajske 32017R1405 1.8.2017 21.8.2017 1 3
3 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 22014A0304(01) 4.3.2014 1.7.2014 2 3
4 2014/116/EU: Sklep Sveta z dne 28. januarja 2014 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 32014D0116 4.3.2014 28.1.2014 1 1
5 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko Unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 22013A0313(01) 13.3.2013 1.7.2013 5 10
6 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Brazilijo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994 22012A1220(01) 20.12.2012 1.3.2013 48 51
7 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Tajsko v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994 22012A1220(02) 20.12.2012 1.3.2013 52 55
8 2013/125/EU: Sklep Sveta z dne 25. februarja 2013 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 32013D0125 13.3.2013 25.2.2013 4 4
9 2012/231/EU: Sklep Sveta z dne 23. aprila 2012 o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Brazilijo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994, in Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Tajsko v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994, v imenu Evropske unije 32012D0231 1.5.2012 24.4.2012 1 1
10 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 22011A1130(03) 30.11.2011 6.12.2011 11 12
11 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 22011A1130(02) 30.11.2011 1.12.2011 7 9
12 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 22011A1130(01) 30.11.2011 1.12.2011 3 5
13 2011/767/EU: Sklep Sveta z dne 27. oktobra 2011 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 32011D0767 30.11.2011 27.10.2011 2 2
14 2011/768/EU: Sklep Sveta z dne 27. oktobra 2011 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 32011D0768 30.11.2011 27.10.2011 6 6
15 2011/769/EU: Sklep Sveta z dne 27. oktobra 2011 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji 32011D0769 30.11.2011 27.10.2011 10 10
16 Uredba Sveta (ES) št. 1894/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembah in dopolnitvah Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, zaradi izvajanja Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti 32006R1894 30.12.2006 31.12.2006 1 5
17 Uredba Sveta (ES) št. 711/2006 z dne 20. marca 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 32006R0711 25.10.2006 22.6.2006 1 7
18 Uredba Komisije (ES) št. 847/2006 z dne 8. junija 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene pripravljene ali konzervirane ribe 32006R0847 1.12.2007 2.6.2006 8 9
19 Uredba Sveta (ES) št. 683/2006 z dne 27. februarja 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 32006R0683 25.10.2006 2.6.2006 1 2
20 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji 22006A0511(01) 11.5.2006 12.5.2006 15 20
21 2006/333/ES: Sklep Sveta z dne 20. marca 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji#Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji 32006D0333 11.5.2006 11.5.2006 13 14
22 Uredba Sveta (ES) št. 267/2006 z dne 30. januarja 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji o dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 32006R0267 29.9.2006 31.3.2006 1 2
23 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji 22006A0505(01) 5.5.2006 16.3.2006 19 21
24 2006/324/ES: Sklep Sveta z dne 27. februarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji 32006D0324 5.5.2006 27.2.2006 17 18
25 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji 22006A0217(01) 29.9.2006 7.2.2006 54 56
26 2006/106/ES: Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji 32006D0106 17.2.2006 30.1.2006 52 53
27 Uredba Sveta (ES) št. 2175/2005 z dne 21. decembra 2005 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji, o dodatku k Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 32005R2175 29.6.2006 31.12.2005 9 10
28 2005/958/ES: Sklep Sveta z dne 21. decembra 2005 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Japonsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 32005D0958 29.6.2006 21.12.2005 75 75
29 Pogajanja med Evropsko skupnostjo in Japonsko v skladu s členom XXIV:6 GATT glede spremembe ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji. 22005A1230(05) 30.12.2005 21.12.2005 76 77
30 Agreement in the form of an Exchange of Letters on consultations between the European Community and the Kingdom of Thailand under GATT Article XXIII on rice 21996A0522(01) 22.5.1996 1.4.1996 0 0
31 Agreement in the form of a joint letter addressed to the Director-General of GATT, between the European Economic Community and the Kingdom of Thailand negotiated under Article XXVIII of the GATT concerning sweet potatoes falling within CN-Code 0714 20 00 and intended for uses other than human consumption 21988A0531(01) 31.5.1988 27.5.1988 0 0
32 88/304/EEC: Council Decision of 16 May 1988 concerning the conclusion of an Agreement in the form of a joint letter addressed to the Director-General of GATT between the European Economic Community and the Kingdom of Thailand negotiated under Article XXVIII of the GATT concerning sweet potatoes falling within CN code 0714 20 00 and intended for uses other than human consumption 31988D0304 31.5.1988 16.5.1988 0 0
33 Agreement on the conclusion of negotiations between the Republic of Argentina and the European Economic Community under GATT Article XXIV.6 21988A0129(01) 29.1.1988 16.12.1987 0 0
34 Exchange of letters relating to paragraph 2 of Annex I to the Agreement on the conclusion of the negotiations between the Argentine Republic and the European Economic Community pursuant to Article XXIV.6 of GATT and concerning the import into the Community of bran and sharps originating in Argentina 21988A0129(02) 29.1.1988 16.12.1987 0 0
35 88/45/EEC: Council Decision of 20 October 1987 concerning the Agreement between the European Economic Community and the Argentine Republic on the conclusion of negotiations under Article XXIV.6 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 31988D0045 29.1.1988 20.10.1987 0 0
36 Izmenjava Pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Nove Zelandije, ki spreminja Dogovor o skupni disciplinski ureditvi med Novo Zelandijo in Skupnostjo o siru 21984A1127(02) 27.11.1984 11.1.1985 0 0
37 Izmenjava Pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Avstralije o Dogovoru med Avstralijo in Skupnostjo o siru 21984A1127(01) 27.11.1984 10.1.1985 0 0
38 82/728/EEC: Council Decision of 26 October 1982 on the conclusion of an Agreement between the European Economic Community and Indonesia negotiated under Article XXVIII of GATT on the tariff concessions in Schedule XXI 31982D0728 6.11.1982 26.10.1982 0 0
39 81/361/EEC: Council Decision of 28 April 1981 concerning negotiations under Article XXIV (6) of GATT 31981D0361 23.5.1981 28.4.1981 0 0
40 Sklep Sveta z dne 22. aprila 1980 o sklenitvi sporazuma, doseženega na podlagi pogajanj med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kanado po členu XXVIII GATT za nekatere proizvode v sektorju sadja in zelenjave 31980D0461 30.4.1980 22.4.1980 0 0
41 Council Regulation (EEC) No 2042/77 of 13 September 1977 on the conclusion of the Agreement between Austria and the European Economic Community concerning certain types of cheese negotiated under Article XXVIII of GATT 31977R2042 16.9.1977 17.9.1977 0 0
42 Tariff agreement on certain cheeses negotiated with Spain in the consultations initiated with that country under Article XIX of GATT, signed in Geneva on 5 June 1970 21970A0605(01) 11.11.1970 5.6.1970 0 0
43 /* Agreement with Israel negotiated under Article XXVIII (4) of GATT, signed in Geneva on 15 January 1970 */ 21970A0115(01) 3.10.1970 15.1.1970 0 0
44 Accord avec le Canada négocié au titre de l'article II paragraphe 5 du G.A.T.T., signé à Genève le 25 août 1969 21969A0825(01) 9.3.1970 25.8.1969 0 0
45 /* Agreement with Canada negotiated under Article XXVIII (5) of GATT, signed on 19 August 1969 */ 21969A0819(01) 9.3.1970 19.8.1969 0 0
46 Accord avec l'Australie négocié au titre de l'article XXVIII paragraphe 5 du G.A.T.T., signé le 15 juillet 1969 21969A0715(01) 9.3.1970 15.7.1969 0 0
47 Accord avec le Chili négocié au titre de l'article XXVIII du GATT, signé à Genève le 30 juin 1969 21969A0630(02) 9.3.1970 30.6.1969 0 0
48 /* Agreement with the Republic of South Africa negotiated under Article XXVIII (1) of GATT, signed in Geneva on 6 February 1969 */ 21969A0206(01) 15.8.1969 6.2.1969 0 0
49 /* Agreement with Canada negotiated under Article XXVIII (5) of GATT, signed in Geneva on 15 November 1968 */ 21968A1115(01) 24.4.1969 15.11.1968 0 0
50 /* Agreement with Australia negotiated under Article XXVIII (5) of GATT, signed on 27 March 1968 */ 21968A0327(01) 21.10.1968 27.3.1968 0 0