Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani 22019A0206(01) 6.2.2019 19.7.2019 4 7
2 Sklep Sveta (EU) 2019/610 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 32019D0610 16.4.2019 8.4.2019 1 2
3 Sklep Sveta (EU) 2019/835 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 32019D0835 24.5.2019 8.4.2019 1 2
4 Sklep Sveta (EU) 2019/477 z dne 12. marca 2019 o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 32019D0477 25.3.2019 12.3.2019 2 3
5 Sklep Sveta (EU) 2019/217 z dne 28. januarja 2019 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani 32019D0217 6.2.2019 7.2.2019 1 3
6 Priporočilo št. 1/2019 Skupnega odbora EU-PLO z dne 31. januarja 2019 o odobritvi podaljšanja akcijskega načrta EU in Palestinske oblasti [2019/223] 22019D0223 7.2.2019 31.1.2019 35 35
7 Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega odbora EU-Alžirija z dne 27. decembra 2018 o spremembi pogojev uporabe preferencialnih tarif za kmetijske proizvode in predelane kmetijske proizvode iz člena 14 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani [2019/74] 22019D0074 18.1.2019 19.1.2019 141 145
8 Sklep Sveta (EU) 2019/105 z dne 20. decembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, o podaljšanju akcijskega načrta EU-Izrael 32019D0105 24.1.2019 20.12.2018 64 65
9 Sklep Sveta (EU) 2019/222 z dne 20. decembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Začasnim evro-mediteranskim pridružitvenim sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani, o podaljšanju akcijskega načrta EU in Palestinske oblasti 32019D0222 7.2.2019 20.12.2018 32 34
10 Priporočilo št. 1/2018 Pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 9. novembra 2018 o odobritvi enoletnega podaljšanja akcijskega načrta EU-Maroko o uveljavitvi prednostnega statusa (2013–2017) [2018/1783] 22018D1783 19.11.2018 9.12.2018 7 7
11 Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega sveta EU-Tunizija z dne 9. novembra 2018 o sprejetju strateških prednostnih nalog EU in Tunizije za obdobje 2018–2020 [2018/1792] 22018D1792 20.11.2018 9.11.2018 39 45
12 Sklep Sveta (EU) 2019/528 z dne 6. novembra 2018 o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32019D0528 29.3.2019 6.11.2018 1 2
13 Sklep Sveta (EU) 2018/1938 z dne 18. septembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v okviru pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani glede sprejetja priporočila o odobritvi podaljšanja akcijskega načrta EU-Maroko o uveljavitvi prednostnega statusa (2013–2017) 32018D1938 11.12.2018 20.9.2018 38 40
14 Sklep Sveta (EU) 2018/1925 z dne 18. septembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v okviru Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem strateške prednostne naloge med EU in Tunizijo za obdobje 2018–2020 32018D1925 10.12.2018 18.9.2018 5 12
15 Sklep Sveta (EU) 2018/1893 z dne 16. julija 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani 32018D1893 6.12.2018 16.7.2018 1 3
16 Sklep Sveta (EU) 2019/102 z dne 25. junija 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, ter začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 32019D0102 24.1.2019 25.6.2018 1 2
17 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22018A0322(01) 22.3.2018 4.6.2018 3 6
18 Sklep Sveta (EU) 2018/826 z dne 28. maja 2018 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32018D0826 6.6.2018 28.5.2018 1 2
19 Sklep Sveta (EU) 2018/641 z dne 17. aprila 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede spremembe pogojev uporabe preferencialnih tarif za kmetijske proizvode in predelane kmetijske proizvode iz člena 14 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani 32018D0641 26.4.2018 17.4.2018 17 22
20 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22018A0426(01) 26.4.2018 10.4.2018 3 6
21 Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega Sveta EU-Turčija z dne 27. marca 2018 o spremembi Protokola 2 k Sklepu št. 1/98 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode [2018/1029] 22018D1029 20.7.2018 27.3.2018 10 11
22 Sklep Sveta (EU) 2018/639 z dne 19. marca 2018 o podpisu v imenu Unije in začasni uporabi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32018D0639 26.4.2018 19.3.2018 1 2
23 Sklep Komisije (EU) 2018/393 z dne 12. marca 2018 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju 32018D0393 13.3.2018 14.3.2018 60 62
24 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22017A1229(01) 29.12.2017 16.1.2018 29 31
25 Sklep Sveta (EU) 2017/2456 z dne 18. decembra 2017 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32017D2456 29.12.2017 18.12.2017 23 24
26 Sklep Sveta (EU) 2017/2457 z dne 18. decembra 2017 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Arabske republike Egipt v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32017D2457 29.12.2017 18.12.2017 25 26
27 Sklep Sveta (EU) 2017/2458 z dne 18. decembra 2017 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32017D2458 29.12.2017 18.12.2017 27 28
28 Sklep Sveta (EU) 2017/2423 z dne 11. decembra 2017 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Pridružitvenem svetu EU-Turčija glede spremembe Protokola 2 k Sklepu št. 1/98 Pridružitvenega sveta EU-Turčija o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode 32017D2423 22.12.2017 11.12.2017 67 69
29 Sklep Sveta (EU) 2017/2209 z dne 25. septembra 2017 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32017D2209 1.12.2017 25.9.2017 1 2
30 Sklep Sveta (EU) 2017/2210 z dne 25. septembra 2017 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Arabske republike Egipt v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32017D2210 1.12.2017 25.9.2017 7 8
31 Sklep Sveta (EU) 2017/2211 z dne 25. septembra 2017 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32017D2211 1.12.2017 25.9.2017 13 14
32 Sklep Sveta (EU) 2018/467 z dne 25. septembra 2017 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 32018D0467 22.3.2018 25.9.2017 1 2
33 Sklep (EU) 2017/1324 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic 32017D1324 18.7.2017 8.8.2017 1 15
34 Sklep Sveta (EU) 2017/609 z dne 27. marca 2017 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 32017D0609 31.3.2017 27.3.2017 1 2
35 Sklep št. 1/2017 Pridružitvenega sveta EU-Alžirija z dne 13. marca 2017 o prednostnih nalogah partnerstva EU-Alžirija [2017/603] 22017D0603 29.3.2017 13.3.2017 9 14
36 Sklep Sveta (EU) 2017/601 z dne 6. marca 2017 o stališču, ki se ga v imenu Evropske unije zavzame v okviru Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem prednostnih nalog partnerstva EU-Alžirija 32017D0601 29.3.2017 6.3.2017 4 7
37 Sklep Sveta (EU) 2017/85 z dne 16. januarja 2017 o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije 32017D0085 18.1.2017 16.1.2017 2 3
38 Sklep št. 1/2016 Pridružitvenega sveta EU-Libanon z dne 11. novembra 2016 o prednostnih nalogah partnerstva EU-Libanon [2016/2368] 22016D2368 22.12.2016 11.11.2016 114 125
39 Sklep Komisije (EU) 2017/11 z dne 5. januarja 2017 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju 32017D0011 6.1.2017 20.10.2016 43 45
40 Sklep Sveta (EU) 2016/2131 z dne 17. oktobra 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, v zvezi s sprejetjem prednostnih nalog partnerstva EU-Libanon, vključno s paktom 32016D2131 6.12.2016 17.10.2016 6 8
41 Sklep Sveta (EU) 2016/2310 z dne 17. oktobra 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, v zvezi s sprejetjem prednostnih nalog partnerstva EU-Jordanija, vključno s paktom 32016D2310 20.12.2016 17.10.2016 50 52
42 Sklep Sveta (EU) 2016/1224 z dne 18. julija 2016 o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji 32016D1224 28.7.2016 18.7.2016 1 2
43 Sklep Sveta (EU) 2016/1225 z dne 18. julija 2016 o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libanonsko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Libanonske republike v programih Unije 32016D1225 28.7.2016 18.7.2016 3 4
44 Sklep Sveta (EU) 2016/1315 z dne 18. julija 2016 o stališču, ki se v imenu Evropske unije, sprejme v okviru Pridružitvenega odbora, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi glede začasne spremembe Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja kot odziv v prid beguncem, ki bežijo pred konfliktom v Siriji 32016D1315 2.8.2016 18.7.2016 6 41
45 Sklep (EU) 2016/1112 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji 32016D1112 9.7.2016 12.7.2016 1 8
46 Sklep Komisije (EU) 2016/547 z dne 7. aprila 2016 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju 32016D0547 8.4.2016 8.4.2016 14 16
47 Sklep Sveta (EU) 2016/859 z dne 4. marca 2016 o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, ter o začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 32016D0859 1.6.2016 4.3.2016 1 2
48 Sklep Sveta (EU) 2015/2025 z dne 26. oktobra 2015 o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije 32015D2025 13.11.2015 26.10.2015 1 2
49 Priporočilo št. 1/2015 Pridružitvenega sveta EU/Tunizija z dne 17. marca 2015 o izvajanju akcijskega načrta EU-Tunizija (2013-2017), ki v okviru evropske sosedske politike uveljavlja privilegirano partnerstvo [2015/935] 22015D0935 18.6.2015 8.7.2015 25 25
50 Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije 22015A0411(01) 11.4.2015 17.3.2015 3 6