Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Sklep Sveta (SZVP) 2016/2001 z dne 15. novembra 2016 o prispevku Unije k ustanovitvi in varnemu upravljanju banke za nizko obogateni uran pod nadzorom Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) v okviru strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje 32016D2001 16.11.2016 15.11.2016 22 28
2 Uredba Komisije ( Euratom ) št. 66/2006 z dne 16. januarja 2006 o izvzetju prenosa majhnih količin rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi iz pravil poglavja o preskrbi 32006R0066 17.1.2006 6.2.2006 6 8
3 94/285/Euratom: Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 1994 zur Anwendung von Artikel 53 Absatz 2 EAG- Vertrag (Nur der deutsche Text ist verbindlich) 31994D0285 17.5.1994 21.2.1994 0 0
4 Commission Decision of 19 July 1993 on a procedure for the application of the second paragraph of Article 53 of the EAEC Treaty (Only the Portuguese text is authentic) 31993D0428 6.8.1993 19.7.1993 0 0
5 Uredba Dobavne agencije Evropske skupnosti za atomsko energijo o spremembi Pravil Dobavne agencije z dne 5. maja 1960 o določitvi postopka usklajevanja ponudbe in povpraševanja po rudah, snoveh vira in posebnih cepljivih snoveh 31975R0701 25.7.1975 25.7.1975 0 0
6 Council Resolution of 4 June 1974 concerning the supply of enriched uranium of the Community 31974Y0614(01) 14.6.1974 14.6.1974 0 0
7 Pravila Dobavne agencije Evropske skupnosti za atomsko energijo o določitvi postopka usklajevanja ponudbe in povpraševanja po rudah, snoveh vira in posebnih cepljivih snoveh 31960R0511 11.5.1960 1.12.1960 0 0
8 Odločba o določitvi datuma, ko Dobavna agencija Euratom začne opravljati naloge, ter o odobritvi Pravil Dobavne agencije z dne 5. maja 1960 o določitvi postopka usklajevanja ponudbe in povpraševanja po rudah, snoveh vira in posebnih cepljivih snoveh 31960D0511 11.5.1960 5.5.1960 0 0