Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba Komisije (EU) 2019/1102 z dne 27. junija 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV (Besedilo velja za EGP.) 32019R1102 28.6.2019 18.7.2019 25 30
2 Uredba (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (Besedilo velja za EGP) 32019R1009 25.6.2019 15.7.2019 1 114
3 Uredba Komisije (EU) 2016/1618 z dne 8. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV (Besedilo velja za EGP) 32016R1618 9.9.2016 29.9.2016 24 27
4 Uredba Komisije (EU) št. 463/2013 z dne 17. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I, II in IV k Uredbi tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP 32013R0463 18.5.2013 7.12.2014 1 14
5 Uredba Komisije (EU) št. 137/2011 z dne 16. februarja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP 32011R0137 17.2.2011 9.10.2012 1 8
6 Uredba Komisije (ES) št. 1020/2009 z dne 28. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I, III, IV in V k Uredbi tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP) 32009R1020 29.10.2009 18.11.2009 7 14
7 Uredba Komisije (ES) št. 1107/2008 z dne 7. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP) 32008R1107 8.11.2008 28.11.2008 13 16
8 Uredba Komisije (ES) št. 162/2007 z dne 19. februarja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku(Besedilo velja za EGP). 32007R0162 20.2.2007 12.3.2007 7 15
9 2006/390/ES: Odločba Komisije z dne 24. maja 2006 o nacionalnih določbah, o katerih je Češka republika na podlagi člena 95(4) Pogodbe ES poslala uradno obvestilo v zvezi z največjo sprejemljivo vsebnostjo kadmija v gnojilih (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2036) (Besedilo velja za EGP) 32006D0390 3.6.2006 24.5.2006 17 23
10 2006/347/ES: Odločba Komisije z dne 3. januarja 2006 o nacionalnih določbah, o katerih je Kraljevina Švedska na podlagi člena 95(4) Pogodbe ES poslala uradno obvestilo v zvezi z največjo dovoljeno vsebnostjo kadmija v gnojilih (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5532) (Besedilo velja za EGP) 32006D0347 17.5.2006 17.5.2006 19 24
11 2006/349/ES: Odločba Komisije z dne 3. januarja 2006 o nacionalnih določbah, o katerih je Republika Avstrija na podlagi člena 95(4) Pogodbe ES poslala uradno obvestilo v zvezi z največjo dovoljeno vsebnostjo kadmija v gnojilih (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5549) (Besedilo velja za EGP) 32006D0349 17.5.2006 17.5.2006 31 36
12 2006/348/ES: Odločba Komisije z dne 3. januarja 2006 o nacionalnih določbah, o katerih je Republika Finska na podlagi člena 95(4) Pogodbe ES poslala uradno obvestilo v zvezi z največjo dovoljeno vsebnostjo kadmija v gnojilih (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5542) (Besedilo velja za EGP) 32006D0348 17.5.2006 3.1.2006 25 30
13 Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilihBesedilo velja za EGP. 32003R2003 21.11.2003 11.6.2005 0 0
14 Uredba Komisije (ES) št. 2076/2004 z dne 3. decembra 2004 o prvi prilagoditvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 o gnojilih (EDDHSA in trojni superfosfat)Besedilo velja za EGP. 32004R2076 4.12.2004 24.12.2004 25 27
15 2003/1/EC: Commission Decision of 18 December 2002 relating to national provisions on limiting the importation and placement on the market of certain NK fertilisers of high nitrogen content and containing chlorine notified by France pursuant to Article 95(5) of the EC Treaty (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 5113) 32003D0001 4.1.2003 4.1.2003 0 0
16 Direktiva 97/63/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 1997 o spremembi Direktiv 76/116/EGS, 80/876/EGS, 89/284/EGS in 89/530/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z gnojili 31997L0063 6.12.1997 26.12.1997 0 0
17 Direktiva Sveta z dne 18. septembra 1989 o dopolnitvi in spremembi Direktive 76/116/EGS v zvezi z mikrohranili borom, kobaltom, bakrom, železom, manganom, molibdenom in cinkom, ki jih vsebujejo gnojila 31989L0530 30.9.1989 22.9.1989 0 0
18 Joint statement concerning the EEA Agreement — Annex II, Chapter XIV — regarding the review clauses in the field of fertilisers 22003X0410(01) 10.4.2003 / 0 0