Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 32013R1300 20.12.2013 21.12.2013 281 288
2 2012/323/EU: Izvedbeni sklep Sveta z dne 22. junija 2012 o prekinitvi začasne ustavitve obveznosti Kohezijskega sklada do Madžarske 32012D0323 26.6.2012 27.6.2012 46 47
3 2012/156/EU: Izvedbeni sklep Sveta z dne 13. marca 2012 o začasni ustavitvi obveznosti Kohezijskega sklada do Madžarske z učinkom od 1. januarja 2013 32012D0156 17.3.2012 16.3.2012 19 20
4 2010/802/EU: Sklep Komisije z dne 21. decembra 2010 o izvzetju nekaterih primerov nepravilnosti, ki izhajajo iz dejavnosti, sofinanciranih iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2000–2006, iz posebnih zahtev po poročanju iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1681/94 in člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/94 (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9244) 32010D0802 23.12.2010 22.12.2010 49 51
5 Sonderbericht Nr. 15/2000 über den Kohäsionsfonds, zusammen mit den Antworten der Kommission 32000Y1002(01) 2.10.2000 6.7.2000 0 0
6 Sonderbericht Nr. 16/98 über die Ausführung der Mittel für Strukturmaßnahmen im Programmplanungszeitraum 1994- 1999, zusammen mit den Antworten der Kommission (Vorgelegt gemäß Artikel 188c Absatz 4 Unterabsatz 2 des EG-Vertrags) 31998Y1116(02) 16.11.1998 23.9.1998 0 0
7 Special Report No 15/98 on the assessment of Structural Fund intervention for the 1989-1993 and 1994-1999 periods together with the Commission's replies (submitted pursuant to Article 188c(4)(2) of the EC Treaty) 31998Y1116(01) 16.11.1998 23.9.1998 0 0
8 Communication de la Commission - Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises 31992Y0819(01) 19.8.1992 / 0 0
9 Information from the Commission - Publication of main points of decisions to grant financial assistance under Regulation (EC) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund 31999Y0827(01) 27.8.1999 / 0 0
10 Rapport spécial nº 1/95 sur l'instrument financier de cohésion accompagné de la réponse de la Commission 31995Y0308(01) 8.3.1995 / 0 0