Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (Besedilo velja za EGP.) 32019R0290 20.2.2019 1.1.2020 6 16
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (Besedilo velja za EGP.) 32019R0290 20.2.2019 1.1.2020 6 16
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo 32019R1262 26.7.2019 15.8.2019 1 4
4 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo 32019R1262 26.7.2019 15.8.2019 1 4
5 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0995 18.6.2019 8.7.2019 28 45
6 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0995 18.6.2019 8.7.2019 28 45
7 Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Besedilo velja za EGP) 32019L0904 12.6.2019 2.7.2019 1 19
8 Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Besedilo velja za EGP) 32019L0904 12.6.2019 2.7.2019 1 19
9 Direktiva (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES (Besedilo velja za EGP) 32019L0883 7.6.2019 27.6.2019 116 142
10 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4114) (Besedilo velja za EGP.) 32019D1004 20.6.2019 7.6.2019 66 100
11 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/807 z dne 13. marca 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve surovin z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, v zvezi s katerimi se ugotavlja znatna širitev proizvodnega območja na zemljišča z visoko zalogo ogljika, ter certificiranja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč 32019R0807 21.5.2019 10.6.2019 1 7
12 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4114) (Besedilo velja za EGP.) 32019D1004 20.6.2019 7.6.2019 66 100
13 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/665 z dne 17. aprila 2019 o spremembi Odločbe 2005/270/ES o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2805) (Besedilo velja za EGP.) 32019D0665 26.4.2019 23.4.2019 26 46
14 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/665 z dne 17. aprila 2019 o spremembi Odločbe 2005/270/ES o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2805) (Besedilo velja za EGP.) 32019D0665 26.4.2019 23.4.2019 26 46
15 Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja 32019D0638 24.4.2019 15.4.2019 19 21
16 Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja 32019D0638 24.4.2019 15.4.2019 19 21
17 Uredba Komisije (EU) 2019/220 z dne 6. februarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32019R0220 7.2.2019 27.2.2019 3 27
18 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP.) 32018L2001 21.12.2018 24.12.2018 82 209
19 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP.) 32018L2001 21.12.2018 24.12.2018 82 209
20 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/15 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju tretje posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v stepski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8522) 32019D0015 9.1.2019 17.12.2018 1 4
21 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/15 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju tretje posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v stepski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8522) 32019D0015 9.1.2019 17.12.2018 1 4
22 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/16 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju desete posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8523) 32019D0016 9.1.2019 17.12.2018 5 27
23 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/16 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju desete posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8523) 32019D0016 9.1.2019 17.12.2018 5 27
24 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/17 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8527) 32019D0017 9.1.2019 17.12.2018 28 76
25 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/17 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8527) 32019D0017 9.1.2019 17.12.2018 28 76
26 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/18 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8528) 32019D0018 9.1.2019 17.12.2018 77 286
27 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/18 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8528) 32019D0018 9.1.2019 17.12.2018 77 286
28 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/19 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v atlantski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8529) 32019D0019 9.1.2019 17.12.2018 287 358
29 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/19 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v atlantski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8529) 32019D0019 9.1.2019 17.12.2018 287 358
30 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/20 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju sedme posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v makaronezijski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8532) 32019D0020 9.1.2019 17.12.2018 359 366
31 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/20 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju sedme posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v makaronezijski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8532) 32019D0020 9.1.2019 17.12.2018 359 366
32 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/21 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8533) 32019D0021 9.1.2019 17.12.2018 367 521
33 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/21 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8533) 32019D0021 9.1.2019 17.12.2018 367 521
34 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/22 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8534) 32019D0022 9.1.2019 17.12.2018 522 611
35 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/22 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8534) 32019D0022 9.1.2019 17.12.2018 522 611
36 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
37 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
38 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
39 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1478 4.10.2018 24.10.2018 6 15
40 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1147 z dne 10. avgusta 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5070) (Besedilo velja za EGP.) 32018D1147 17.8.2018 14.8.2018 38 90
41 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami 32018R0968 10.7.2018 30.7.2018 5 11
42 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami 32018R0968 10.7.2018 30.7.2018 5 11
43 Direktiva (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (Besedilo velja za EGP) 32018L0849 14.6.2018 4.7.2018 93 99
44 Direktiva (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Besedilo velja za EGP) 32018L0850 14.6.2018 4.7.2018 100 108
45 Direktiva (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (Besedilo velja za EGP) 32018L0851 14.6.2018 4.7.2018 109 140
46 Direktiva (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (Besedilo velja za EGP) 32018L0852 14.6.2018 4.7.2018 141 154
47 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/896 z dne 19. junija 2018 o določitvi metodologije za izračun letne potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in spremembi Odločbe 2005/270/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3736) (Besedilo velja za EGP.) 32018D0896 25.6.2018 20.6.2018 6 10
48 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0684 7.5.2018 27.5.2018 47 58
49 Uredba (EU) št. 660/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 32014R0660 27.6.2014 1.1.2018 135 142
50 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/39 z dne 12. decembra 2017 o sprejetju pete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v črnomorski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8242) 32018D0039 19.1.2018 14.12.2017 121 124