Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/100 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8589) 32020D0100 31.1.2020 / 519 593
2 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/96 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8583) 32020D0096 31.1.2020 / 1 143
3 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/97 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8586) 32020D0097 31.1.2020 / 144 474
4 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/98 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju enajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8587) 32020D0098 31.1.2020 / 475 507
5 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/99 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju osme posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v makaronezijski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8588) 32020D0099 31.1.2020 / 508 518
6 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (Besedilo velja za EGP.) 32019R0290 20.2.2019 1.1.2020 6 16
7 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (Besedilo velja za EGP.) 32019R0290 20.2.2019 1.1.2020 6 16
8 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2193 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov ter vzpostavitvi oblik podatkov za namene Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8995) (Besedilo velja za EGP) 32019D2193 20.12.2019 19.12.2019 72 85
9 Uredba Komisije (EU) 2019/2117 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32019R2117 11.12.2019 14.12.2019 13 114
10 Uredba Komisije (EU) 2019/2117 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32019R2117 11.12.2019 14.12.2019 13 114
11 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7987) (Besedilo velja za EGP) 32019D2010 3.12.2019 13.11.2019 55 91
12 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/2000 z dne 28. novembra 2019 o določitvi oblike za sporočanje podatkov o odpadni hrani in za predložitev poročila o preverjanju kakovosti v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8577) (Besedilo velja za EGP) 32019D2000 2.12.2019 29.11.2019 39 45
13 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/2000 z dne 28. novembra 2019 o določitvi oblike za sporočanje podatkov o odpadni hrani in za predložitev poročila o preverjanju kakovosti v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8577) (Besedilo velja za EGP) 32019D2000 2.12.2019 29.11.2019 39 45
14 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7987) (Besedilo velja za EGP) 32019D2010 3.12.2019 13.11.2019 55 91
15 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1885 z dne 6. novembra 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odlaganju komunalnih odpadkov na odlagališčih v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES in razveljavitvi Odločbe Komisije 2000/738/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7874) 32019D1885 11.11.2019 7.11.2019 18 25
16 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1885 z dne 6. novembra 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odlaganju komunalnih odpadkov na odlagališčih v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES in razveljavitvi Odločbe Komisije 2000/738/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7874) 32019D1885 11.11.2019 7.11.2019 18 25
17 Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj odpadne hrane (Besedilo velja za EGP.) 32019D1597 27.9.2019 17.10.2019 77 85
18 Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj odpadne hrane (Besedilo velja za EGP.) 32019D1597 27.9.2019 17.10.2019 77 85
19 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1587 z dne 24. septembra 2019 o prepovedi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32019R1587 27.9.2019 17.10.2019 5 21
20 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1587 z dne 24. septembra 2019 o prepovedi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32019R1587 27.9.2019 17.10.2019 5 21
21 Sklep Sveta (EU) 2019/1581 z dne 16. septembra 2019 o predložitvi predlogov za spremembe dodatkov I in II h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali na trinajstem zasedanju Konference pogodbenic v imenu Evropske unije 32019D1581 25.9.2019 16.9.2019 7 8
22 Sklep Sveta (EU) 2019/1581 z dne 16. septembra 2019 o predložitvi predlogov za spremembe dodatkov I in II h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali na trinajstem zasedanju Konference pogodbenic v imenu Evropske unije 32019D1581 25.9.2019 16.9.2019 7 8
23 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo 32019R1262 26.7.2019 15.8.2019 1 4
24 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo 32019R1262 26.7.2019 15.8.2019 1 4
25 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0995 18.6.2019 8.7.2019 28 45
26 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0995 18.6.2019 8.7.2019 28 45
27 Sklep Sveta (EU) 2019/1719 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 18. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES CoP 18) (Ženeva, Švica, 17.28. avgust 2019) 32019D1719 15.10.2019 8.7.2019 19 53
28 Sklep Sveta (EU) 2019/1719 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 18. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES CoP 18) (Ženeva, Švica, 17.28. avgust 2019) 32019D1719 15.10.2019 8.7.2019 19 53
29 Sklep Sveta (EU) 2019/1719 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 18. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES CoP 18) (Ženeva, Švica, 17.28. avgust 2019) 32019D1719 15.10.2019 8.7.2019 19 53
30 Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Besedilo velja za EGP) 32019L0904 12.6.2019 2.7.2019 1 19
31 Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Besedilo velja za EGP) 32019L0904 12.6.2019 2.7.2019 1 19
32 Direktiva (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES (Besedilo velja za EGP) 32019L0883 7.6.2019 27.6.2019 116 142
33 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4114) (Besedilo velja za EGP.) 32019D1004 20.6.2019 7.6.2019 66 100
34 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/807 z dne 13. marca 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve surovin z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, v zvezi s katerimi se ugotavlja znatna širitev proizvodnega območja na zemljišča z visoko zalogo ogljika, ter certificiranja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč 32019R0807 21.5.2019 10.6.2019 1 7
35 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4114) (Besedilo velja za EGP.) 32019D1004 20.6.2019 7.6.2019 66 100
36 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/665 z dne 17. aprila 2019 o spremembi Odločbe 2005/270/ES o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2805) (Besedilo velja za EGP.) 32019D0665 26.4.2019 23.4.2019 26 46
37 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/665 z dne 17. aprila 2019 o spremembi Odločbe 2005/270/ES o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2805) (Besedilo velja za EGP.) 32019D0665 26.4.2019 23.4.2019 26 46
38 Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja 32019D0638 24.4.2019 15.4.2019 19 21
39 Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja 32019D0638 24.4.2019 15.4.2019 19 21
40 Uredba Komisije (EU) 2019/220 z dne 6. februarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32019R0220 7.2.2019 27.2.2019 3 27
41 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP.) 32018L2001 21.12.2018 24.12.2018 82 209
42 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP.) 32018L2001 21.12.2018 24.12.2018 82 209
43 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/15 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju tretje posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v stepski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8522) 32019D0015 9.1.2019 17.12.2018 1 4
44 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/15 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju tretje posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v stepski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8522) 32019D0015 9.1.2019 17.12.2018 1 4
45 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/16 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju desete posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8523) 32019D0016 9.1.2019 17.12.2018 5 27
46 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/16 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju desete posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8523) 32019D0016 9.1.2019 17.12.2018 5 27
47 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/17 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8527) 32019D0017 9.1.2019 17.12.2018 28 76
48 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/17 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8527) 32019D0017 9.1.2019 17.12.2018 28 76
49 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/18 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8528) 32019D0018 9.1.2019 17.12.2018 77 286
50 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/18 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8528) 32019D0018 9.1.2019 17.12.2018 77 286