Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
51 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP.) 32018L2001 21.12.2018 24.12.2018 82 209
52 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP.) 32018L2001 21.12.2018 24.12.2018 82 209
53 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/15 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju tretje posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v stepski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8522) 32019D0015 9.1.2019 17.12.2018 1 4
54 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/15 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju tretje posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v stepski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8522) 32019D0015 9.1.2019 17.12.2018 1 4
55 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/16 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju desete posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8523) 32019D0016 9.1.2019 17.12.2018 5 27
56 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/16 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju desete posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8523) 32019D0016 9.1.2019 17.12.2018 5 27
57 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/17 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8527) 32019D0017 9.1.2019 17.12.2018 28 76
58 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/17 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8527) 32019D0017 9.1.2019 17.12.2018 28 76
59 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/18 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8528) 32019D0018 9.1.2019 17.12.2018 77 286
60 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/18 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8528) 32019D0018 9.1.2019 17.12.2018 77 286
61 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/19 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v atlantski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8529) 32019D0019 9.1.2019 17.12.2018 287 358
62 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/19 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v atlantski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8529) 32019D0019 9.1.2019 17.12.2018 287 358
63 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/20 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju sedme posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v makaronezijski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8532) 32019D0020 9.1.2019 17.12.2018 359 366
64 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/20 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju sedme posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v makaronezijski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8532) 32019D0020 9.1.2019 17.12.2018 359 366
65 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/21 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8533) 32019D0021 9.1.2019 17.12.2018 367 521
66 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/21 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8533) 32019D0021 9.1.2019 17.12.2018 367 521
67 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/22 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8534) 32019D0022 9.1.2019 17.12.2018 522 611
68 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/22 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8534) 32019D0022 9.1.2019 17.12.2018 522 611
69 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
70 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
71 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
72 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1478 4.10.2018 24.10.2018 6 15
73 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1147 z dne 10. avgusta 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5070) (Besedilo velja za EGP.) 32018D1147 17.8.2018 14.8.2018 38 90
74 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami 32018R0968 10.7.2018 30.7.2018 5 11
75 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami 32018R0968 10.7.2018 30.7.2018 5 11
76 Direktiva (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (Besedilo velja za EGP) 32018L0849 14.6.2018 4.7.2018 93 99
77 Direktiva (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Besedilo velja za EGP) 32018L0850 14.6.2018 4.7.2018 100 108
78 Direktiva (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (Besedilo velja za EGP) 32018L0851 14.6.2018 4.7.2018 109 140
79 Direktiva (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (Besedilo velja za EGP) 32018L0852 14.6.2018 4.7.2018 141 154
80 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/896 z dne 19. junija 2018 o določitvi metodologije za izračun letne potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in spremembi Odločbe 2005/270/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3736) (Besedilo velja za EGP.) 32018D0896 25.6.2018 20.6.2018 6 10
81 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0684 7.5.2018 27.5.2018 47 58
82 Uredba (EU) št. 660/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 32014R0660 27.6.2014 1.1.2018 135 142
83 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/39 z dne 12. decembra 2017 o sprejetju pete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v črnomorski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8242) 32018D0039 19.1.2018 14.12.2017 121 124
84 Direktiva Komisije (EU) 2017/2096 z dne 15. novembra 2017 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (Besedilo velja za EGP. ) 32017L2096 16.11.2017 6.12.2017 24 30
85 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1454 z dne 10. avgusta 2017 o določitvi tehničnih oblik poročanja držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 32017R1454 11.8.2017 31.8.2017 15 27
86 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 32017R1263 13.7.2017 2.8.2017 37 39
87 Uredba Komisije (EU) 2017/1261 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede alternativne metode za predelavo nekaterih topljenih maščob (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1261 13.7.2017 2.8.2017 31 33
88 Uredba Komisije (EU) 2017/1262 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1262 13.7.2017 2.8.2017 34 36
89 Uredba Sveta (EU) 2017/997 z dne 8. junija 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“ (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0997 14.6.2017 4.7.2017 1 4
90 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/699 z dne 18. aprila 2017 o določitvi skupne metodologije za izračun teže električne in elektronske opreme (EEO), dane v promet v posamezni državi članici, in skupne metodologije za izračun količine odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), izražene v teži, nastale v posamezni državi članici (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0699 19.4.2017 9.5.2017 17 21
91 Uredba Komisije (EU) 2017/160 z dne 20. januarja 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32017R0160 1.2.2017 4.2.2017 1 98
92 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2328 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju desete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8142) 32016D2328 23.12.2016 12.12.2016 1 89
93 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2329 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju četrte posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v črnomorski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8182) 32016D2329 23.12.2016 12.12.2016 90 93
94 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2331 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju desete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v borealni biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8184) 32016D2331 23.12.2016 12.12.2016 102 255
95 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2332 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju desete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8185) 32016D2332 23.12.2016 12.12.2016 256 301
96 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2334 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju desete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8191) 32016D2334 23.12.2016 12.12.2016 324 532
97 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2335 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju desete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v atlantski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8193) 32016D2335 23.12.2016 12.12.2016 533 604
98 Uredba Komisije (EU) 2016/2029 z dne 10. novembra 2016 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 32016R2029 23.11.2016 26.11.2016 1 93
99 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 z dne 28. julija 2016 o določitvi predhodne korelacijske tabele med oznakami kombinirane nomenklature iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 in klasifikacijskimi številkami za odpadke iz prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (Besedilo velja za EGP) 32016R1245 29.7.2016 18.8.2016 11 69
100 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 32016R1141 14.7.2016 3.8.2016 4 8