Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (Besedilo velja za EGP.) 32019R0290 20.2.2019 1.1.2020 6 16
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (Besedilo velja za EGP.) 32019R0290 20.2.2019 1.1.2020 6 16
3 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2193 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov ter vzpostavitvi oblik podatkov za namene Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8995) (Besedilo velja za EGP) 32019D2193 20.12.2019 19.12.2019 72 85
4 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7987) (Besedilo velja za EGP) 32019D2010 3.12.2019 13.11.2019 55 91
5 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/2000 z dne 28. novembra 2019 o določitvi oblike za sporočanje podatkov o odpadni hrani in za predložitev poročila o preverjanju kakovosti v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8577) (Besedilo velja za EGP) 32019D2000 2.12.2019 29.11.2019 39 45
6 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/2000 z dne 28. novembra 2019 o določitvi oblike za sporočanje podatkov o odpadni hrani in za predložitev poročila o preverjanju kakovosti v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8577) (Besedilo velja za EGP) 32019D2000 2.12.2019 29.11.2019 39 45
7 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7987) (Besedilo velja za EGP) 32019D2010 3.12.2019 13.11.2019 55 91
8 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1885 z dne 6. novembra 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odlaganju komunalnih odpadkov na odlagališčih v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES in razveljavitvi Odločbe Komisije 2000/738/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7874) 32019D1885 11.11.2019 7.11.2019 18 25
9 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1885 z dne 6. novembra 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odlaganju komunalnih odpadkov na odlagališčih v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES in razveljavitvi Odločbe Komisije 2000/738/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7874) 32019D1885 11.11.2019 7.11.2019 18 25
10 Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj odpadne hrane (Besedilo velja za EGP.) 32019D1597 27.9.2019 17.10.2019 77 85
11 Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj odpadne hrane (Besedilo velja za EGP.) 32019D1597 27.9.2019 17.10.2019 77 85
12 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0995 18.6.2019 8.7.2019 28 45
13 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0995 18.6.2019 8.7.2019 28 45
14 Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Besedilo velja za EGP) 32019L0904 12.6.2019 2.7.2019 1 19
15 Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Besedilo velja za EGP) 32019L0904 12.6.2019 2.7.2019 1 19
16 Direktiva (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES (Besedilo velja za EGP) 32019L0883 7.6.2019 27.6.2019 116 142
17 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4114) (Besedilo velja za EGP.) 32019D1004 20.6.2019 7.6.2019 66 100
18 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4114) (Besedilo velja za EGP.) 32019D1004 20.6.2019 7.6.2019 66 100
19 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/665 z dne 17. aprila 2019 o spremembi Odločbe 2005/270/ES o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2805) (Besedilo velja za EGP.) 32019D0665 26.4.2019 23.4.2019 26 46
20 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/665 z dne 17. aprila 2019 o spremembi Odločbe 2005/270/ES o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2805) (Besedilo velja za EGP.) 32019D0665 26.4.2019 23.4.2019 26 46
21 Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja 32019D0638 24.4.2019 15.4.2019 19 21
22 Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja 32019D0638 24.4.2019 15.4.2019 19 21
23 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
24 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
25 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1906 6.12.2018 9.12.2018 29 43
26 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018D1478 4.10.2018 24.10.2018 6 15
27 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1147 z dne 10. avgusta 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5070) (Besedilo velja za EGP.) 32018D1147 17.8.2018 14.8.2018 38 90
28 Direktiva (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (Besedilo velja za EGP) 32018L0849 14.6.2018 4.7.2018 93 99
29 Direktiva (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Besedilo velja za EGP) 32018L0850 14.6.2018 4.7.2018 100 108
30 Direktiva (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (Besedilo velja za EGP) 32018L0851 14.6.2018 4.7.2018 109 140
31 Direktiva (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (Besedilo velja za EGP) 32018L0852 14.6.2018 4.7.2018 141 154
32 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/896 z dne 19. junija 2018 o določitvi metodologije za izračun letne potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in spremembi Odločbe 2005/270/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3736) (Besedilo velja za EGP.) 32018D0896 25.6.2018 20.6.2018 6 10
33 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0684 7.5.2018 27.5.2018 47 58
34 Uredba (EU) št. 660/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 32014R0660 27.6.2014 1.1.2018 135 142
35 Direktiva Komisije (EU) 2017/2096 z dne 15. novembra 2017 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (Besedilo velja za EGP. ) 32017L2096 16.11.2017 6.12.2017 24 30
36 Uredba Komisije (EU) 2017/1261 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede alternativne metode za predelavo nekaterih topljenih maščob (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1261 13.7.2017 2.8.2017 31 33
37 Uredba Komisije (EU) 2017/1262 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1262 13.7.2017 2.8.2017 34 36
38 Uredba Sveta (EU) 2017/997 z dne 8. junija 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“ (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0997 14.6.2017 4.7.2017 1 4
39 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/699 z dne 18. aprila 2017 o določitvi skupne metodologije za izračun teže električne in elektronske opreme (EEO), dane v promet v posamezni državi članici, in skupne metodologije za izračun količine odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), izražene v teži, nastale v posamezni državi članici (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0699 19.4.2017 9.5.2017 17 21
40 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 z dne 28. julija 2016 o določitvi predhodne korelacijske tabele med oznakami kombinirane nomenklature iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 in klasifikacijskimi številkami za odpadke iz prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (Besedilo velja za EGP) 32016R1245 29.7.2016 18.8.2016 11 69
41 Uredba Komisije (EU) 2015/2002 z dne 10. novembra 2015 o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (Besedilo velja za EGP) 32015R2002 11.11.2015 1.12.2015 1 31
42 Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (Besedilo velja za EGP) 32015L1127 11.7.2015 31.7.2015 13 15
43 Sklep Sveta (EU) 2015/1156 z dne 13. julija 2015 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP (baterije in akumulatorji) 32015D1156 15.7.2015 13.7.2015 24 27
44 Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (Besedilo velja za EGP) 32015L0720 6.5.2015 26.5.2015 11 15
45 2014/955/EU: Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP 32014D0955 30.12.2014 19.1.2015 44 86
46 Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv Besedilo velja za EGP 32014R1357 19.12.2014 8.1.2015 89 96
47 Uredba Komisije (EU) št. 733/2014 z dne 24. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere države, ki niso članice OECD Besedilo velja za EGP 32014R0733 4.7.2014 18.7.2014 10 63
48 Delegirana direktiva Komisije 2014/72/EU z dne 13. marca 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP 32014L0072 20.5.2014 9.6.2014 78 79
49 Delegirana direktiva Komisije 2014/73/EU z dne 13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP 32014L0073 20.5.2014 9.6.2014 80 81
50 Delegirana direktiva Komisije 2014/75/EU z dne 13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah (CCFL) za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017 , kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP 32014L0075 20.5.2014 9.6.2014 84 85