Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1983 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede prerazporeditve pomoči Unije 32019R1983 29.11.2019 2.12.2019 82 83
2 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1747 z dne 15. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede zahtev za nekatere licence in potrdila letalske posadke ter pravil o organizacijah za usposabljanje in pristojnih organih (Besedilo velja za EGP) 32019R1747 22.10.2019 11.11.2019 23 52
3 Sklep Sveta (SZVP) 2019/1884 z dne 8. novembra 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/2382 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO) 32019D1884 11.11.2019 8.11.2019 17 17
4 Direktiva (EU) 2019/1159 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice (Besedilo velja za EGP.) 32019L1159 12.7.2019 1.8.2019 94 105
5 Sklep Sveta (SZVP) 2019/1297 z dne 31. julija 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/2382 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO) 32019D1297 2.8.2019 31.7.2019 36 36
6 Uredba (EU) 2019/499 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, uvedenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013, ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije 32019R0499 27.3.2019 28.3.2019 32 34
7 Uredba (EU) 2019/128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 32019R0128 31.1.2019 20.2.2019 90 105
8 Sklep Sveta (SZVP) 2018/1655 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/2382 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO) 32018D1655 7.11.2018 6.11.2018 9 9
9 Direktiva (EU) 2018/645 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (Besedilo velja za EGP. ) 32018L0645 2.5.2018 22.5.2018 29 41
10 Sklep (EU) 2018/646 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0646 2.5.2018 22.5.2018 42 50
11 Sklep Sveta (SZVP) 2018/712 z dne 14. maja 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/2382 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO) 32018D0712 15.5.2018 14.5.2018 37 38
12 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/501 z dne 22. marca 2018 o priznanju Sultanata Oman v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 1640) (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0501 26.3.2018 23.3.2018 15 16
13 Sklep Sveta (SZVP) 2017/2234 z dne 4. decembra 2017 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/2382 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO) 32017D2234 5.12.2017 4.12.2017 80 80
14 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1412 z dne 1. avgusta 2017 o priznanju Fidžija v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 5277) (Besedilo velja za EGP. ) 32017D1412 3.8.2017 3.8.2017 6 7
15 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 32017R0039 10.1.2017 1.8.2017 1 10
16 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1239 z dne 6. julija 2017 o priznanju Etiopije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4555) (Besedilo velja za EGP. ) 32017D1239 8.7.2017 7.7.2017 43 44
17 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/727 z dne 23. marca 2017 o priznanju Črne gore v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 1815) (Besedilo velja za EGP. ) 32017D0727 25.4.2017 24.3.2017 31 32
18 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 32017R0040 10.1.2017 13.1.2017 11 19
19 Sklep Sveta (SZVP) 2016/2382 z dne 21. decembra 2016 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO) in razveljavitvi Sklepa 2013/189/SZVP 32016D2382 23.12.2016 1.1.2017 60 73
20 2014/935/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o priznanju Japonske v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9590) Besedilo velja za EGP 32014D0935 19.12.2014 18.12.2014 158 159
21 Uredba Komisije (EU) št. 1175/2014 z dne 30. oktobra 2014 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 823/2010 Besedilo velja za EGP 32014R1175 4.11.2014 24.11.2014 4 43
22 2014/773/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o odobritvi odstopanj od izvajanja Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju za Belgijo, Irsko, Francijo, Malto in Finsko (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7865) 32014D0773 4.11.2014 31.10.2014 67 68
23 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 253/2013 z dne 15. januarja 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 692/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditev po reviziji mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe ISCED v zvezi s spremenljivkami in razčlenitvami, ki se predložijo Besedilo velja za EGP 32013R0253 21.3.2013 1.1.2014 5 6
24 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 81/2013 z dne 29. januarja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1051/2011 glede datotek z mikropodatki za pošiljanje podatkov Besedilo velja za EGP 32013R0081 30.1.2013 1.1.2014 1 2
25 Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“ , program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES Besedilo velja za EGP 32013R1288 20.12.2013 1.1.2014 50 73
26 Uredba Komisije (EU) št. 317/2013 z dne 8. aprila 2013 o spremembi prilog k uredbam (ES) št. 1983/2003, (ES) št. 1738/2005, (ES) št. 698/2006, (ES) št. 377/2008 in (EU) št. 823/2010 glede mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe Besedilo velja za EGP 32013R0317 9.4.2013 1.1.2014 1 10
27 2013/794/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2013 o priznavanju Gruzije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9224) Besedilo velja za EGP 32013D0794 21.12.2013 20.12.2013 105 106
28 Uredba Komisije (EU) št. 912/2013 z dne 23. septembra 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja Besedilo velja za EGP 32013R0912 24.9.2013 14.10.2013 5 10
29 2013/472/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. septembra 2013 o odobritvi odstopanj od izvajanja Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju za Belgijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Poljsko in Portugalsko (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5897) 32013D0472 25.9.2013 24.9.2013 24 26
30 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino 32013H0426(01) 26.4.2013 22.4.2013 1 6
31 Direktiva 2012/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov Besedilo velja za EGP 32012L0035 14.12.2012 3.1.2013 78 105
32 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja 32012H1222(01) 22.12.2012 20.12.2012 1 5
33 Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2012 o priznanju Hašemitske kraljevine Jordanije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9253) Besedilo velja za EGP 32012D0783 15.12.2012 14.12.2012 28 28
34 2012/505/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. septembra 2012 o priznanju Egipta v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 6297) 32012D0505 19.9.2012 18.9.2012 57 57
35 Uredba Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 32012R0290 5.4.2012 8.4.2012 1 56
36 2012/75/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 9. februarja 2012 o priznanju Gane v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 616) Besedilo velja za EGP 32012D0075 11.2.2012 10.2.2012 45 45
37 2012/76/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 9. februarja 2012 o priznanju Urugvaja v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 619) Besedilo velja za EGP 32012D0076 11.2.2012 10.2.2012 46 46
38 2011/821/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. decembra 2011 o priznanju Zelenortskih otokov v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 8998) Besedilo velja za EGP 32011D0821 9.12.2011 8.12.2011 67 67
39 2011/822/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. decembra 2011 o priznanju Bangladeša v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 8999) Besedilo velja za EGP 32011D0822 9.12.2011 8.12.2011 68 69
40 2011/520/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. avgusta 2011 o priznanju Maroka v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6020) Besedilo velja za EGP 32011D0520 1.9.2011 1.9.2011 10 11
41 2011/517/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 25. avgusta 2011 o priznanju Azerbajdžana v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov izobraževanja in izdajanja spričeval za pomorščake (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6003) Besedilo velja za EGP 32011D0517 26.8.2011 26.8.2011 22 23
42 2011/385/EU: Sklep Komisije z dne 28. junija 2011 o priznanju Ekvadorja v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4440) Besedilo velja za EGP 32011D0385 30.6.2011 29.6.2011 38 38
43 Priporočila Sveta z dne 28. junija 2011 o politikah za zmanjševanje osipa Besedilo velja za EGP 32011H0701(01) 1.7.2011 28.6.2011 1 6
44 Priporočilo Sveta z dne 28. junija 2011 – Mladi in mobilnost – spodbujanje učne mobilnosti mladih 32011H0707(01) 7.7.2011 28.6.2011 1 5
45 2011/82/EU: Sklep Sveta z dne 31. januarja 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o pogojih za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu „Mladi v akciji“ in akcijskem programu na področju vseživljenjskega učenja (2007–2013) 32011D0082 8.2.2011 31.1.2011 1 2
46 Obvestilo o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pogojih za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu „Mladi v akciji“ in akcijskem programu na področju vseživljenjskega učenja (2007–2013) 22010X1208(01) 8.12.2010 1.1.2011 1 1
47 Uredba Komisije (EU) št. 822/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 198/2006 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1552/2005 o statistiki poklicnega usposabljanja v podjetjih v zvezi s podatki, ki jih je treba zbrati, ter zahtevami glede vzorčenja, natančnosti in kakovosti Besedilo velja za EGP 32010R0822 18.9.2010 7.10.2010 18 32
48 2010/462/EU: Sklep Komisije z dne 18. avgusta 2010 o sprejetju sklepa o financiranju pilotnega projekta za krepitev moči potrošnikov ter učinkovitosti in stabilnosti evropskih finančnih trgov prek izobraževanja potrošniških združenj in podobnih organizacij 32010D0462 20.8.2010 18.8.2010 21 22
49 Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o pogojih za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Mladi v akciji in akcijskem programu na področju vseživljenjskega učenja (2007–2013) 22010A0407(01) 7.4.2010 15.2.2010 9 18
50 2010/195/: Sklep Sveta z dne 25. januarja 2010 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o pogojih za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Mladi v akciji in akcijskem programu na področju vseživljenjskega učenja (2007–2013) 32010D0195 7.4.2010 25.1.2010 7 8