Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
51 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) 32008R0767 13.8.2008 2.9.2008 60 81
52 Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah 32008L0052 24.5.2008 13.6.2008 3 8
53 2008/393/ES: Odločba Komisije z dne 8. maja 2008 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov na otoku Jersey (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1746) Besedilo velja za EGP 32008D0393 28.5.2008 26.5.2008 21 23
54 2008/333/ES: Odločba Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 774) 32008D0333 8.5.2008 4.3.2008 1 38
55 2008/334/JHA: Sklep Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) 32008D0334 8.5.2008 4.3.2008 39 75
56 2007/170/ES: Odločba Komisije z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (1. steber) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 845) 32007D0170 20.3.2007 16.3.2007 20 28
57 2007/171/ES: Sklep Komisije z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (3. steber) 32007D0171 20.3.2007 16.3.2007 29 37
58 Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) 32006R1987 28.12.2006 17.1.2007 4 23
59 2006/752/ES: Odločba Komisije z dne 3. novembra 2006 o določitvi lokacij za vizumski informacijski sistem med razvojno fazo (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5161) 32006D0752 4.11.2006 3.11.2006 13 14
60 2006/648/ES: Odločba Komisije z dne 22. septembra 2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za biometrične značilnosti v zvezi z razvojem vizumskega informacijskega sistema (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3699) 32006D0648 24.12.2008 22.9.2006 41 43
61 2004/915/ES: Odločba Komisije z dne 27. decembra 2004 o spremembi Odločbe 2001/497/ES glede uvedbe alternativnega sklopa standardnih pogodbenih klavzul za prenos osebnih podatkov v tretje države (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5271)Besedilo velja za EGP. 32004D0915 29.12.2004 27.12.2004 74 84
62 2004/512/ES: 2004/512/ES:#Odločba Sveta z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) 32004D0512 30.5.2006 16.6.2004 5 7
63 Odločba Komisije z dne 30. junija 2003 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov v ArgentiniBesedilo velja za EGP. 32003D0490 5.7.2003 5.7.2003 0 0
64 Uredba Sveta (ES) št. 743/2002 z dne 25. aprila 2002 o splošnem okviru Skupnosti za dejavnosti, ki bodo pospešile izvajanje pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah 32002R0743 1.5.2002 1.5.2002 0 0
65 Odločba Komisije z dne 20. decembra 2001 na podlagi Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentih (notificirana pod dokumentarno številko K(2001) 4539) 32002D0002 4.1.2002 4.1.2002 0 0
66 Entschließung über den Beitrag der Zivilgesellschaft bei der Suche nach vermissten oder sexuell ausgebeuteten Kindern 32001G1009(01) 9.10.2001 9.10.2001 0 0
67 Odločba Komisije z dne 15. junija 2001 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu z Direktivo 95/46/ES (notificirana pod dokumentarno številko K(2001) 1539)Besedilo velja za EGP. 32001D0497 4.7.2001 4.7.2001 0 0
68 Sklep izvršnega odbora z dne 14. decembra 1993 o finančni uredbi o stroških postavitve in delovanja schengenskega informacijskega sistema (C. SIS) (SCH/Com-ex (93)16) 41993D0016 22.9.2000 1.1.2001 0 0
69 Sklep izvršnega odbora z dne 15. decembra 1997 o spremembi finančne uredbe o C. SIS (SCH/Com-ex (97)35) 41997D0035 22.9.2000 1.1.2001 0 0
70 Sklep Izvršnega Odbora z dne 21. aprila 1998 o C. SIS s 15/18 povezavami (SCH/Com-ex (98)11) 41998D0011 22.9.2000 1.1.2001 0 0
71 Sklep Izvršnega odbora z dne 25. aprila 1997 o sklenitvi pogodbe o izvedbi predhodne študije za SIS II (SCH/Com-ex (97)2 Rev. 2) 41997D0002 22.9.2000 1.1.2001 0 0
72 Sklep Izvršnega Odbora z dne 28. aprila 1999 o dopolnitvi priročnika Sirene (SCH/Com-ex (99)5) 41999D0005 22.9.2000 1.1.2001 0 0
73 Sklep Izvršnega Odbora z dne 28. aprila 1999 o izdatkih za postavitev C. SIS (SCH/Com-ex (99)4) 41999D0004 22.9.2000 1.1.2001 0 0
74 Sklep Izvršnega Odbora z dne 7. oktobra 1997 o prispevku Islandije in Norveške k stroškom postavitve in delovanja C. SIS (SCH/Com-ex (97)18) 41997D0018 22.9.2000 1.1.2001 0 0
75 Sklep izvršnega odbora z dne 7. oktobra 1997 o razvoju SIS (SCH/Com-ex (97)24) 41997D0024 22.9.2000 1.1.2001 0 0
76 The Schengen acquis - Declaration of the Executive Committee of 28 April 1999 on the structure of SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.) 42000X0922(05) 22.9.2000 1.1.2001 0 0
77 Interim Regulation on Data Protection implementing Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council for the EUMC 32000Y1114(01) 14.11.2000 14.11.2000 0 0
78 Sklep Izvršnega Odbora z dne 28. aprila 1999 o schengenskem pravnem redu na področju telekomunikacij (SCH/Com-ex (99)6) 41999D0006 22.9.2000 28.4.1999 0 0
79 Council Resolution of 18 December 1997 laying down the priorities for cooperation in the field of justice and home affairs for the period from 1 January 1998 to the date of entry into force of the Treaty of Amsterdam 31998G0115 15.1.1998 18.12.1997 0 0
80 Sklep predstavnikov vlad držav članic z dne 2. junija 1997 o določitvi sedeža Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije (97/C 194/02) 41997D0625(01) 25.6.1997 3.6.1997 0 0
81 2010/260/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o varnostnem načrtu za delovanje vizumskega informacijskega sistema 32010D0260 5.5.2010 / 25 30
82 2010/261/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o varnostnem načrtu za centralni SIS II in komunikacijsko infrastrukturo 32010D0261 5.5.2010 / 31 37
83 Acquis de Schengen tel que visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 - Introduction - Table des matières - Liste des abréviations 42000X0922(01) 22.9.2000 / 0 0
84 Falcone programme - Annual programme and call for applications for projects for 2001 32000Y1212(02) 12.12.2000 / 0 0
85 Falcone Programme Annual programme and call for applications for projects for 1998 31998Y0530(01) 30.5.1998 / 0 0
86 Izjava: Osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije (prva obravnava) – Sprejetje zakonodajnega akta 32018C0807(01) 7.8.2018 / 3 3
87 Odysseus programme: 1998 31998Y0604(04) 4.6.1998 / 0 0
88 Priporočila Sveta – „Spodbujanje uporabe in izmenjave najboljših praks o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja v državah članicah in na ravni EU“ 32015H0731(01) 31.7.2015 / 1 5
89 Priporočilo Komisije (EU) 2017/1584 z dne 13. septembra 2017 o usklajenem odzivu na velike kibernetske incidente in krize 32017H1584 19.9.2017 / 36 58
90 Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o vzpostavitvi mreže zakonodajnega sodelovanja med ministrstvi za pravosodje Evropske unije 42008X1220(01) 20.12.2008 / 1 2