Št. Naslov SRS MSRP
1 Nakup tovornega vozila (OOS-016-MS) 1.7., 1.10. MRS: 16.7., 16.10., 16.15.
2 Pridobitev opreme v EU (OOS-017-MS) 1.7., 1.10. MRS: 16.10., 16.15., 16.16.
3 Pridobitev opreme od dobavitelja iz tretje države (OOS-019-MS) 1.7., 1.10. MRS: 16.7.,16.10., 16.15., 16.16.
4 Nakup osebnega avtomobila (OOS-018-MS) 1.7., 1.10. MRS: 16.10., 16.15.
5 Nakup opreme – plačilo s predujmom (OOS-015-MS) 1.5., 1.7., 5.4., 5.6., 5.34/1-h. MRS: 16.7., 16.10., 16.20.
6 Obračun amortizacije zemljišča (kamnolom) (OOS-011-MS) 1.19, 1.20, 1.23, 1.52 MRS: 16.48., 16.57., 16.58., 16.60.
7 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.6.(2019) MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.27.
8 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.5. MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.62, 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.26., 20.27.
9 Nakup nove poslovne zgradbe (OOS-008-MS) 1.10., 1.18., 1.52., 1.53., 1.54. MRS: 16.10., 16.30., 16.43,. 16.50., 16.55., 16.57., 16.58., 16.62.
10 Razporeditev nabavne vrednosti zgradbe na sestavne dele (OOS-001-MS) 1.10, 1.11., 1.19. MRS: 16.10, 16.13., 16.14., 16.43., 16.44, 16.45., 16.46., 16.47.,16.50., 16.57,. 16.62.
11 Zamenjava dela zgradbe – prej enotno sredstvo (OOS-003-MS) 1.11, 1.16, 1.20 MRS: 16.10, 16.13., 16.14., 16.43., 16.44., 16.45., 16.46., 16.47., 16.50., 16.52.
12 Ureditev zunanjega parkirišča (OOS-002-MS) 1.11. MRS: 16.10, 16.13., 16.43., 16.44, 16.47.
13 Ocenjeni stroški odstranitve opreme (OOS-014-MS) 1.10, 1.52., 1.56., 10.6., 10.7. MRS: 16.10., 16.16, 16.48., 16.55., 16.57., 16.59., 37.7., 37.14., 37.49., 37.61.
14 Nakup stroja in stroški prevoza (OOS-004-MS) 1.10. MRS: 16.10, 16.16, 16.17.
15 Nakup nove poslovne zgradbe (odloženi davek) (ODD-003-MS) Okvir B/7., 1.10., 1.11., 1.18., 1.52., 1.53., 1.54, 1.57 MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 16.10., 16.30., 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.58., 16.62.
16 Uničenje stroja in prodaja za staro železo (OOS-006-MS) 1.9., 14.5. MRS: 16.67, 16.68, 16.69., 16.71
17 Nakup zemljišča (OOS-007-MS) 1.10. MRS: 16.10., 16.16., 16.30.
18 Nakup stare poslovne zgradbe (OOS-009-MS) 1.1., 1.3. 1.7.,1.16. MRS: 16.7., 16.10.,16.16, 16.21., 16.30., 16.58.
19 Nakup opreme s popustom (OOS-012-MS) 1.10 MRS: 16.10., 16.16.
20 Nakup opreme z naknadnim popustom (OOS-013-MS) 1.10. MRS: 16.10., 16.16.