Št. Naslov SRS MSRP
21 Nagrada za obvezno prakso - z obračunom davkov (STR-048-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
22 Izračun zavarovalne osnove s.p. in obračun prispevkov (SPP-001-S) 30.14., 30.15.  
23 Odpravnina iz poslovnih razlogov - presega 10-kratnik osnove (STR-037-MS) 13.3, 13.7., 13.18/1-e, f MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166., 19.167.
24 Odpravnina iz poslovnih razlogov - ne presega 10-kratnika osnove (STR-036-MS) 13.3, 13.7., 13.18/1-e MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167.
25 Podjemna pogodba - začasno in občasno delo (STR-025-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
26 Povračilo potnih stroškov (SPP-009-S) 13.6., 13.8., 13.20.  
27 Službeno potovanje v tujino - poračun v EUR (STR-009-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
28 Službeno potovanje v državi - plačilo po obračunu (STR-008-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
29 Službeno potovanje v državi- prejem predujma (STR-007-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19.11/1, 19.16., 19.140/1-b.
30 Naložba v delniško družbo - simultana ustanovitev (FIN-004-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2, 3.40/1-a, 3.40/1-h MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
31 Naložba v kapital – NV, tujina (FIN-003-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2., 3.22/5, 3.40/1/a, 3.40/1/h, 3.40/1/r MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
32 Naložba v delniško družbo - sukcesivna ustanovitev (FIN-005-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2, 3.40/1-a, 3.40/1-h MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a.
33 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarski dobiček v obdobju (REZ-005-MS) 10.1., 10.2., 10.14., 10.22., 10.34., 10.35. MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
34 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba v obdobju (REZ-004-MS) 10.1., 10.2., 10.14., 10.22., 10.34., 10.35, MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
35 Knjiženje stroškov odpravnin – aktuarski dobiček za leto 2015 (REZ-008-MS)   19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
36 Poslovna uspešnost ‒ brez obračunane dohodnine (STR-064-MS) 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
37 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba za leto 2015 (REZ-007-MS)   MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
38 Poslovna uspešnost ‒ z obračunano dohodnino (STR-065-MS) 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
39 Delnice v tuji valuti – PV prek kapitala (oslabitev in okrepitev) (FIN-018-MS) 3.2., 3.7., 3.10, 3.17., 3.19., 8.8./2, 8.15., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
40 Dani predujmi (PČR-012-MS) 4.5., 5.4., 5.6. MRS: 2.9., 39.14.