Št. Naslov SRS MSRP
1 Prevrednotenje zemljišča - model revalorizacije (OOS-054-MS) 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.33., 1.35., 1.36.,1.38., 1.41., 8.2., 8.8., 8.15., 8.21., 14.5., 14.19. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.37., 16.39., 16.40., 16.41.
2 Povečanje osnovnega kapitala - revalorizacijske rezerve (KAP-016-S) 1.31., 8.2., 8.8, 8.15 MRS: 1.109., 16.31., 16.34., 16.40., 16.41., 32.15., 32.16/1-b-i., 32.31.,
3 Zmanjšanje vrednosti zgradbe - model revaloriziranja (OOS-074-MS) 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 8.8/1., 8.15., 17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.61., 36.120. MSRP: 13.2.
4 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) z odloženimi davki (OOS-070-MS) Okvir B/7, 1.31/1., 1.32, 1.35, 1.36, 8.8/1., 8.15., 14.5., 17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61., 36.120.
5 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) (OOS-056-MS) 1.31/1., 1.32., 1.35., 1.36., 8.8/1., 8.15., 14.5.,17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61.
6 Slabitev zemljišča - model revaloriziranja (ni več revalorizacijskih rezerv) (OOS-085-S) 1.31/1., 1.37., 8.8., 8.21., 14.5., 14.19., 14.29.  
7 Prodaja zgradbe z izgubo - model revaloriziranja (OOS-072-S) Okvir B/7, 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.35., 1.36., 1.38., 1.39., 8.8/1., 8.15., 14.5., 17.24.  
8 Pridobitev lastnega poslovnega deleža (KAP-004-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.2., 8.6., 8.30. MRS: 32.16., 32.33., 32.AG36., 39.AG37
9 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z dobičkom (KAP-005-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.2., 8.5, 8.11, 8.12, 8.30 MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31., 32.33., 32.34., 39.AG97
10 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z izgubo (KAP-008-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.2., 8.5, 8.11, 8.12, 8.30 MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31., 32.33., 32.34., 39.AG97
11 Delnice v tuji valuti – PV prek kapitala (oslabitev in okrepitev) (FIN-018-MS) 3.2., 3.7., 3.10, 3.17., 3.19., 8.8./2, 8.15., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MRS: 39.14., 39.38., 39.45., 39.46., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
12 Ustanovitev d.o.o. – vplačilo v denarju (KAP-001-MS) Uvod B/2-7., 8.2., 8.3.,8.10., 8.18., 8.28/1-a, 8.29/2 MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
13 Ustanovitev d.o.o. – presežek kapitala (KAP-003-MS) Uvod B/2-7., 8.2., 8.3.,8.10., 8.28/1-a, 8.29/2 MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
14 Ustanovitev d.o.o. – denar in stvarni vložki (KAP-002-MS) Uvod B/2-7., 8.2., 8.3.,8.10., 8.18., 8.28/1-a, 8.29/2 MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
15 Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe - d.d. (KAP-012-MS) Uvod B/2-7., 8.2., 8.3, 8.29 MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31.
16 Ustanovitev d.o.o. - plačilo nevplačanega kapitala (TER-017-MS) 8.3 MRS: 32.15., 32.16/1-a-i., 32.35.
17 Neobdavčena odpravnina ob upokojitvi - v breme rezervacij (STR-034-MS) 8.8/2., 10.1., 10.2., 10.22., 10.34., 10.35., 13.18/1-e MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167. 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13., 37.20., 37.23., 37.36.
18 Odpravnina ob upokojitvi - stroški obdobja (STR-033-MS) 8.8., 13.18/1-e MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167.
19 Obdavčena odpravnina ob upokojitvi v breme rezervacij (STR-035-MS) 8.8., 10.1., 10.2., 10.22., 10.34., 13.18/1-e, 23.13/1-b MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167. 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13.., 37.20., 37.23., 37.36.
20 Vračilo naknadnih vplačil (KAP-023-MS) 8.5. MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16.