Št. Naslov SRS MSRP
1 Najem pisarne - obratovalni stroški (STR-029A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
2 Najem pisarne - obratovalni stroški (STR-029A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
3 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-029-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
4 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011A_izračun-MS)    
5 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011A-MS) 1.1., 1.7., 1.14., 1.15., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30., 16.B43., 16.B44
6 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011-MS) 11.6, 11.10, 11.11, 11.13, 11.20, MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.33., 17.34., 17.35.
7 Plačilo najema poslovnega prostora za več let vnaprej (AČR-001-MS) 11.3., 11.10/1, 11.11. MRS: 7.18., 17.33., 17.34., 17.35.
8 Plačilo najemnine za poslovni prostor za več let vnaprej (AČR-001A-MS) 1.21., 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 1.31. MRSP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26.
9 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) 12.18/1-b, 12.22., 15.22/1-b, 15.40. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
10 Najemnina za več let (AČR-003A-MS) 12.18/1-b., 12.22., 15.67.(2019) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B44.
11 Najem poslovnega prostora pri fizični osebi (STR-030A_izračun-MS)    
12 Amortizacija dobrega imena (NSR-008-S) 2.2., 2.5., 2.17., 2.26.,  
13 Nakup spletne strani (NSR-007-MS) 2.1., 2.8., 2.9., 2.16., 2.20., 2.21. MRS: 38.17., 38.18., 38.21., 38.97., 38.99., 38.104., SOP 32: 5
14 Najem pisarne - obratovalni stroški (STR-029A_izračun-MS)    
15 Podaljšanje prvotno ocenjene dobe koristnosti (OOS-040-MS) Okvir B/5/1., 1.19., 1.23., 1.25. MRS: 8.32., 8.38., 16.50., 16.57., 16.60., 16.62.
16 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-022-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27. MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
17 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069A-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 12.22., 15.64.(2019), 15.65.(2019)  
18 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069-S) 1.27., 1.28., 1.60., 1.61., 12.22., 15.22/1-b,15.37,15.38 16.69., 17.58., 17.59., 17.60., 17.63., 17.64.
19 Nakup blagovne znamke in poznejša slabitev (NSR-005-MS) 2.3., 2.10., 2.20., 2.21., 2.23., 2.24., 2.25., 2.28., 2.37/1/f., 17.2., 17.4. MRS: 36.10., 36.58., 38.9., 38.18., 38.25., 38.74., 38.88., 38.89., 38.97., 38.99.
20 Pridobitev poslovne zgradbe v lastni režiji (OOS-060-MS) 1.3., 1.10., 1.12. MRS: 2.35., 16.15., 16.16., 16.22.