Št. Naslov SRS MSRP
1 Povračilo potnih stroškov (SPP-009-S) 13.6., 13.8., 13.20.  
2 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
3 Službeno potovanje v tujino - poračun v EUR (STR-009-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
4 Službeno potovanje v državi - plačilo po obračunu (STR-008-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
5 Službeno potovanje v državi- prejem predujma (STR-007-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19.11/1, 19.16., 19.140/1-b.
6 (mWB-014-MS) - Najemi    
7 Naložba v delniško družbo - simultana ustanovitev (FIN-004-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2, 3.40/1-a, 3.40/1-h MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
8 Naložba v kapital – NV, tujina (FIN-003-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2., 3.22/5, 3.40/1/a, 3.40/1/h, 3.40/1/r MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
9 Naložba v delniško družbo - sukcesivna ustanovitev (FIN-005-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2, 3.40/1-a, 3.40/1-h MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a.
10 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarski dobiček v obdobju (REZ-005-MS) 10.1., 10.2., 10.14., 10.22., 10.34., 10.35. MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
11 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba v obdobju (REZ-004-MS) 10.1., 10.2., 10.14., 10.22., 10.34., 10.35, MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
12 Knjiženje stroškov odpravnin – aktuarski dobiček za leto 2015 (REZ-008-MS)   19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
13 Poslovna uspešnost ‒ brez obračunane dohodnine (STR-064-MS) 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
14 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba za leto 2015 (REZ-007-MS)   MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
15 Poslovna uspešnost ‒ z obračunano dohodnino (STR-065-MS) 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
16 (WB-006-MS) - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade    
17 Delnice v tuji valuti – PV prek kapitala (oslabitev in okrepitev) (FIN-018-MS) 3.2., 3.7., 3.10, 3.17., 3.19., 8.8./2, 8.15., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
18 Dani predujmi (PČR-012-MS) 4.5., 5.4., 5.6. MRS: 2.9., 39.14.
19 Invalidsko podjetje - obračun plač (odstopljeni prispevki) (STR-031-MS) 13.1, 13.3., 13.7, 13.8., 13.10, 13.18 MRS: 19.5/1-a-i,ii,iii., 19.5/1-b-ii., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
20 Plača - glavni delodajalec (STR-020-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18., 13.20. MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.