Št. Naslov SRS MSRP
1 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10., 1.21., 1.49, 11.7., 11.14., 11.30/1-d., 11.36., 15.5., 15.14. MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.23., 20.26.
2 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10, 1.21., 11.7., 11.14., 11.36., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.
3 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011-MS) 11.6, 11.10, 11.11, 11.13, 11.20, MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.33., 17.34., 17.35.
4 Plačilo najema poslovnega prostora za več let vnaprej (AČR-001-MS) 11.3., 11.10/1, 11.11. MRS: 7.18., 17.33., 17.34., 17.35.
5 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
6 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
7 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
8 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35.,15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
9 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.6.(2019) MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.27.
10 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.5. MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.62, 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.26., 20.27.
11 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-050-MS) 11.2., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 11.15., 11.25., 15.16.(2019), 15.17.(2019), 15.45.(2019), 15.47.(2019), 15.48.(2019) MSRP: 15.10., 15.31, 15.32., 15.35., 15.39., 15.40., 15.44., 15.95., 15.98., 15.B18., 15.B19.
12 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-050-MS) 11.2., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 11.15., 11.25.,15.1., 15.3., 15.16., 15.22/1-a. MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23.
13 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
14 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
15 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
16 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
17 Stopnja dokončanosti, kazen/penali (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-053-MS) 11.2., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 11.15., 11.25., 15.16., 15.22/1-a. MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 11.38.,
18 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ storitev revidiranja (TER-052-MS) 11.2., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 11.15., 11.25., 15.16.(2019), 15.17.(2019), 15.45.(2019), 15.47.(2019), 15.48.(2019) MSRP: 15.10., 15.31, 15.32., 15.35., 15.39., 15.40., 15.44., 15.95., 15.98., 15.B18., 15.B19.
19 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ storitev revidiranja (TER-052-MS) 11.2., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 11.15., 11.25., 15.16., 15.22/1-a. MRS: 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23., 18.24., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31.
20 Stopnja dokončanosti, nagrada (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-051-MS) 11.2., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 11.15., 11.25., 15.16.(2019), 15.17.(2019), 15.45.(2019), 15.47.(2019), 15.48.(2019) MSRP: 15.10., 15.31, 15.32., 15.35., 15.39., 15.40., 15.44., 15.50., 15.51., 15.52., 15.95., 15.98., 15.B18., 15.B19.