Št. Naslov SRS MSRP
1 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
2 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
3 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11. MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
4 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
5 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
6 Popust dobavitelja - še ni zaračunan (AČR-008-MS) 4.11., 4.17., 11.3., 11.10. MRS: 2.10., 2.11., 2.34.
7 Podjetje - etažni lastnik vplača v rezervni sklad (AČR-002-MS) 11.3., 11.11.  
8 Članarina - z obračunanim DDV (AČR-012-MS) 11.3., 11.5., 12.18/1-b  
9 Zavarovanje vozila in poznejša odjava (AČR-004-MS) 11.3., 11.5., 11.15., 14.5., 14.10.  
10 Nakup poštnih znamk (AČR-011-MS) 7.7., 11.1., 11.5., 12.18/1-b.  
11 Poslovni najem vozila - s plačilom pologa (AČR-005-MS) 11.3., 11.10/1, 11.23., 11.30./1-a, 15.22./1-c MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
12 Izdelava osebnih poštnih znamk podjetja (AČR-009-MS) 7.7., 11.1., 11.3., 11.5., 11.30/-a, 12.18/1-b  
13 Prodaja in unovčenje darilnega bona (prodajalec) (POO-001-MS) 11.4., 11.15., 15.13.(2019), 15.23.(2019), 15.24.(2019), 15.30.(2019), 15.59.(2019) MSRP: 15.10., 15.11., 15.81., 15.82., 15.83., 15.B39
14 Prodaja in unovčenje darilnega bona (prodajalec) (POO-001-MS) 11.4., 11.15., 15.1., 15.3., 15.4, 15.11. MRS: 18.8., 18.9., 18.10., 18.13.
15 Prejeti predujem (POO-006-MS) 4.28./1-č, 9.4., 11.7/1., 11.34., 14.3., 15.11.(2019)., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
16 Prejeti predujem (POO-006-MS) 4.28./1-č, 11.7/1,11.30/1-d, 11.34., 15.11., 15.12., 15.13. MRS: 2.8., 2.35., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
17 Sklenitev naročniškega paketa za mobilni telefon - ponudnik storitve (AČR-010-MS) 11.4., 11.7., 11.8., 11.30./1-e., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.18.(2019), 15.22.(2019), 15.28.(2019) MRS: 2.34., MSRP: 15.11., 15.13., 15.17., 15.18., 15.22., 58.31.,15.47. 15.48., 15.55., 15.B9.
18 Sklenitev naročniškega paketa za mobilni telefon - ponudnik storitve (AČR-010-MS) 11.4., 11.7., 11.8., 11.30./1-e, 15.11, 15.12, 15.13. MRS: 2.34., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18.
19 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10., 1.21., 1.49, 11.7., 11.14., 11.30/1-d., 11.36., 15.5., 15.14. MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.23., 20.26.
20 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10, 1.21., 11.7., 11.14., 11.36., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.