Št. Naslov SRS MSRP
1 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-022-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27. MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
2 Uporaba lastnih proizvodov - II. oblika izkaza poslovnega izida (OOS-059-MS) 1.10, 1.12., 4.10. MRS: 2.35., 16.15., 16.16., 16.22.
3 Primanjkljaj drobnega inventarja (nabavne cene) – bremenitev podjetja (ZAL-025-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27 MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
4 Uporaba trgovskega blaga za zasebne namene (SPP-019-S) 4.1., 4.10., 14.1., 14.11.  
5 Uporaba lastnega blaga (OOS-021-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 21.26/1-c MRS: 2.35., 16.7., 16.10., 16.15., 16.16., 16.22.
6 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda drsečih tehtanih povprečnih cen) (ZAL-046-MS) 4.1., 4.10., 4.15., 12.12, 14.17. MRS: 2.6., 2.9., 3.23., 2.25., 2.26., 2.27. 2.34.
7 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda tehtanih povprečnih cen) (ZAL-045-MS) 4.1., 4.10., 4.15., 12.12, 14.17. MRS: 2.6., 2.9., 2.25., 2.27., 2.26., 2.34.
8 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda FIFO) (ZAL-044-MS) 4.1., 4.10., 4.15., 12.12, 14.17. MRS: 2.6., 2.9., 3.23., 2.25., 2.27. 2.34.
9 Uporaba lastnih proizvodov (OOS-020-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 4.17., 21.26/1-c. MRS: 2.35., 16.7., 16.15., 16.16., 16.22.
10 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-018-MS) 4.17, 4.28/1-a, 12.16., 14.27 MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
11 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
12 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
13 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
14 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
15 Stopnja dokončanosti, kazen/penali (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-053-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.16.(2019), 15.17.(2019), 15.45.(2019), 15.47.(2019), 15.48.(2019) MSRP: 15.10., 15.31, 15.32., 15.35., 15.39., 15.40., 15.44., 15.50., 15.51., 15.52., 15.53., 15.95., 15.98 15.B18., 15.B19.
16 Konsignacijska prodaja - trgovec (POO-008-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4., 15.27. MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
17 Konsignacijska prodaja - trgovec (POO-008-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B36., 15.B37., 15.B77., 15.B78.
18 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10., 15.12. MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 4.15., 4.16., 2.20.
19 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10.(2019), 15.12.(2019) MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 4.15., 4.16., 2.20.
20 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP: 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B36., 15.B37., 15.B77., 15.B78.